Etusivu ›› 0057 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040

0057 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava 2040

 

MIKKELI ->KAAVOITUS -> VIREILLÄ JA NÄHTÄVILLÄOLEVAT KAAVAT

 

LUONNOS ​NÄHTÄVILLÄ 23.2.2017 - 24.4.2017 

Luonnos Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaksi 2040 pidetään nähtävillä 23.2.2017 - 24.4.2017 (kaupunginhallitus 13.2.2017 § 64).

Mahdolliset muistutukset kantakaupungin osayleiskaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 24.4.2017 mennessä osoitteella

Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli

tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi

Osana luonnoksen nähtävillä oloa on myös mahdollista vastata nettikyselyyn, jossa voi arvioida kaavaluonnosta. Suositeltavaa on, että ennen kyselyyn vastaamista perehtyy nähtävillä oleviin kaavakarttoihin. Kyselyyn pääset vastaamaan täällä.

Avaa kartta suurempaan ikkunaan

 

 

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 luonnos on käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 31.1.2017. Alla on esitetty lautakunnassa käsiteltävä kaavaluonnosmateriaali. Karttaikkunassa voi tutustua kaavakarttaluonnoksiin.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan 2040 on käynnistynyt vuonna 2012. Kaavatyö käynnistyi tavoitteenasettelulla, johon osallistui kaupunginvaltuusto kahden tavoiteseminaarin muodossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville 2014. Tämän jälkeen on laadittu selvityksiä liikenteen, kaupan, ekosysteemipalveluiden ja viherrakenteen, rakennetun ympäristön, maiseman sekä valtatie 5 vetovoimakohteiden osalta. Kaupunkilaisia kuultiin sekä avoimessa yleisötilaisuudessa että internetkyselyn muodossa.

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavatyön tavoitteena on luoda suuntaviivat kaupungin maankäytölle aina vuoteen 2040 saakka. Kantakaupungin osayleiskaava perustuu tavoitteiden mukaisesti kasvavaan väestömäärään. Asumisen painopisteenä ovat tiivistyvä keskusta sekä Saimaan rannat. Liikenteessä suositaan ekologisia liikkumismuotoja, jonka myötä kaavalla otetaan kantaa muun muassa kävely- ja pyöräilyverkoston kehittämiseen. Elinkeinoelämälle luodaan toimintaedellytyksiä vahvistamalla teollisuusalueita sekä tukemalla keskustaa kaupan ensisijaisena sijoittumispaikkana. Luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen on yksi kaavan isoista teemoista, ja sitä on kaavassa lähestytty ekosysteemipalvelu-ajattelun kautta. Ekosysteemipalveluilla eli luonnon palveluilla tarkoitetaan kaikkia ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Kaavan teemoihin kuuluvat myös luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen sekä luonto- ja kulttuurikohteiden sitominen vahvemmin osaksi matkailun mahdollisuuksia.

Kaavan rakenne käsittää seitsemän kaavakarttaa, joista jokainen edustaa omaa teemaansa. Teemat ovat valikoituneet kaavan tavoitteenasettelun, saadun palautteen sekä yleiskaavan sisältövaatimusten pohjalta. Kaikki kaavakartat on laadittu oikeusvaikutteisina ja niitä tulee tulkita kokonaisuutena. Yleiskaavaa tulkittaessa tulee huomioida kaavatasolle ominainen esittämistarkkuus: aluerajaukset, kohdemerkinnät sekä merkintöjen sisältö täsmentyvät tarkemman suunnittelun yhteydessä.

 

KAAVA-AINEISTO KAUPUNGINHALLITUS 13.2.2017 

LUONNOS ​NÄHTÄVILLÄ 23.2.2017 - 24.4.2017 

 

KAAVA-AINEISTO TLK 31.1.2017
 
 
 

 

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaan 2040 liittyvä kysely on päättynyt 5.10.2014. Vastauksia saatiin ilahduttava määrä ja niistä saatu palaute on koostettu raporttiin, johon voit tutusta tästä linkistä.

Kiitoksia kaikille kyselyyn vastanneille!

 

Kantakaupungin osayleiskaavan 2040 osalta vuorovaikutus jatkuu kaavaprosessin edetessä.

 

 

Lisätietoja antaa yleiskaavoittaja Eveliina Könttä 

puh.  044 794 2521 etunimi.sukunimi(@)mikkeli.fi