Etusivu ›› Uutinen ›› Tilinpäätös: Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli
30.3.2015 - 18:00
Tilinpäätös: Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin Mikkeli
ilmakuva.jpg
Mikkelin kaupungin strategia toteutti jo vuonna 2014 uutta kuntalakia edistäen asukkaidensa hyvinvointia ja alueen elinvoimaa sekä järjestäen asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti Tajua mut!- ja Olkkari-palvelumallien avulla. Asukkaiden liikkumiseen ja hyvän kunnon edistämiseen panostettiin vahvasti. Syksyllä toteutettu Täydellinen liikuntakuukausi palkittiin Paavo Nurmi -palkinnolla osoituksena merkittävästä teosta liikkumisen lisäämiseksi. Yhteiset, alueen elinkeinoelämää tukevat hankintojen periaatteet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuonna 2014. Lisäksi valmisteltiin kehitysyhtiöfuusio. Lisäksi asuntomessualueen kaavoitus valmistui.

Väkiluku kasvoi

Kaupungin väkiluku oli 54 616 ja se kasvoi kahdella edellisvuodesta. Mikkelin kaupunki nousi Suomen 18. suurimmaksi kaupungiksi. Uusia mikkeliläisiä syntyi 509 eli yksi enemmän kuin vuonna 2013. Maassamuuttaneiden tappio oli 15, mutta tilannetta korjasi 92 maahanmuuttajan nettolisäys. Työttömyys oli vuoden 2014 lopussa 14,3, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi.

Keskeiset talousluvut

Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tulos oli +3,7 miljoonaa euroa. Tulos sisältää Etelä-Savon Kampuskiinteistöjen ylijäämien palautusta noin 5 miljoonaa euroa ja 1,5 milj. euron ylimääräisen potilasvahinkovakuutusmaksun. Ilman näitä ennakoimattomia eriä tulos olisi ollut +/- 0. Lisäksi tulos sisältää noin viisi miljoonaa euroa myyntivoittoja ja miljoonan edestä kertapoistoja.

Toiminnan tulos ilman kertaluonteisia eriä tilikaudelta 2014 on 5,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintatuotot olivat kaikkiaan 100,7 milj. euroa ja toimintakulut 382,3 milj. euroa. Toimintakate oli -281,1 milj. euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion 3,6 milj. euroa. Toimintakate heikkeni edellisvuodesta 3,9 milj. euroa.

Toimintakuluissa suurin erä oli palveluiden ostot, 171,8 milj. euroa. Tästä sosiaali- ja terveystoimen osuus oli 130,5 milj. euroa, mikä ylitti alkuperäisen talousarvion 9,6 milj. euroa. Sosiaalipalveluiden ylitys tästä oli 3,3 milj. euroa ja terveyspalveluiden ylitys 0,8 milj. euroa.  Suurin ylitys oli erikoissairaanhoidon kuluissa, 7,1 milj. euroa. Vanhuspalveluissa asiakaspalveluiden ostot alittuivat 1,5. milj. euroa. Kasvua ulkoisissa palveluiden ostossa sosiaali- ja terveystoimessa oli kaikkiaan 0,8 milj. euroa verrattuna vuoteen 2013. Koko kaupungin tasolla palveluiden ostot kasvoivat edellisvuodesta 3,2 milj. euroa eli 1,9 %. Henkilöstökuluissa onnistuttiin kuluneen tilikauden osalta säästämään noin 6,5 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ja 1,9 milj. euroa edellisvuodesta. Koko kaupungin henkilöstökulut olivat 155,1 milj. euroa.

Vuosikate oli 23,5 milj. euroa, mikä riitti hyvin kattamaan 19,8 milj. euron suunnitelman mukaiset poistot ja nettoinvestoinnit.

Investointeja tehtiin vuonna 2014 kaikkiaan 26 milj. eurolla, joista merkittävimpiä olivat Valtatie 5:n kunnostus, Porrassalmenkadun kevyenliikenteen väylä, Vaarinsaari, Haukivuoren yhtenäiskoulu, Anttolan yhtenäiskoulu, Taitolan tilamuutokset ja yhteiskoulun muutostyöt sekä uusi toiminnanohjausjärjestelmä.

Lainamäärä kasvoi kaupungin osalta 171,6 milj. euroon eli 3 142 euroon asukasta kohden. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus on 56,4 %. Koko konsernissa lainaa on 434,4 milj. euroa ja suhteellinen velkaantuneisuus on 90,7 %.

Tilinpäätös PowerPoint-esityksenä

Aiheeseen liittyvää