Etusivu ›› Mikkelin seudun lähiluontokohteita

Mikkelin seudun lähiluontokohteita

Mikkelin seudun luontokohteita opetus- ja virkistyskäyttöön

Kohde

Maasto

Erityispiirteet

Etäisyys

Maastokartta

Hanhilammen luonnonsuojelualue
 • monimuotoinen
 • harjumaastoa
 • tuore, kuiva kangas
 • erilaisia suotyyppejä
 • soistuva vesialue
 • alueella luontopolku
 • kaksi suppakuoppaa
 • tiheä polkuverkosto
 • laavu suojelualueen läheisyydessä Kalevankankaan 5 km:n ulkoilureitillä
vajaan 2 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Kaihunharju
 • harjumaasto
 • kuiva kangasmetsä
 • 120—200-vuotiaat männyt
 • alueella merkitty reitti
 • tärkeä pohjavesialue
 • lähistöllä Mikkelinpuisto, Kenkävero ja kota
vajaan 2 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Kalevanlammet
(Myrkkylammit)
 • kapea suo- ja kangasmetsäalue
 • valtapuu mänty
 • paikoin tiheä lehtipuiden muodostama pensaskerros
 • ruskeavetiset metsälammet
 • tiheä polkuverkosto
 • alueella laituri ja epävirallinen uimapaikka
1 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Konijärven luonnonsuojelualue
 • vaihteleva alue pinanmuodoilta
 • kuiva ja tuore kangasmetsä
 • lehtokasvillisuutta
 • useita kallioalueita
 • mannerjään kulutus nähtävissä kallioissa
vajaan 10 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Kuumavuori ja Pitkäjärven ranta
 • kuiva ja tuore kangasmetsä
 • kalliokasvillisuus
 • jääkauden jälkiä kallioilla
 • Pitkäjärvi niukkaravinteinen
3,5 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Orijärvi
 • pohjoispuoli mäkistä maastoa, valtapuuna mänty
 • kosteikkoalueella tervaleppäkorpea ja pajukasvillisuutta
 • valtaosa ranta-alueesta asutuskäytössä
 • Hiidenvuori
 • läheinen Kihlinpelto muinaspeltoaluetta
vajaan 6 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Pahanlamminvuori
 • luonnonhoitometsäalue kuivaa ja tuoretta kangasmetsää
 • räme- ja korpialueita
 • Natura 2000 –alue, koko 57 ha
 • alueella voi tavata metson, huuhkajan ja kurjen
9 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Pankalammen alue
 • eri metsätyyppejä, kalliota ja ranta-alue
 • melko rehevä sameavetinen lampi
 • osalla alueesta tiheä pensaskerros
 • ihmistoiminnan vaikutukset nähtävissä
 • polkuverkosto
 • uimaranta
1,5 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Pursialan lehdon luonnonsuojelualue
 • jyrkkärinteinen alue
 • kallio- ja lehtorantakasvillisuutta
 • kalliopaljastumat jääkauden jälkiä
 • Mikkelinpuiston lähellä
2,5 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Raviradan säästömetsä
 • aarnimetsä
 • tuore kangas, valtapuu kuusi
 • suomaisia painanteita
 • luonnonsuojelualue
 • polkuverkosto
 • yhteys Kalevankankaan ulkoilureitistölle
alue 3 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Savisillan harju
 • noin 400 m pitkä harju
 • eri metsätyyppejä; mm. kuiva kangas, lehtokasvillisuutta
 •  soranottopaikka pohjoispäässä, näkyvissä ihmisvaikutus
 • lehto harjun eteläpäässä Hanhijoen varrella
 • yhteys Kalevankankaan ulkoilureitille
2,5 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Suojalampi
 • metsätyypit tuore ja kuiva kangas sekä suoalueita
 • valtapuu kuusi
 • lampi niukkaravinteinen
 • alueella voimametsäpolku
 • ulkoilureitti
 • uimaranta
 • kalliopaljastumat itärannalla
alue 3 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Tuppurala
 • etelä- ja länsipuoli mäkistä maastoa
 • idässä Launialanselkä
 • valtapuu kuusi
 • alueella luonnonsuojelualue
 • puisto- ja virkistysalue
 •  ulkoilureitti 2,4 km
 • koulun läheisyydessä kallioita
 • uimaranta
alue 3 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Urpolan jokilaakso
 • pinnanmuotojen vaihtelu suurta
 • lehtokasvillisuus
 • rikas lajisto
 • koskikaran elinympäristö talvisin
 • kapea ja pitkä luonnonsuojelualue
 • alueella luontopolku 1,2 km
 • Urpolan luontokeskus
 • nuotiopaikka
alue 2 km päässä Mikkelin keskustasta Maastokartta
Kerovuori, Haukivuori
 • kallioinen alue
 • aarnimetsä
 • valtapuu kuusi
 • Keronvuori 30 m Kyydeveden pinnasta
 • luonnonsuojelualue
 • Häkkilän polku -retkeilyreitti
 • Kyyveden melontareitti
 • Keronlahdessa keittokatos
alue 7 km päässä Haukivuoren keskustasta Maastokartta
Rantokangas, Haukivuori
 • Saksalanharjun osa
 • mäkinen maasto sekametsää
 • alueen pohjoispuolella joki
 • ulkoilureitistö
 • nuotiokatos, hiihtomaja ja hyppyrimäki
alue 5 km päässä Haukivuoren keskustasta Maastokartta
Kauriansalmi, Suomenniemi
 • kuiva kangas
 • männikkö, ikä yli 100 vuotta
 • Kuolimojärven rantametsävyöhyke
 • retkeilyreitti
 • maisematorni
 • laavu
 • muinaisen merenpohja-aluetta, rantaterassi näkyvissä
alue 5 km päässä Suomenniemen keskustasta Maastokartta