Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunki käynnistää neuvottelut henkilöstön kanssa talouden tasapainottamiseksi
20.5.2014 - 7:41
Kaupunki käynnistää neuvottelut henkilöstön kanssa talouden tasapainottamiseksi
Kaupungintalon etuovi
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.5.2014, että Mikkelin kaupunki käynnistää henkilöstön kanssa neuvottelut talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena on kartoittaa yhteistyössä henkilöstön kanssa toimenpiteitä, joilla tehostetaan kaupungin toimintaa ja karsitaan kustannuksia. Tämänhetkinen ennuste tilikauden toteutumaksi on noin 5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunginhallitus keskusteli neuvottelujen kohteesta ja sisällöstä. Keskustelun aikana jäsen Arto Seppälä teki Raine Lehkosen kannattamana muutosesityksen esittelytekstiin.

Seppälä esitti, että lomautuksista luovutaan ja siksi esittelytekstistä poistetaan kappale "pyrkimyksenä on välttää lomauttamisia, mutta myös ne ovat neuvottelujen kohteena ja tulevat kyseeseen, jos muilla toimenpiteillä ei saavuteta tavoitteita" ja että kappaleen 3 loppuun lisätään teksti "ja lisätään verotulojen ja työpaikkojen määrää, vähennetään pitkäaikaistyöttömien määrää sadalla v. 2014 ja saadaan kaupungin nettoväkilukuna lisättyä 250 asukkaalla".

Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 10 – 5. Kaupunginjohtajan esitystä kannattivat jäsenet Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Mauri Miettinen, Olli Nepponen, Jaakko Väänänen, Outi Kauria, Heikki Nykänen, Seija Kuikka, Jukka Pöyry ja Markku Siitari. Seppälän esitystä kannattivat jäsenet Arto Seppälä, Raine Lehkonen, Hannu Kilkki, Petri Tikkanen ja Minna Pöntinen.

Neuvottelut käydään toukokuun ja syyskuun välisenä aikana

Ensimmäinen neuvottelu on 26.5.2014. Neuvotteluissa etsitään talouden tasapainottamiskeinoja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista:
- prosessien, palvelujen ja toiminnan rakenteen uudistukset
- palveluverkot
- ostopalvelut
- tukipalveluiden uudelleen organisointi ja siihen liittyvät tehtäväjärjestelyt
- rekrytoinnin tiukentaminen
- tilankäytön tehostaminen ja tilakustannusten karsinta
- hallinnonalojen yhteistyön tiivistäminen ja siihen liittyvä tehtävänkuvien kokonaistarkastelu
- työaikajärjestelyt ja päivystysjärjestelyt
- paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset.

Henkilöstöä kannustetaan vapaaehtoisiin järjestelyihin säästöjen löytämiseksi.

- Kaupunginhallitus haluaa korostaa sitä, että kaikki muut keinot käytetään ensin ja kaupungin tahtotilana on välttää lomautukset ja panostaa toiminnan kehittämiseen. Samalla kaupunki jatkaa strategian mukaisten tavoitteiden eli asukkaiden ja työpaikkojen määrän kasvattamista ja työllisyydenhoidon tukemista, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka.

Kuntarakennelain mukainen irtisanomissuoja on voimassa vuoden 2017 loppuun, joten irtisanomiset eivät ole mahdollisia.

Yksilöidyt esitykset säästötoimista kesäkuussa ja niiden vaikutusten arviointi elokuussa

Neuvottelujen etenemistä johtaa kaupungin yhteinen neuvotteluryhmä, johon kuuluvat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja, toimialajohtajat ja pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. Neuvotteluryhmän sihteerinä toimii viestintäpäällikkö.

Neuvotteluryhmä pyytää kaupungin toimialoilta konkreettiset esitykset säästöistä kesäkuun puolivälissä. Esityksistä kootaan väliraportti, josta käyvät ilmi toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. 

Elokuussa valmistuu toinen väliraportti, jossa arvioidaan esitettyjen toimien edistymistä ja vaikutuksia.

Syyskuussa kaupungin johtoryhmä laatii ennusteen tervehdyttämistoimien vaikutuksista kuluvaan ja seuraavaan vuoteen. Kaupunginvaltuusto käsittelee talouden tilannetta ja talousarvion 2015 alustavaa raamia iltakoulussaan 22.9.2014.

Neuvottelut päättyvät 29.9.2014. Kaupunginjohtaja antaa talousarvioesityksensä vuodelle 2015 perjantaina 17.10.2014. Tämän jälkeen kaupunginhallitus käsittelee talousarvion ja antaa esityksensä 3.11.2014 ja kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion 10.11.2014.

Lisätietoja
Seija Kuikka, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 044 794 2206
Kimmo Mikander, kaupunginjohtaja, p. 044 794 2000

Aiheeseen liittyvää