Etusivu ›› Uutinen ›› Vapaa-ajan asukkaita koskeva palvelututkimus on julkaistu
31.10.2014 - 9:44
Vapaa-ajan asukkaita koskeva palvelututkimus on julkaistu
mokkilaiset.jpg
Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki palvelututkimuksen 2012. Tänä vuonna vastaava palvelututkimus uusittiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa vapaa-ajan asukkaiden näkemystä Mikkelin seudun ja heidän mökkikuntiensa palveluista sekä miten he kokevat palvelut.

Ruokaostokset haetaan yhä mökkipaikkakunnalta

Ruokakauppa-asiointi suurimmaksi osaksi tapahtuu vapaa-ajan asunnon paikkakunnalta ja lomalla ollessa lähimmästä kaupasta. Tässä ei ole suuria muutoksia tapahtunut, mutta läheltä ostamisen on hieman kasvanut. Asioinnin helppous ja valikoima ovat edelleen olleet tärkeimmät asiointiin vaikuttavat tekijät. Kiinnostus lähiruokaan ei näytä tutkimuksen tuloksissa vahvistuneen vaikka sitä on aktiivisesti markkinoitu Mikkelin seudulla. Tuoreen kalan saatavuus nousi selvästi vastaajien toiveeksi.

Rautakaupan tuotteita haetaan enemmän Mikkelin kaupoista

Rautakaupan tuotteita haetaan entistä enemmän Mikkelin kaupoista. Paikallisten kauppojen osuus on hieman vähentynyt. Tuotteiden laatuun ja henkilökunnan palvelualttiuteen oltiin aikaisempaa tyytyväisempiä.

Erikoiskaupat ja palvelut - asioinnissa pientä laskua

Asioinnissa erikoiskaupoissa ja palveluyrityksissä oli pientä laskua viime kyselystä. Ero ei kuitenkaan ollut merkittävä. Ruokaravintoloissa asiointi oli kuitenkin selvästi kasvanut. Tyytyväisyys asiakaspalveluun oli edelleen hyvin korkealla. Selvää signaalia missä asiakaspalvelu olisi huonoa ei tullut, vain huonekalu- ja sisustuskauppa sai hieman muita enemmän heikkoja arvioita. Tyytyväisimpiä edelleen ollaan kahviloiden, ravintoloiden ja Alkon palveluihin.

Terveydenhuollon palveluista julkisia palveluita oli käyttänyt 20 % ja yksityisiä noin 5 %. Muista palveluista eniten käytettiin kampaamo ja partureita, mutta kirjastopalvelut olivat toiseksi tärkeimpiä palveluita. Mökkitalkkaripalveluiden kysyntä oli kasvanut ja nyt niitä käytti jo joka kolmas vastaaja. Mökkitalkkareiden palveluista kysytyimpiä oli lumenauraus, pienet korjaukset ja polttopuiden teko. Mökkiläisten tärkeimmäksi palveluiksi koettiin terveys- ja kirjastopalvelut.

Tietoliikennepalveluiden yhteydet parantuneet ja käyttö lisääntynyt

Tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa on tapahtunut selvää parannusta edellisestä kyselystä, mutta edelleen yhteyksissä esiintyy puutteita. Puhelin ja nettiyhteyksien käyttö on kasvanut voimakkaasti. Nettiyhteyksiä vapaa-ajan asunnollaan käytti päivittäin yli 60 % mökkiläisistä. Tv:n ja radion verkkoyhteyttä käyttää jo yli puolet vastaajista.

Sähköverkossa vielä paljon häiriöitä

Sähköverkko toimi häiriöttä noin puolella vastaajista. Pieniä katkoksia oli kokenut noin neljännes vastaajista. Omassa sähköjärjestelmässä oli viidennes vastaajista ja heillä oli selvästi vähemmän häiriöitä sähköjärjestelmässä.

Kulttuuritapahtumista kylätapahtumat ovat tärkeimpiä

Vapaa-ajan asukkaiden kannalta tärkeimpiä tapahtumia ovat pienet kylätapahtumat. Taidekeskus Salmela on myös kiinnostanut ja seuraavaksi paikalliset kesäteatterit.

Tiedontarve on suuri, mutta se ei aina kohtaa

Mökkikunnan palveluista ja tapahtumista toivotaan parempaa tiedottamista. Kaikilta osin se ei nyt kohtaa mökkiläisiä. Myös jätehuollon hinta nousi taas esille vastaajien avoimissa vastauksissa.

Vastaajista puolet eläkkeellä, mutta valtaosa alle 65-vuotiaita

Mikkelin seudulla (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Pertunmaa ja Puumala) alueella on 22 500 kesämökkiä. Näistä maakunnan ulkopuolelta asuvia mökin omistajia on noin 13 300. Heille kohdistettiin kysely jakamalla otoksena yli 500 kyselylomake sekä lisäksi noin 40 edelliseen kyselyyn vastanneelle. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös netissä ilman asuinpaikan kohdentumista. Pääosa vastauksista tuli postitse. Vastaajia oli nyt 245 kpl eli hieman enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Kyselyn vastaukset kuvaavat siten Mikkelin seudun ulkopuolelta tulevien mökkiläisten näkemyksiä ja asiointia.

Vastaajista suuri osa tuli vähintään 100 km päästä mökille. Mökillä vietetty aika ei ole olennaisesti muuttunut edellisestä kyselystä. 30-40 vuorokautta mökillä viettäneiden joukko oli
hieman kasvanut samoin kuin 60-90 vuorokautta viettäneet. Sen sijaan yli 90 vuorokautta viettäneiden osuus oli nyt hieman laskenut. Valtaosa vastaajista oli 1-2 hengen talouksia ja ikäluokka 50-65 vuotta olivat kasvattaneet osuuttaan. Sen sijaan alle 50-vuotiaita oli aikaisempaa vähemmän. Eläkeikäisten määrässä ei ollut tapahtunut olennaista muutosta. Mikkelin seudun vapaa- ajanasukasvaltuuskunta kiittää kaikkia vastaajia antamastaan näkemyksestä seudun palveluista. Valtuuskunta välittää heidän sanomansa palveluntuottajille ja toivoo sen auttavan palveluiden kehittämisessä.

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan palvelututkimus 2014

Palvelututkimus 2014, Anttola

Palvelututkimus 2014, Hirvensalmi

Palvelututkimus 2014, Pertunmaa

Palvelututkimus 2014, Mäntyharju

Palvelututkimus 2014, Ristiina

Palvelututkimus 2014, Haukivuori

Palvelututkimus 2014, Kangasniemi

Palvelututkimus 2014, Suomenniemi

Palvelututkimus 2014, Otava ja läntiset alueet

Aiheeseen liittyvää