Etusivu ›› Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Ennen jätevesien käsittelyn tehostamista tai uuden rakentamista on laadittava suunnitelma jäteveden käsittelyjärjestelmästä. Suunnitelmassa esitetään kiinteistön ympäristö- ja käyttöolosuhteisiin parhaiten soveltuva ja vaatimukset täyttävä ratkaisu. Hyvä suunnitelma on toimivan jätevesijärjestelmän perusedellytys. Se luo edellytykset laadukkaalle rakentamiselle ja toimivalle jätevesijärjestelmän hoidolle ja huollolle.

Suunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta rakentamisen laatua voidaan valvoa. Rakennus- ja toimenpidelupaa edellyttävässä rakentamisessa kannattaa olla heti alusta alkaen yhteydessä kunnan rakennustarkastajaan, joka arvioi suunnittelijan pätevyyden hankekohtaisesti suunnittelukohteen vaativuuden mukaan. On kiinteistön haltijan edun mukaista käyttää asiantuntevia ja päteviä suunnittelijoita.

Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 2008)

Lista vaatimuksista suunnittelijalle (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 2008)

Tietoa suunnittelijoista

Jätevesijärjestelmien suunnitelmia laativat haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneet suunnittelijat, joita toimii rakennus-, LVI- ja ympäristöaloilla.

Jätevesiopas, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry
FISE-pätevöidyt suunnittelijat
FISE-pätevien haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden yhdistys HaVeSu ry

Omavesi-hanke ylläpitää yrittäjälistaa Etelä-Savon alueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjistä. Listalle voi ilmoittautua täyttämällä lomakkeen ja toimittamalle sen jätevesineuvojalle.

Mikkelin seudulla toimivia suunnittelijoita ja rakentajia

Savonlinnan seudulla toimivia suunnittelijoita ja rakentajia