Etusivu ›› Neuvonta

Neuvonta

Omavesi-hankkeen tavoitteena on tarjota ajantasaista ja oikeaa tietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja vaatimuksista. Hanke tarjotaan jätevesiasioista kiinteistökohtaista neuvontaa sekä yleisneuvontaa.

Kiinteistökohtainen neuvonta

Jätevesiratkaisut ovat aina kiinteistökohtaisia. Tämän vuoksi hanke painottuu kiinteistökohtaiseen neuvontaan, jolloin kiinteistön omistajalle pystytään antamaan juuri hänen tilanteeseen ja tarpeeseen kohdennettua neuvontaa.

Kiinteistökohtaiselle neuvonnalle valitaan kohdealueita yhteistyössä kunnan kanssa. Aluevalinnoissa painotetaan ympäristönsuojelullisesti herkkiä alueita tai muutoin neuvonnan tarpeessa olevia alueita. Kiinteistönomistajille lähetetään kirje, jossa tarjotaan mahdollisuutta neuvontakäyntiin. Neuvontakäynti on asukkaille täysin vapaaehtoinen. Neuvontakäyntejä tehdään myös kiinteistönomistajan pyynnöstä.

Kiinteistökäynnillä käydään läpi:
•nykyinen jätevesitilanne ja tutustutaan nykyiseen jätevesijärjestelmään
•jätevesiselvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
•jätevesilainsäädännön keskeiset vaatimukset paikalliset olosuhteet huomioiden

 

Kiinteistökäynnillä asukkaalle annetaan:
•neuvontapaketti, joka sisältää tietoa käsittelyjärjestelmistä ja etenemisestä saneeraustyössä
•kirjallinen arvio jätevesijärjestelmän uusimistarpeesta

Katso video neuvontakäynnistä (Valonia).

Mikäli jätevesijärjestelmä vaatii uudistamista, tulee asukkaan ottaa yhteyttä pätevään suunnittelijaan. Suunnittelijan tehtävänä on valita sekä mitoittaa kiinteistönolosuhteisiin sopiva ja toimiva järjestelmä. Jätevesineuvonta ei ole suunnittelua!

Yleisneuvonta

Yleisneuvonnalla pyritään kattamaan niiden alueiden tiedon tarve, joille kiinteistökohtainen neuvonta ei ulotu. Yleisneuvontaa annetaan neuvontapisteillä ja jätevesi-infoissa. Hanke myös tiedottaa ajankohtaisista jätevesiasioista hankkeen internetsivujen ja paikallislehtien kautta.

Yleisneuvontaa järjestetään yleisötapahtumissa kuten markkinoilla. Neuvontapisteillä on tavattavissa hankkeen jätevesineuvoja, jonka kanssa voi keskustella oman kiinteistön jätevesien käsittelystä ja lainsäädännön vaatimuksista. Neuvontapisteiltä saa mukaan materiaalia, esitteitä ja etenemisohjeita.

Jätevesi-infoja järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä esimerkiksi paikallisten kyläyhdistysten kanssa. Tilaisuudessa on tarjolla tietoa valtakunnallisista säädöksistä kuin myös paikallisista olosuhteista, kuten pohjavesialueista sekä kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Mikäli haluat jätevesineuvojan kiinteistökäynnille tai osallistumaan oman kyläsi tapahtumaan, ota yhteyttä jätevesineuvojaan!