Etusivu ›› Uutinen ›› Etelä-Savon väestö kansainvälistyy vuosi vuodelta
30.5.2014 - 8:29
Etelä-Savon väestö kansainvälistyy vuosi vuodelta
torikeskus_4.jpg
Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Savoon muutti vuonna 2013 yhteensä 448 ulkomaan kansalaista. Vuonna 2012 vastaava luku oli 522. Äidinkieleltään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia asui Etelä-Savossa yhteensä 3 818 henkilöä. Ulkomaan kansalaisia maakunnassa asui 2 752 henkilöä.

Etelä-Savon maahanmuuttajaväestöstä suurin osa on lähtöisin Euroopasta. Syntymämaan perusteella tilastoituna Etelä-Savossa asui vuonna 2013 yhteensä 4046 ulkomailla syntynyttä asukasta. Heistä 2963 henkilöä eli 73 % on syntynyt Euroopassa. Suurin ryhmä ovat Venäjällä tai Neuvostoliitossa syntyneet (1634 henkilöä eli 40 % kaikista ulkomailla syntyneistä). EU28-maissa syntyneitä Etelä-Savossa asuu 1038 henkilöä. Heistä on eniten Virossa (338 henkilöä, 8,3 %) Ruotsissa (244 henkilöä, 6,0 %) ja Saksassa (133, 3,3 %) syntyneitä. Euroopan maiden jälkeen Etelä-Savossa asui seuraavaksi eniten Aasian valtioissa syntyneitä, yhteensä 739 henkilöä. Heistä suurin ryhmä on syntynyt Thaimaassa (230, 5,7 %) ja toiseksi suurin Myanmarissa (144, 3,6 %).

Etelä-Savoon on vastaanotettu vuosien 2000–2013 aikana yhteensä 787 kiintiöpakolaista. Vuonna 2013 pakolaisia saapui maakuntaan yhteensä 60 henkilöä, mikä on 13 % kaikista maakuntaan viime vuonna muuttaneista ulkomaalaisista.

Etelä-Savossa vakituisesti asuvien maahanmuuttajien lisäksi maakunnassa asui tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa 604 oleskelunsa tilapäisesti rekisteröinyttä henkilöä. He voivat olla joko EU/ETA-maiden kansalaisia tai EU:n ulkopuolelta muuttaneita. Tyypillisesti oleskelunsa tilapäisesti rekisteröineet ovat opiskelijoita tai tilapäisesti työhön tulleita, joilla ei ole tarkoituksena asettua asumaan vakituisesti Suomeen.

Oli maahanmuuttosyy tai oleskelun kesto mikä tahansa, kotoutumista edistävät palvelut kuuluvat kaikille oleskelunsa rekisteröineille. Tämä tehtävä on annettu kotoutumislaissa erityisesti kunnille ja muille viranomaisille. Kotoutumisen edistäminen tarkoittaa käytännössä mm. alkuvaiheen neuvontapalveluja, monikielistä viestintää ja maahanmuuttajien huomioimista peruspalveluissa.
 

Pointti-hanke tukijana ja materiaalin tuottajana

Pointti-hanke tuki viiden vuoden aikana yli 2 000 eri maahanmuuttajan kotoutumista Etelä-Savoon. Kotoutumista edistettiin kehittämällä monikielistä tiedottamista, antamalla henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta, kehittämällä ammatillisen koulutuksen tukitoimia ja tukemalla työllistymistä.

Pointissa tehtiin yhteistyötä moniin suuntiin ja koottiin verkostoja. Esimerkiksi Pointin järjestämissä koulutuksissa, työpajoissa ja seminaareissa oli mukana yli 900 viranomaista, opettajaa tai kolmannen sektorin edustajaa. Työpaikkaohjaajakoulutuksiin osallistui 250 työpaikkojen edustajaa.

Asiakastyö päättyi vuoden 2013 lopussa ja keväällä 2014 on keskitytty muihin tehtäviin. Hankkeen kumppanit Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SAMI, Linnalan Setlementti Ry, Etelä-Savon TE-palvelut ja Mimosa ansaitsevat lämpimät kiitokset hyvästä yhteisestä työstä. Etelä-Savon ammattiopisto Esedu jatkaa hankkeessa vuoden 2014 loppuun saakka. Hankkeen julkaisu ilmestyy syksyllä.

Pointti-hankkeessa tuotettiin maahanmuuttajille, viranomaisille ja työnantajille seuraavia materiaaleja useilla eri kielillä:

- Tervetuloa Mikkeliin –opas maahanmuuttajille
- Tervetuloa Savonlinnaan –opas maahanmuuttajille
- Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen, Joroisten, Juvan ja Mäntyharjun kunnissa asuville maahanmuuttajille tarkoitettu monikielinen esite oman kunnan palveluista
- Polkuja työelämään –opas maahanmuuttajille
- Työperusteisen muuttajan ja perheenjäsenten kotoutuminen Suomeen
- Ulkomaalaisen työntekijän rekrytointi. Perustietoa työnantajalle
- Vältä väärinkäsityksiä, käytä tulkkia

Materiaalit löytyvät osoitteesta www.pointti.eu

Katso myös www.infopankki.fi, tietoa Suomesta 14 kielellä. Pointti-hankkeen toimittamat Mikkelin paikallistietosivut Infopankissa avautuivat 19.3.2014.

Aiheeseen liittyvää