Etusivu ›› Kesämökkirakentaja, huomioi tulevaisuus tämän päivän ratkaisuissasi – aiotko jos-kus asua vakituisesti vapaa-ajanasunnollasi?

Kesämökkirakentaja, huomioi tulevaisuus tämän päivän ratkaisuissasi – aiotko jos-kus asua vakituisesti vapaa-ajanasunnollasi?

ranta

 

Vapaa-ajan asuntoa rakennettaessa tehdyt kustannussäästöpäätökset, kuten ohuempi ulkoseinä tai ilmanvaihdon pois jättäminen, voivat myöhemmin osoittautua kalliiksi. Moni suunnittelee jo vapaa-ajanrakennusta ostaessaan tai rakentaessaan, että jonakin päivänä vapaa-ajanasunnosta tulee vakituinen asunto. Tämä huomioiden kannattaa vapaa-ajanasunnon rakennus- tai korjausvaiheessa miettiä energiatehokkuutta pitemmällä aikavälillä.

Etelä-Savo on Suomen suurin mökkimaakunta yli 10 000 lomarakennuksen maakuntana (Eklund 2015). Osa vapaa-ajan asunnoista eli lomarakennuksista muuttaa myöhemmin käyttötarkoitustaan ympärivuotiseen käyttöön, omakotitaloksi.

Kaavoituksella osoitetaan pysyvään asumiseen soveltuvat alueet. Mikäli vapaa-ajan rakennus sijaitsee sellaisella alueella jossa kaava ei mahdollista jatkuvaa asumista, voi kiinteistön omistaja kuitenkin hakea ensin kunnasta poikkeuslupaa, mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen on edellytykset rakennusluvan eli käyttötarkoituksen muutoksen lupaprosessille.

 

Mitä asioita kannattaa huomioida vapaa-ajanasunnon rakentamisessa ja korjaustoimenpiteissä

Rakennusluvan saaminen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vaatii huomattavasti enemmän toimenpiteitä, jos vapaa-ajan asunto on suunniteltu ja rakennettu vain kesämökkimääräysten mukaisesti. Merkittäväksi ongelmaksi nousevat rakennuksen rakenteiden lämmöneristysvaatimukset. Niiden tulee täyttää rakentamisajankohtansa omakotitalojen määräystaso. Näiden lisäksi on vielä vuoden 2003 jälkeen rakennetuissa taloissa edellytetty koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon lämmöntalteenottoa poistoilmasta.

Jos rakennuksen käyttötarkoitus halutaan muuttaa ja ilmanvaihto on aikanaan rakennettu vastoin pysyvän asumisen rakentamisen määräyksiä, joutuu kunnallinen rakennusvalvontaviranomainen lähtökohtaisesti edellyttämään toimenpiteitä rakentamisajankohdan voimassa olevan määräystason täyttämiseksi.

Käyttötarkoituslupaa haettaessa voi välttyä korjaustoimilta, jos vapaa-ajan rakennuksen energiatehokkuus on huomioitu jo rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa siten, että pysyvän rakentamisen määräystaso täyttyy. Rakennus, joka on hyvin suunniteltu ja toteutettu siten että energiatehokkuus on huomioitu, on hyvinvoiva sekä terveellinen ja turvallinen käyttäjilleen. Hyvä energiatehokkuus lisää osaltaan myös asumisviihtyisyyttä, kun sisälämpötila on tasainen ja ilmanvaihto toimii. Ja rakennusluvan saaminen käyttötarkoituksen muutokseen helpottuu huomattavasti.

 

Korjausrakentamisen energiamääräys edellyttää energiatehokkuuden huomioimista korjausrakentamisessa

Korjausrakentamiselle on annettu vuonna 2013 ympäristöministeriön toimesta asetus, joka koskee rakennuksen energiatehokkuuden parantamista luvanvaraisessa rakennuksen korjaus- tai muutostyössä (Ympäristöministeriö 2013). Kuten ympäristöministeriön asetuksen 4/13 otsikko jo kertoo, tulee energiatehokkuutta parantaa myös rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa.

 

Ammattilaisen apu suunnittelutyössä maksaa itsensä takaisin

Tosiasia on, että edes mökkiä ei pidä ryhtyä suunnittelemaan ilman ammattisuunnittelijoiden apua. Rakentamiselle annetut määräykset ovat laaja kokonaisuus. Edellytys toimia ammattisuunnittelijana vaatii rakentamisen määräyksiin perehtymistä sekä niiden hyvää osaamista. Lisäksi suunnittelijoilta edellytetään maankäyttö- ja rakennuslaissa suunnittelutehtävän vaativuuden mukaisesti riittävää koulutusta sekä työkokemusta. Energiatodistuksen ja siihen liittyvien energialaskelmien laatimisen on tarkoitus saada hankkeeseen ryhtyvä pohtimaan ja vertailemaan erilaisia energiatehokkaita ratkaisuja suhteessa rakennuksen elinkaareen, vuosiksi eteenpäin. Aina ei kuitenkaan energialaskelmia osata näin hyödyntää. Suunnittelijan ammattitaidolla on tähän suuri merkitys. Energiasuunnittelijan osaaminen kannattaa varmistaa. Suunnittelijalta tulee edellyttää eri ratkaisumallien pohtimista ja niiden merkityksen varmistamista laskelmien kautta. Energiatodistus ei ole vain pakollinen toteutettava asiakirja vaan työkalu parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Kaikkia vapaa-ajan rakennuksia ei ole toki järkevää rakentaa talviasuttavaksi, jos oma tarve ei sitä rakennuksen sijainnin ja sen käyttöasteen mukaan edellytä. Kannattaa kuitenkin miettiä ratkaisujen vaikutus rakennuksen mahdolliseen jälleenmyyntiarvoon. Uuden omistajan tarpeet voivat olla muutakin kuin pelkkä mökkeily.

Rakennuksen rakentamisvaiheen energiatehokkuuden lisäinvestoinnit voi saada takaisin kulutetun energian säästöinä, kun huomioi, että rakennus rakennetaan yleensä vähintään 50 vuodeksi. Rakentamisvaiheessa energiatehokkuuteen sijoitetut rahat eivät mene hukkaan etenkin silloin, kun käyttötarkoituksen muutos voi olla ajankohtainen pian rakennuksen valmistumisen jälkeen. Tässä tilanteessa korjaaminen energiatehokkuuden vuoksi voisi tulla huomattavan kalliiksi. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi on hyvä turvautua ammattilaisen apuun, jolloin eri vaihtoehdot ja tulevaisuuden näkymät tulevat huomioiduksi laajemmin ja rakentajan suuret investoinnit turvattua.

 

Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo

Kunnallisen rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös ohjata ja neuvoa rakentajia. Erityisen tärkeää on muistaa että rakennushankkeeseen ryhtyvän on pystyttävä suunnistamaan yhdessä muiden hankkeessa mukana olevien kanssa pykäläviidakossa tarkoituksen mukaiseen määränpäähän, eikä jäädä luovimaan yksin viidakkoon.

Rakentaminen ja korjaaminen ovat rahallisesti mitaten arvokasta. Eikä juuri kukaan selviä nykyisin pelkästään omilla taidoilla myöskään vapaa-ajan rakennuksen suunnittelutyöstä. Jokainen yksityishenkilö haluaisi tehdä rakentamista koskevat ratkaisut yleensä itsensä kannalta parhaiten, mutta usein valitettavasti kovin lyhytnäköisesti. Usein ei tulla ajatelleeksi, että rakennuksessa asutaan tai sitä käytetään myös tulevaisuudessa, jolloin tilanteet sekä tarpeet muuttuvat.

Energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä täytyy pienentää, jotta luonnonvaroja jää käytettäväksi myös tuleville sukupolville. Tämä on se tosiasia minkä vuoksi etenkin rakentamiselle annettuja energiamääräyksiä tiukennetaan. Kunnallinen rakennusvalvontaviranomainen valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa ja rakennettua ympäristöä sekä huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen toteutumista. Tasapuolinen kohtelu rakentamiselle annettujen määräysten ja asetusten edellyttämällä tavalla on tärkeä perusperiaate rakennusvalvonnassa. (Mikkelin kaupunki.)

 

LÄHTEET

Eklund, V. 2015. Täällä Suomi mökkeilee – katso kartalta suurimmat mökkikunnat - Kotimaa - Uutiset - MTV.fi. Julkaistu 31.05.2015. www-dokumentti. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/taalla-suomi-mokkeilee-katso-kartalta-suurimmat-mokkikunnat/5111354. Luettu 17.2.2017.

Mikkelin kaupunki. Rakennusvalvonta. www-dokumentti. http://www.mikkeli.fi/palvelut/rakennusvalvonta. Luettu 23.2.2017.

Ympäristöministeriö, 2013. Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Ympäristö. www-dokumentti. www.ymparisto.fi. Luettu 12.2.2017.