Esiopetukseen ilmoittautuminen

Lakisääteistä maksutonta esiopetusta annetaan kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen lapsen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetusta tarjotaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, koulujen tiloissa omina ryhminään sekä joidenkin kyläkoulujen yhdysluokissa. Tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin esiopetusryhmään tai tuettuun pienryhmään.

Palveluopas

Esiopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus. Tavoitteena on edistää lapsen kehitystä ja oppimista sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Esiopetusta toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja sen mukaan laaditun Mikkelin opetussuunnitelman mukaisesti.

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetusta annetaan 4 tuntia / päivä, yhteensä 700 tuntia vuodessa. Esiopetus on varhaiskasvatuksen hallinnoimaa ja noudattaa pääsääntöisesti koulujen työjärjestystä.

Yhteystiedot

Esiopetus Mikkelissä lukuvuonna 2017-2018 (esite-pdf) 

Esiopetuspaikat Mikkelissä lukuvuonna 2017-2018 (pdf)

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti

Yksityiset päiväkodit

Koulukuljetusopas

Mikäli lapsenne ei käytä tällä hetkellä kaupungin varhaiskasvatuspalveluja, haetaan lapselle esiopetusta ja täydentävää päivähoitoa samalla hakemuksella.

Kun lapsella jo on kunnallinen päivähoitopaikka, riittää pelkkä esiopetusilmoituksen täyttäminen.

Esiopetusilmoitus ja varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisessä asioinnissa. Hakemuksen voi täyttää myös kaupungin yhteispalvelupisteen asiakaspäätteellä. Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta tehdään oma hakemus.

Päivähoitohakuun liittyvissä asioissa yhteydenotot klo 8.00 - 12.00:
palvelukoordinaattorit Minna Oksa ja Tarja Räsänen p. 044 794 5796
paivahoidonpalveluohjaus(at)mikkeli.fi

Daisyyn liittyvissä asioissa yhteydenotot Päivi Kuva: p. 040 755 4710, daisy(at)mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa yhteydenotot:
toimistosihteerit Sirpa Laaksonen p. 040 129 4720
Pirkko Tyrväinen p. 015 194 2349
Riitta Puurunen p. 040 865 4523

Ohjeistusta ilmoituksen/hakemuksen täyttämiseen

1. Perustiedot
Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Osoite -kohtaan lapsen tämän hetkinen osoite. 
Puhelinnumero -kohtaan merkitään numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.
Lapsen terveydentila:  Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen tuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen tuen tarpeesta voidaan lisätä tähän liitteeksi tai toimittaa päivähoidon palvelukoordinaattorille os. Maaherrankatu 9 - 11, 3. krs., 50100 Mikkeli.
Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa 08 - 16.
Mikäli työ- tai opiskelupaikan tietoja ei ilmoiteta, tulkitaan hakemus kiireettömäksi (hoitopaikan järjestelyaika enintään neljä kuukautta).
2. Päivähoitotiedot
Mikäli lapsenne ei käytä tällä hetkellä kaupungin varhaiskasvatuspalveluja, haetaan lapselle esiopetusta ja täydentävää päivähoitoa samalla hakemuksella. Kun lapsella jo on kunnallinen päivähoitopaikka, riittää pelkkä esiopetusilmoituksen täyttäminen.
3. Tuloselvitys 
Tässä linkki voimassa oleviin asiakasmaksuperusteisiin. Varhaiskasvatuksen  asiakasmaksutiedote 1.8.2016.  
Tulotietoliitteet lisätään valitsemalla uusi rivi. Alasvetovalikosta valitaan sopiva tulotyyppi ja lisää liite -kohdasta lisätään esim. omalle koneelle skannattu liite. Valitsemalla uusi rivi voidaan lisätä tarvittu määrä liitteitä.
Samoin tehdään vähennystyyppi -kohdassa.
4. Yrittäjän tulotiedot
Täytetään lisää yritys -valikkoon pyydetyt tiedot.
5. Muut tiedot
Lisätään perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Uusi rivi -kohdasta saadaan lisärivejä.
Sitoumukset: Sitoumukset -kohdassa hyväksytään sähköinen tiedoksianto. 

Palvelukoordinaattori ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin lapsen sijoituspäätöstä valmisteltaessa.