Etusivu ›› Lupaus 2016 -ohjelma

Lupaus 2016 -ohjelma

Lupaus 2016 -loppuraportti Issuu-julkaisuna

Vuonna 2012 Mikkelin kaupunki määritteli tavoitteekseen olla kuntatalouden tuottavuuskehityksen johtava kaupunki Suomessa siten, että toiminta on samalla sosiaalisesti ja kulttuurisesti sopusointuista ja minimoi luonnolle ja ympäristölle aiheutuvan rasituksen. Samalla kun luvattiin niin päätettiin, että lupaus lunastetaan uudistamalla kaupungin hallintorakenne ja palvelut sekä niiden tuottamisprosessit.

Lupausta lunastamaan ja toteuttamaan perustettiin nelivuotinen kehittämisohjelma LUPAUS 2016.

Lupaus 2016 -ohjelma on ollut ennen kaikkea tuottavuusohjelma, jossa yhteistyössä toimialojen henkilöstön ja asiakkaiden kanssa on luotu edellytykset tehokkaalle toiminnalle, otettu käyttöön uusia toimintamalleja, automatisoitu toimintaprosesseja ja siirretty toimintoja asiakkaiden itse tehtäväksi.

Loppuseminaarissa 24.11.2016 esiteltiin Mikkelin tuottavuuskehityksen ja digitalisaation isot kokonaisuudet:

  • Hallinnon kokonaisvaltainen digitalisaatio
  • Täysin digitaaliset rakennetun ympäristön lupaprosessit
  • Varhaisen tunnistamisen ja auttamisen edelläkävijä toimintamallit ja -järjestelmät
  • Palveluarkkitehtuurin uudet tuulet
    • Miten kaupunki hyödyntää Kansallista Palvelutietovarantoa (PTV) omassa toiminnassaan – edelläkävijäkonsepti
    • Kunnan tietojen ja raportoinnin harmonisointi
  • Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus 2.0
  • Palvelumuotoilun avulla kohti asiakaslähtöisiä kuntapalveluita

 

Loppuseminaarin videotallenteet ovat Mikkelin kaupungin YouTube-kanavassa.

Loppuseminaarin puheenvuorot:

Avauspuheenvuoro, Juha Ropponen
Sähköinen keskusarkisto digitalisaation mahdollistajana, Tuomas Fjällström
Kohti digitaalista asianhallintaa
Uuden toimintamallin tuomat kustannussäästöt ja hiilijalanjälki, Jörgen Rejström
Rakennetun ympäristön digitaalinen lupaprosessi, Sari Valjakka
Tajua mut! -toimintamalli, Kimmo Haahkola
Tajua mut! -toimintamalli Mikkelissä, Sari-Anne Ratia
Unelmat liikkeelle, Hannu Korhonen
Johdanto digipalveluiden kansalliseen palveluarkkitehtuuriin, Maria Nikkilä
Mikkelin uusi ajattelumalli, Heli Hänninen
Kunta-api, Antti Leppä
Keskitettyjen tietovarantojen hyödyntäminen kaupungin toiminnassa, Jani Heikkinen
Kuntatieto-ohjelman pilotti
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus
Daisy - enemmän aikaa lapselle, Pekka Nivala
Palvelumuotoilu ja kaupunkikehittäminen, Heidi Huovinen
 

lupaustiiminetti3.jpg

Kuvassa vasemmalta oikealle ohjelma-assistentti Kristiina Leppänen, palvelumuotoilija Heidi Huovinen, tietohallintopäällikkö Tuomas Fjällström, asiakaspalvelupäällikkö Heli Hänninen, ohjelmajohtaja Juha Ropponen ja viestintäpäällikkö Satu-Mari Tolonen.

Lupauksen yhteystiedot

Juha Ropponen
Ohjelmajohtaja
puh. 050 345 4311
juha.ropponen(at)mikkeli.fi

Heli Hänninen
Asiakaspalvelupäällikkö
puh. 044 794 4920
heli.hanninen(at)mikkeli.fi

Tuomas Fjällström
Tietohallintopäällikkö
puh. 040 129 4529
tuomas.fjallstrom(at)mikkeli.fi

Heidi Huovinen
Palvelumuotoilija
puh. 040 129 4459
heidi.huovinen(at)mikkeli.fi

Kristiina Leppänen
Ohjelma-assistentti
puh. 040 129 4454
kristiina.leppanen(at)mikkeli.fi

uoden 2013 alussa käynnistyneen Lupaus 2016 -ohjelman tavoitteena on tehdä Mikkelistä Suomen ensimmäinen digitaalinen kaupunki vuoteen 2016 mennessä. Lupaus-ohjelmassa on jo vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kehitetty sellaisia uusia toimintamalleja ja hankittu tietojärjestelmiä, joiden avulla kaupungin tuottavuus lisääntyy merkittävästi. - See more at: http://beta.mikkeli.fi/uutinen/mikkelin-kaupunginhallituksen-paatoksia-9...
Asiasanat