Etusivu ›› Uutinen ›› Muistutus hallien omistajille laajarunkoisten hallien tarkastusmenettelystä
12.4.2017 - 13:58
Muistutus hallien omistajille laajarunkoisten hallien tarkastusmenettelystä
rakentaminen.jpg
RAKENNUKSEN OMISTAJAN ON HUOLEHDITTAVA, ETTÄ HALLILAISSA TARKOITETUN RAKENNUKSEN RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS ARVIOIDAAN.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 300/2015 (linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300)

Hallilain 1 §:ssä tarkoitetun rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Rakennuksissa, joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho, rakenteellinen turvallisuus on kuitenkin arvioitava viimeistään 1.4.2017.

RAKENNUKSEN OMISTAJAN ON SEURATTAVA RAKENNUKSEN KANTAVUUDEN KANNALTA KESKEISTEN RAKENTEIDEN KUNTOA. MRL 166 §

 

Ilmoitus mahdollisesta turvallisuuspuutteesta

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) tietoon on tullut mahdollinen turvallisuuspuute koskien Muoto-peite Oy:n toimittamia teräsrunkoisia pvc-halleja.

Tukesin tarkastukseen ottaman hallikohteen lisäksi tietoon on tullut, että yhtä ratsastusmaneesikäyttöön olevaa hallia ja kolmea puolustusvoimille toimitettua hallia on kolmannen osapuolen tarkastuksen jälkeen jouduttu vahvistamaan.

Tukes on tilannut A-Insinöörit Oy:ltä yhden hallin tarkastuslaskennan, jonka tarkoituksena oli selvittää Muotopeite Oy:n toimittaman teräsrunkoisen pvc-hallin rungon suunnitelmien vaatimustenmukaisuus. Kyseisen hallin tarkastuslaskennassa havaittiin, että mitoituslaskelmia ei ole tehty eurokoodin SFS EN 1993-1-1 vaatimusten mukaisesti ja kyseisen eurokoodin mukaan kohdetta tarkasteltaessa hallin runko on epästabiili ja vaatii lisäjäykistyksiä.

Lisäksi tarkastelun alla olevan hallin ankkuroinnissa maaperään on havaittu puutteita.

 

KORATO (Kokkolan rakennustoimisto) ja Nordic Hall

Kokkolan rakennustoimiston, joka on myöhemmin toiminut myös nimellä Nordic Hall, toimittamissa teräsrunkoisissa halleissa on havaittu turvallisuuspuutteita mm. Keravalla, Vantaalla, Lappeenrannassa, Porvoossa ja Järvenpäässä.

Aiheeseen liittyvää