Etusivu ›› Hissin rakentaminen ja liikkumisesteen poistaminen

Hissin rakentaminen ja liikkumisesteen poistaminen

ARAn avustukset haetaan suoraan ARAn sivuilta sähköisesti. Mikkelin kaupungin hissiavustus haetaan hissiavustuslomakkeella, kun ARA on tehnyt hissistä avustuspäätöksen.

 

Esteettömyysavustus

 

Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan avustusta liikkumisesteen poistamiseen.

ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin.

Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esim.

  • kulkuluiskien rakentaminen
  • kynnyskorkeuksien madaltaminen
  • askelmien poistaminen
  • oviaukkojen leventäminen
  • kaiteiden asentaminen
  • muut vastaavat toimenpiteet, joiden avulla tehdään mahdolliseksi liikkumisesteisen pääsy rakennukseen, rakennuksessa oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin

Tavoitteena on saada esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia, käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus rakennuksessa.

Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Avustuksen myöntää ARA.

Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

 

Lisätietoja:
Invalidiliiton esteettömyystietokanta (esteeton.fi)


Kerrostalohissin rakentaminen

 

Kerrostalo on vähintään 3 asuntoa käsittävä rakennus, jossa on ainakin 2 asuntoa päällekkäin. Rakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta voidaan myöntää myös silloin, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja, esim. asunto-osakeyhtiötalossa asunto-osakeyhtiö. Hakemukseen liitetään ainakin pohjapiirros, johon on merkitty hissin alustava sijoitus kiinteistöön.

Avustuksen suuruus on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Varauspäätös on voimassa enintään 6 kuukautta; Varsinaista avustuspäätöstä on haettava 6 kuukauden kuluessa varauspäätöksestä. Määräraha hissin rakentamiseen sidotaan varsinaisella avustuspäätöksellä, ei varauspäätöksellä

Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista.

Avustuksen myöntää ARA. Hakuaika on jatkuva.

 

Lisätietoja:

Asuntotoimenpäällikkö Mirja Kauppinen puh. 044 794 2230, mirja.kauppinen(at)mikkeli.fi

Rakennustarkastaja Juha Häyrinen puh. 040 065 3596, juha.hayrinen(at)mikkeli.fi

Rakennustarkastaja Janne Tervo puh. 044 794 2502, janne.tervo(at)mikkeli.fi

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA, tapio.kallioinen(at)ara.fi


Mikkelin kaupungin hissiavustus

 

Mikkelin kaupunki tukee hissin rakentamista 5 %:lla ARAn hyväksymistä rakentamiskustannuksista kaupungin vahvistaman määrärahan sallimissa rajoissa. Avustuksen ehtona on, että muutostyössä varmistetaan esteetön kulku ulko-ovelta asuntoihin.

Hakemus jätetään Mikkelin kaupungille sen jälkeen kun ARA on antanut avustuspäätöksen hissin rakentamista varten.  Hakuaika on jatkuva 1.3.2017 lähtien. Hissiavustukset myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä määrärahan puitteissa. Saapuneet hakemukset otetaan huomioon siinä järjestyksessä, kun rakennusvalvontaan on toimitettu ARA:n hissiavustuspäätös, jolla kustannukset on vahvistettu sekä muut hakemuksen liitteet. Muut toimitettavat liitteet ovat:

  • pohjapiirustus hissin sijoituksesta
  • selvitys esteettömyydestä
  • kaupparekisteriote ja taloyhtiön päätös hissin rakentamisesta.

 

Kaupungin avustuksen osalta hakemus toimitetaan Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaan, os. Maaherrankatu 9-11, PL 33, 50100 Mikkeli (Kaupungin virastotalon II. krs). Hakuaika on jatkuva.

Määräraha hissin rakentamiseen varataan varsinaisella avustuspäätöksellä. Varsinaisia avustuspäätöksiä tehdään niin kauan kuin tähän avustusmuotoon tarkoitettua määrärahaa riittää. Maksatushakemuksen liitteeksi tulee toimittaa hissitarkastustodistus ja taloyhtiön tilitiedot avustuksen maksamista varten. Avustus maksetaan, kun rakennusvalvonnan lopputarkastus on hyväksytysti suoritettu ja hissitarkastuspöytäkirja esitetty.

Hakemus tehdään hissiavustuslomakkeella

Lisätietoja:

Johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka puh 044-7942620 sari.valjakka(at)mikkeli.fi


Hyödyllistä tietoa

 

Hissi- ja esteettömyysavustukset 2017
Hissiavustuksia on varattu vuoden 2017 korjausavustus määrärahoista 25,0 miljoonaa euroa.
Esteettömyysavustusta vastaavasti 2,0 miljoonaa euroa

Hissi- ja esteettömyysavustuksen enimmäismäärä 45 %
Avustuksen enimmäismäärä on vuoden 2017 alusta muuttunut 45 % :iin, useat kaupungit avustavat jälkiasennushankkeita 5 %-20 % :lla, varmista omasta kunnasta voimassa oleva mahdollinen avustus.

 

Hakemukset verkkoasioinnin kautta
Korjausavustushakemukset mukaan lukien hissi- ja esteettömyysavustukset tehdään verkkoasioinnin kautta:

 

Verkkoasioinnin käyttöönotto ja avustuspäätösten aikataulu
Hakemuksia on tehty verkkoasioinnin kautta helmikuun alusta ja ensimmäisiä avustuspäätöksiä on tavoitteena tehdä 17.3 alkaen.

Esteettömyyden itsearviointilomake mobiiliversioon 16.3.
Asuinkerrostalon esteettömyyden itsearviointiin soveltuva maksuton verkkopalvelu ja mobiilisovellus taloyhtiön eri sidosryhmien, kuten isännöitsijän, kiinteistöpäällikön tai hallituksen jäsenen käyttöön julkaistaan 16.3 ESKEN verkostoseminaarissa  Tampereella

 

Hissilaskuri
Hissilaskuriin tehdään päivityksiä kevään aikana, lisätietoa huhtikuun aikana, nyt käytössä käytössä olevan hissilaskurin löydät osoitteesta:

 

Isännöitsijän ja asukkaan opas
Hissihankkeen oppaat on päivitetty ja valmistuvat painosta 17.3 mennessä, esitteitä voi tilata ARAsta:


Muut avustusasiat

 

http://www.mikkeli.fi/palvelut/asumisen-avustukset


Tiedotteet

Tiedote 5.6.2017

Toukokuun 24. päivänä annettiin hallituksen esitys vuoden 2017 lisätalousarvioksi. Lisätalousarviossa erityisryhmien investointiavustuksista lisää määrärahaa korjausavustuksiin 11 miljoonaa euroa, joten vuoden 2017 korjausavustusten määräraha nousi 35 miljoonasta eurosta 46 miljoonaan euroon. Lisätalousarvion selvitysosan mukaan hissien asentaminen olemassa olevaan asuntokantaan on osoittautunut tehokkaaksi toimenpiteeksi ikääntyvien kotona asumisen edistämiseksi. Tämän vuoksi erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi myönnettävien avustusten myöntämisvaltuudesta siirretään 11 milj. euroa käytettäväksi hissien asentamisen avustamiseen. Aiempina vuosina kevään lisätalousarvio on käsitelty eduskunnassa ennen juhannusta.