Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupungin tilinpäätös 2016: Mikkeli uudistuu tulevaisuuden kuntaa varten
3.4.2017 - 17:15
Kaupungin tilinpäätös 2016: Mikkeli uudistuu tulevaisuuden kuntaa varten
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupungin taloudellinen tilanne on tasapainottunut. Tilikauden 2016 tulos muodostui 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja taseessa on kertyneitä ylijäämiä 8 miljoonaa euroa. Kaupungin velkaantuminen kuitenkin jatkuu edelleen, joten rakenteellisten muutosten tekemistä on jatkettava.

Kaupunginhallituksen muut päätökset 3.4.2017, linkki tiedotteeseen

Talous on tasapainottunut mutta rakenteellisia muutoksia on jatkettava
Mikkeli uudistuu tulevaisuuden kuntaa varten

Mikkelin kaupungin taloudellinen tilanne on tasapainottunut. Tilikauden 2016 tulos muodostui 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja taseessa on kertyneitä ylijäämiä 8 miljoonaa euroa. Kaupungin velkaantuminen kuitenkin jatkuu edelleen, joten rakenteellisten muutosten tekemistä on jatkettava.

Mikkelin kaupungin strategian tähtäimessä on asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointi.  Asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on muun muassa rakennettu lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteistyömalleja Essoten kanssa, vakinaistettu etsivät nuorisotyöntekijät, edistetty vuorovaikutusta ja osallisuutta varhaiskasvatuksessa ja paneuduttu kiusaamisen ja muun häirinnän ehkäisemiseen.

Elinkeinojen hyvinvointia edistävät muun muassa EcoSairilan ja Saimaa Stadiumin rakennustöiden aloittaminen sekä Viitostien peruskorjaus Mikkelin kohdalla. Investoinneilta odotetaan pysyviä työpaikkoja sekä kestävää osaamista ja kasvua. Vuonna 2016 Mikkeliin perustettiin yhteensä 228 yritystä.

Ympäristön hyvinvoinnin kannalta merkittävä on Pursialan voimalaitoksen uusi teknologia, joka pienentää hiilidioksidipäästöjä.

- Valtuustokauden aluksi laadittiin kaupungille hyvinvointistrategia, jota pohjustettiin asukkaiden ja sidosryhmien kanssa yhdessä useilla foorumeilla. Strategia on ohjannut pitkäjänteiseen työhön hyvinvoinnin edistämiseksi, ja tulokset alkavat nyt näkyä, iloitsevat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka (kesk.), 1. varapuheenjohtaja Arto Seppälä (sd.) ja 2. varapuheenjohtaja Olli Nepponen (kok.).

Arto Seppälä nostaa esiin työllisyyden positiivisen kehityksen.

- Hyvästä työllisyysasteen muutoksesta voidaan olla tyytyväisiä. Rakentamisen merkitys on hyvin ratkaiseva työllisyysasteen nousussa, Seppälä pohtii.

Puheenjohtajat muistuttavat kuitenkin siitä, että kaupungin velkaantumisaste on vuosien varrella noussut.

- Velkaantumista on pystyttävä hillitsemään. Investoinneissa tarvitaan malttia ja pitkäjänteisyyttä jaksottamalla niitä useille vuosille, toteavat puheenjohtajat.

Toimintakulut pysyivät kurissa

Kaupunki sai pidetyksi toimintakulunsa kurissa, sillä kulujen kasvu oli vain 0,2 prosenttia eli 0,9 miljoona euroa. Sen sijaan sairaanhoitopiirin ennakoitua suurempi laskutus nosti ostopalvelukuluja. Loppujen lopuksi sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma tuotti tulosta niin, että sairaanhoitopiiri palautti kunnille ylijäämää. Mikkelin saama ylijäämän palautus vuosilta 2015 ja 2016 oli yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Henkilöstö saa kiitokset luottamushenkilöjohdolta.

- Henkilöstö on ollut ja on edelleen melkoisen muutoksen kohteena. Kiitokset hyvästä tuloksesta on syytä osoittaa koko henkilöstölle, puheenjohtajat tähdentävät.

Talouden parempi ennustettavuus helpottaa kulukuurin ylläpitämisessä.

- Tällä valtuustokaudella olemme tehneet myös kestäviä rakenteellisia ratkaisuja, mikä tuo ennustettavuutta talouteen. On tärkeää, että Essote toimii jatkossakin kustannustehokkaasti ja sen kuntalaskutuksessa ei tule yllätyksiä. Uuden organisaation käynnistämisvaiheessa tulee luonnollisestikin ylimääräisiä kuluja esimerkiksi tietojärjestelmähankinnoista, mutta toimintojen yhdistäminen tuottaa pysyviä säästöjä, puheenjohtajat painottavat.

Puheenjohtajat korostavat sitä, että vaikka talous ja toiminta näyttäisivät menevän hyvään suuntaan, laakereille ei ole vara jäädä lepäämään.

- Paljon on saatu aikaan, mutta työ ei lopu, sitä pitää jatkaa, muistuttaa Olli Nepponen.

Tulevaisuuden Mikkeli on verkostomainen yhteisö

Kaupungin uusi luottamushenkilöorganisaatio astuu voimaan uuden valtuustokauden alkaessa kesäkuussa 2017. Kaupungin organisaation toimintaa kehitetään kohti prosessimaista verkostotyöskentelyä, mikä tarkoittaa erityisesti kaupungin henkilöstön valmentamista toimintatapojen ja ajattelutavan muutokseen.

Organisaation toiminnan kehittämisellä kaupunki pystyy toteuttamaan parhaiten tulevaisuuden kuntien uusien roolien mukaiset elinvoima-, osallisuus- ja hyvinvointitehtävänsä.

- Mikkelin asema on hyvä, koska se on aloittanut uudistamisensa etujoukoissa. Kunnan tehtävien painotus muuttuu, kun osa tehtävistä siirtyy maakunnan vastuulle, mutta asukas on edelleen keskiössä ja pidämme entistä tärkeämpänä asukkaiden osallisuuden vahvistamista, toteaa Seija Kuikka.

Mikkeliläisillä on koko huhtikuun ajan mahdollisuus arvioida nykyisen strategian tuloksia. Kyselyn sähköinen linkki on kaupungin verkkosivuilla.

- Mikkeli pysyy edelleen mikkeliläisten lähiyhteisönä ja Etelä-Savon maakuntakeskuksena. Nyt on oikea hetki ottaa kantaa oman kaupungin asioihin, kannustavat puheenjohtajat.

Muut päätökset kokouksesta 3.4.2017

§ 106 Konsernitarkastajan raportointi vuodelta 2016

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi konsernitarkastajan raportin kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkastusohjelman toteutumisesta ja merkittävimmät tarkastushavainnot vuodelta 2016.

§ 107 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016

Erillinen tiedote.

§ 108 Mikkelin kaupungin vuoden 2016 henkilöstöraportti

Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2016 henkilöstöraportin tiedoksi sekä päätti saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Vuoden 2016 henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteina on ollut, että Mikkelin kaupungin työntekijöillä on
- oikeanlaista osaamista palvelujen tuottamiseen
- motivaatiota yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen
- halua itsensä ja työnsä kehittämiseen sekä
- hyvä työkyky.

Vuoden 2016 aikana on käynnistetty seuraavia työhyvinvoinnin edistämistä tukevia toimia
- työterveydenhuollon ja eläkevakuutusyhtiön yhteistyön vahvistaminen
- työsuojelun ja työturvallisuuden edistäminen
- perehdytyskonseptin päivittäminen
- osaamisen johtamisen kehittäminen
- palkkaus- ja palkitsemiskäytänteiden kehittäminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen on yksi henkilöstöohjelman painopistealueita edelleen vuosina 2017 – 2020.

Kaupungin tavoitteena on ollut vähentää henkilöstömäärää vuosina 2013 – 2016 vähintään 200 henkilöllä.  Henkilöstömäärä on vähentynyt 208 henkilöllä, joten tavoite saavutettiin.

§ 109 Mikkelin kaupungin matkustussääntö 2017

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin päivitetyn matkustussäännön.

Matkustussääntö täydentää työehtosopimuksen matkustamiseen liittyviä määräyksiä ja määrittelee matkakustannusten korvaamisessa noudatettavat menettelytavat. Matkustussääntöä noudatetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden matkustamisen lisäksi soveltuvin osin myös muuhun kaupungin toiminnoissa tapahtuviin matkoihin.

§ 110 – 111 Lausunnot

- sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi
- valtiovarainministeriölle maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämisestä

Kaupunginhallitus antoi lausunnot sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle.

§ 112 Osallistuminen valtioneuvoston Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupunki osallistuu valtioneuvoston Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan ja hakee ELY -keskukselta yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista perintömetsäsopimuksella suojeltujen Hirvivuoren ja Kallajärven Kommelinluolien alueille.

§ 113 Edustajien nimeäminen Etelä-Savon väliaikaishallinnon valmistelutoimielimeen

Kaupunginhallitus nimesi kaupunginjohtaja Timo Halosen kaupungin edustajaksi maakuntauudistuksen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen.

Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen on pyydetty eri organisaatioiden edustus seuraavasti:

Etelä-Savon maakuntaliitto, 2 edustajaa
Etelä-Savon Ely-keskus, 2 edustajaa
Etelä-Savon Te-toimisto, 1 edustaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, 2 edustajaa
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 2 edustajaa
Vaalijalan kuntayhtymä, 1 edustaja
Etelä-Savon pelastuslaitos, 1 edustaja
Etelä-Savon kunnat, 6 edustajaa

§ 114 - 115 Kuntavaalit 2017, muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin ja vaalipäivän äänestyspaikan muutos

Kaupunginhallitus myönsi eroja ja valitsi uusia henkilöitä vaalilautakuntien kokoonpanoihin.

Kaupunginhallitus päätti, että 20. äänestysalueen paikaksi vaihdetaan Kisakaaren sijaan Pellosniemen entinen koulu osoitteessa Karsikkoniementie 3. Koulu sijaitsee samassa pihapiirissä Kisakaaren kanssa.

§ 116 – 118 Valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus päätti lähettää kolme valtuustoaloitetta toimialojen valmisteltaviksi. Vastaukset aloitteisiin tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

Aloitteet koskevat varhaiskasvatuksen linjausten muuttamista, liikennebiokaasumarkkinoiden edistämistä ja kuntoportaiden rakentamista.