Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunki jatkaa tiukalla taloudenpidolla ja maltillisilla investoinneilla
16.10.2014 - 13:50
Kaupunki jatkaa tiukalla taloudenpidolla ja maltillisilla investoinneilla
kaupungintalo_julkisivu.jpg
Mikkelin kaupunginjohtaja Kimmo Mikander on julkistanut talousarvioesityksensä vuodelle 2015.

Kaupunki jatkaa hyvinvointistrategiansa toteuttamista vuonna 2015 tiukalla taloudenpidolla ja maltillisilla investoinneilla. Veronkorotuksia ei esitetä. Resurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisemmin, mikä tarkoittaa muun muassa uusia sähköisiä asiointipalveluja ja palveluverkkojen tarkastelua. Sosiaali- ja terveyspalvelut organisoidaan mahdollisimman laajaksi sote-tuotantoalueeksi.

Taloudessa tavoitteena nollatulos, investoinnit maltillisia

Vuodelle 2015 on budjetoitu toimintatuloja 151 miljoonaa ja toimintakuluja 433 miljoonaa euroa. Toimintakate on taloussuunnitelman mukaisesti 282 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat 102 miljoonaa ja verotulot 196 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arviointiin liittyy epävarmuutta valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vuoksi. Tavoitteena on, että asukaslukuun suhteutettu lainamäärä ei kasva.

Henkilöstökulut ovat vuonna 2014 noin 4 miljoonaa euroa vähemmän kuin mihin talousarviossa varauduttiin. Kulujen kurissa pitämistä jatketaan vuonna 2015: tavoitteena on, että henkilöstökulut ovat alle 156 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen sisältyy työterveyshuollon yhtiöittäminen, mikä vähentää henkilöstömenoja 3 miljoonalla eurolla.

Toimialojen palveluverkkotarkastelua jatketaan.

Investointien nettotaso on vuonna 2015 noin 20 miljoonaa euroa. Keskeisiä hankkeita ovat viitostien perusparannushankkeen jatkaminen Mikkelin kohdalla sekä Kirkonvarkauden asuinalueen rakentaminen. Lisäksi Yhteiskoulurakennusta saneerataan Päämajakoulun tarpeisiin, Vanhalan koulu peruskorjataan ja Rantakylän koulun rakentamisen suunnittelu aloitetaan. Ristiinassa ja Suomenniemellä toteutetaan kuntaliitossopimuksen mukaiset hankkeet.

Hyvinvointistrategia tähtää asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiin

Asukkaille lisää yhden luukun palveluja ja sähköistä asiointia

Mikkelin keskussairaalan alueelle kootaan terveyspalvelujen keskittymä, kun perusterveydenhuollon toiminnot ja osa sosiaalitoimen palveluista siirretään keskussairaalan tontille.

Vuoden 2015 alussa käynnistyvä palveluohjausyksikkö vastaa muun muassa vanhusten, vammaisten ja veteraanien palvelujen arvioinnista sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista.

Asukkaille lisätään mahdollisuuksia omatoimiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja terveyden seurantaan sähköisen Hyvis-palvelun tarjontaa laajentamalla.

Uusi kehitysyhtiö elinkeinoelämän tueksi

Miset ja Miktech fuusioituvat. Yksi kehitysyhtiö on selkeämpi ja vahvempi kokonaisuus olemassa olevien ja uusien yritysten tueksi ja uusien liiketoimintakonseptien löytämiseksi.

EcoSairilaan suunnitellaan jätteiden käsittelylaitosta ja vedenpuhdistamoa sekä niitä tukevaa yritys- ja korkeakoulutoimintaa. Ristiinaan valmistellaan biohiilipellettitehdasta.

Vapaa-aikaan liittyviä matkailutuotteita tuotetaan lisää ja digitaalista liiketoimintaa kehitetään, muun muassa yöpymispaikkojen vuokraukseen ja markkinointiin luodaan uusi digitaalinen palvelumalli.

Työllisyydenhoidon kehittämiskumppanuudella jatketaan edelleen taloudellisen hyödyn hakemista. Työllisyydenhoito on entistä tärkeämpää kuntien vastuiden lisääntyessä.

Ympäristöstä huolehditaan

Kaupunki toimii aktiivisesti pohjaveden laadun varmistamiseksi. Kantakaupungin osayleiskaavaa valmistellaan ja pyöräilyverkoston sujuvuutta parannetaan.
 

Lisätietoja
kaupunginjohtaja Kimmo Mikander, p. 044 794 2000

Aiheeseen liittyvää