Etusivu ›› Uutinen ›› Mikkelin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2013
23.9.2013 - 13:45
Mikkelin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2013
koululaiset.jpg
Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.1.2013 Mikkelin kaupungin tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Ohjelman yhtenä toimenpiteenä on laadittu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys.

Selvitystyötä on ohjannut ja linjannut työryhmä, jossa on kasvatus- ja opetuslautakunnan, kaupunginhallituksen ja henkilöstön edustus sekä kaupungin varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja teknisen toimen asiantuntijoita.

Työryhmän tehtävä ja taustaa

Työryhmän tehtävänä oli muodostaa Mikkelin kaupungille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkostrategia 5 – 10 vuoden tähtäyksellä. Keskeisenä sisältönä oli luoda kattava nykytilan ja tulevaisuuden kuvaus, jonka pohjalta toiminnan laatua saadaan nostettua ja kustannuksia pienennettyä.

Päivähoidon siirtymisellä sivistystoimeen tavoitellaan tuottavuuden ja tehokkuuden paranemista sekä selkeitä taloudellisia hyötyjä paremman kasvun ja oppimisen polun,
paremman varhaisen puuttumisen sekä yhteisten resurssien käytön kautta. Tavoitteena ovat yksiköt, joissa henkilöstöä voidaan kohdentaa paremmin ja joissa henkilöstön on mahdollista erikoistua ja käyttää osaamistaan parhaiten. Näiden ansiosta on mahdollista saada säästöä käyttötalousmenoissa.

Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on tehty rakenteellisia muutoksia 10 vuoden aikana. 15 kyläkoulua on lakannut. Rantakylässä, Anttolassa, Haukivuorella ja Ristiinassa ala- ja yläkoulut on yhdistetty yhtenäiskouluiksi. Kolme keskustan alueen koulua yhdistyi uuteen Kalevankankaan kouluun. Myös kaksi lukiota yhdistettiin yhdeksi lukioksi.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen muodostamalle kasvun ja opetuksen tulosalueella haetaan entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kasvun jatkumoa. Uuden tulosalueen perustamisen myötä selvitetään, olisiko osa esiopetusryhmistä mahdollista siirtää koulujen tiloihin, jolloin tiloja vapautuisi päivähoidon yksiköistä pienemmille lapsille. Osa päivähoidon yksiköistä on tällä hetkellä hyvin pieniä, jolloin on tarkoituksenmukaista etsiä suurempia yksiköitä.

Työryhmän työskentely

Työryhmä kokoontui 12 kertaa. Analyysin taustaksi järjestettiin henkilöstökysely (317 vastaajaa) ja työpajatyöskentelyä tulevaisuuden varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta. Tulevaisuuden palveluverkkoa on hankkeen aikana tarkasteltu moniammatillisesti palvelutarpeen, talouden, laadun, henkilöstön, maankäytön ja kaavoituksen näkökulmista.

Työryhmän esitykset
Kouluverkkoa koskevat vaihtoehdot

Toimenpiteet vuonna 2014

 • Hiirolan koulu lakkaisi ja oppilaat siirtyisivät Haukivuorelle ja Rämälään
 • Harjumaan ja Vanhalan koulut lakkaisivat ja oppilaat siirtyisivät Kalevankankaan kouluun
 • Päämajakoulu jäisi Yhteiskoulun tiloihin
 • Peitsarin koulu lakkaisi ja Peitsarin päiväkoti siirtyisi uusiin tiloihin

 

Peitsari remontoitaisiin päivähoitoa ja alkuopetusta silmällä pitäen siten, että kiinteistöön tulee päiväkoti, esiopetus ja 1-3-luokkien opetus. Muut luokka-asteet sijoitettaisiin muihin alueen kouluihin eli Lähemäelle ja Launialaan. Tämä tapahtuu vaiheittain.

Toimenpiteet lukuvuonna 2015 – 2016

 • Pellosniemen koulu lakkaisi ja oppilaat siirtyisivät Ristiinan yhtenäiskouluun

 

Toimenpiteet vuonna 2017 tai myöhemmin

 • Rämälän ja Rahulan koulut lakkaisivat ja oppilaat siirtyisivät Sairilan kouluun, joka peruskorjattaisiin ja laajennettaisiin
 • Yhdysluokkaopetuksesta luovuttaisiin

 

Päiväkotiverkkoa koskevat vaihtoehdot
Toimenpiteet vuonna 2014

 • Päiväkodeille asetetaan käyttöastetavoite
 • Taitolaan perustettaisiin uusi päiväkoti Nuijan ja Kaarinan päiväkotien sekä viiden ryhmäperhepäiväkodin tilalle
 • Lehmuskylän ja Siekkilän päiväkotien sekä yhden ryhmäperhepäiväkodin tilalle perustettaisiin uusi päiväkoti vuokratiloihin

 

Toimenpiteet vuonna 2015 tai myöhemmin

 • Rantakylän alueelle rakennettaisiin uusi päiväkoti  

Työryhmän hyödyntämää taustamateriaalia

 • 0 – 6-vuotiaiden määrä Mikkelissä vähenee seuraavien 10 vuoden aikana 3646 lapsesta 3626 lapseen ja edelleen siitä 10 vuodessa 3359 lapseen.
 • Perusopetuksen aloittavien lasten määrä vähenee 10 vuodessa noin 100 oppilaalla ja 20 vuodessa noin 350 oppilaalla nykytilanteesta.  (Tilastokeskus)

 

Mikkelin kaupunki on vuodesta 2010 ollut mukana vuosittaisessa kuntavertailupalvelussa, joka antaa tietoa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden nykytilasta ja kehityssuunnasta muuttuvassa toimintaympäristössä. Perusopetuksen oppilaskohtainen bruttokustannus on kuntavertailussa ollut vertailun korkeimpia. Keskeisinä syinä ovat nousseet esille ennen kaikkea korkeat kiinteistökustannukset, mikä selittyy oppilaskohtaisella korkealla kerrosalamäärällä ja keskimääräistä pienemmällä koulukoolla.

Varhaiskasvatuksen laskennalliset asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat Mikkelissä kunta-aineistossa keskimääräistä korkeammat. Myös varhaiskasvatuksessa päiväkotikoko on keskimääräistä pienempi.

Lisätietoja:
Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja työryhmän puheenjohtaja, puh. 040 7637 202
Jyrki Koivikko, kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja, puh. 0400 143 661
Heikki Nykänen, kaupunginhallituksen edustaja, puh. 040 747 2935

Palveluverkkoselvityksen raportti ja raportin liitteet (pdf)
Merja Syrjäsen lausunto (pdf)
Keskustan päivähoitopaikkatilanne (pdf)