Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 21.8.
21.8.2017 - 17:55
Kaupunginhallitus 21.8.
nuija_5.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa käsitteli talousarvioraamia 2018 sekä vahvisti strategian päivittämisen aikataulun. Listalla oli myös esitys Osuuskunta Karjaportin velkojen anteeksi antamisesta, joka etenee valtuuston päätettäväksi. Kaupunginhallitus pitää talousarvioraamista ylimääräisen kokouksen 28.8 klo 15 ennen kaupunginvaltuuston kokousta, joka alkaa klo 17.

§ 40 Talousarvioraami 2018

Kaupunginhallitus kävi yleiskeskustelun taloudesta kokouksen esityslistalla (avaa linkki esityslistaan) olevan esittelyn pohjalta.

Keskustelua ennen kokouksen aluksi kaupunginjohtaja esitti, että talousarviota käsiteltäisiin kaksivaiheisesti niin, että kokouksessa 21.8. käydään yleiskeskustelu ja että raamista päätetään 28.8. pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun esityksen.

Valtuustoryhmien edustajat käyvät yhteisiä talouden linjauskeskusteluja ennen ylimääräistä kokousta.

§ 41 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021

Kaupunginhallitus hyväksyi strategian laatimisen aikataulun niin, että liitteessä olevien ajankohtien epätäsmällisyydet tarkistetaan: esimerkiksi kaupunginvaltuuston seminaari on syyskuussa, ei liitteessä mainitusti elokuussa.

§ 42 Osuuskunta Karjaportti, velkojen anteeksianto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki antaa anteeksi Osuuskunta Karjaportin velan.

§ 43 Hyvinvoiva yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -hankkeen avustus

Kaupunginhallitus päätti myöntää Mikkelin keskustan kehittämisyhdistykselle 10 000 euroa Hyvinvoiva yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -hankkeen omarahoitusosuuteen.

Hankkeen tavoitteena on Mikkelin keskustan alueen yrittäjien aktivointi.

§ 44 Työllisyystoimikunnan perustaminen 1.9.2017-31.12.2019

Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan puheenjohtajaksi vs. palvelupäällikkö Helena Skopan, varapuheenjohtajaksi hallintojohtaja Ari Liikasen sekä sihteeriksi kehityspäällikkö Merja Airaksen ja hänen varajäsenekseen työnsuunnittelija, projektipäällikkö Pia Korkan.

Muut jäsenet ovat strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen (varajäsen talousjohtaja Heikki Siira), konsernitarkastaja Aleksi Paananen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen.

Kaupunginhallituksen edustajia ovat Soile Kuitunen (sd.) Pekka Pöyry (kesk.) ja Armi Salo-Oksa (kok.).

Lisäksi omat edustajansa nimeävät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Etelä-Savon TE-toimisto, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Mikkelin Toimintakeskus ry,  Etelä-Savon Koulutus Oy ja Kaakkois-Suomen Ammattkorkeakoulu Oy.

§ 45 Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamiesten toimikauden alkamisajankohta

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että lautamiesten toimikausi alkaa 1.9.2017.

§ 46 Isättömien lasten opintorahaston johtokunnan valinta toimikaudeksi 2017-2018

Kaupunginhallitus nimesi Isättömien lasten opintorahaston johtokuntaan Reijo Hämäläisen (sd.), Minna Pöntisen (vihr.) ja Juha Vuoren (kok.). Puheenjohtajaksi nimettiin Juha Vuori.

§ 47 Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäivät ja seminaari 7.9.2017

Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen Markku Aholaisen (sd.), Jyrki Koivikon (kok.) ja Kirsi Olkkosen (kesk.). varajäseniä ovat Kerttu Hakala (vihr.), Raimo Heinänen (ps.) ja Pertti Ruotsalainen (krist.).

§ 48 Valtuustoryhmien kokoonpanot 2017-2021

Kaupunginhallitus vahvisti valtuustoryhmien kokoonpanot esityksen mukaisesti. Valtuustoryhmien puheenjohtajina toimivat Satu Taavitsainen (sd.) Heikki Nykänen (kesk.), Armi Salo-Oksa (kok.), Veli Liikanen (vihr.), Liisa Ahonen (krist.) ja Raimo Heinänen (ps.).

§ 49 Kaupungin ilmoituslehdet 2017 - 2021

Uudistuneen kuntalain mukaan kaupungin ilmoitukset on julkaistava julkisessa tietoverkossa.

Kaupunginhallitus päätti esityksen mukaisesti, että kuntalaisten tasapuolisen tiedonsaannin varmistamiseksi ilmoitukset julkaistaan myös yhdessä alueella ilmestyvässä lehdessä, joka on edullisimman tarjouksen tehnyt Mikkelin Kaupunkilehti.

Kaupunkilehden lisäksi ilmoituksia julkaistaan tarpeen mukaan myös muissa lehdissä.

§ 50 Kaupunginjohtajan lomat 2017

Kaupunginhallitus vahvisti kaupunginjohtaja Timo Halosen 14 vuosilomapäivää pidettäväksi kolmessa eri jaksossa.

§ 51 Muut asiat

Kaupunginhallitus keskusteli kokoomuksen valtuustoryhmän kesäkokouksesta Mikkelissä ja edunvalvonta-asioista.

Kaupungilta isäntinä toimivat kaupunginjohtaja Timo Halonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Oskari Valtola, 1. kaupunginhallituksen puheenjohtaja Armi Salo-Oksa sekä konserni- ja valvontajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537

Aiheeseen liittyvää