Etusivu ›› Uutinen ›› Viitostien remontti Mikkelin kohdalla valmistui
23.8.2017 - 14:51
Viitostien remontti Mikkelin kohdalla valmistui
liikenne.jpg
Kolme vuotta kestäneet parannustoimet Valtatie 5:llä Mikkelin kohdalla on saatu päätökseen.

Myös Mikkelin sisäinen liikenne sai hankkeen myötä osakseen merkittäviä parannuksia. Vt 5 Mikkelin kohta -hankkeessa rakennettiin toinen ajorata ja lisäkaistoja Pitkäjärven ja rautatieaseman välille sekä parannettiin eritasoliittymiä, katuja ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Ympäristöstä huolehdittiin rakentamalla melu- ja pohjavesisuojauksia. Vuonna 2014 aloitettu parannushanke valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti.
 
Mittavat parannustoimet tehtiin ympäristöltään herkässä kohteessa
 
Hankkeessa rakennettiin uusia siltoja kymmenen kappaletta ja parannettiin viittä vanhaa siltaa. Kolme eritasoliittymää nykyaikaistettiin, ja ajorata Mikkelin kohdalla muutettiin kaksiajorataiseksi valtatieksi noin neljän kilometrin matkalla. Lappeenrannan suuntaan johtava Ristiinantie kunnostettiin keskeisellä kaupunkialueella. Valtatien sujuvuuden ja turvallisuuden parantumisen ansiosta henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien on arvioitu vähentyvän viisikymmentä prosenttia.

Tiehanke toteutettiin Liikenneviraston ja Mikkelin kaupungin yhteisrahoituksella.
 
Viitostie on tärkeä väylä koko Itä-Suomen kannalta

 
Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, jota pitkin kulkee päivittäin noin 15 000–20 000 ajoneuvoa. Mikkelin keskusta-alueen ohittava tie toimii sekä Itä-Suomen alueen kannalta tärkeänä runkoyhteytenä ja Mikkelin sisäisen liikenteen väylänä. Väylän käyttäjämäärän on arvioitu kasvavan 1,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Mikkelin kohdalla tehtyjen parantamistoimien valmistuttua Viitostien kehittämistoimet jatkuvat Juvan suuntaan. Mikkeli–Juva-hankkeen rakennustyöt alkavat vuonna 2018 ja tieosuuden on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2021 mennessä.

Hankkeen työllisyysvaikutukset

Viitostien parantamistoimet Mikkelin kohdalla ovat antaneet työtä noin 180 henkilötyövuoden verran. Työllistetyistä Itä-Suomen alueella asui noin 77 %. Hankkeen puitteissa työllistyneistä Etelä-Savon maakunnan alueella asui noin 48 % hankkeen henkilökunnasta, Pohjois-Savossa 20 %, Pohjois-Karjalassa 4 % ja Etelä-Karjalassa 5 %. Mikkelin osuus työllistyneistä oli 38 %.

Hankkeen työmaalla työskenteli eripituisissa työjaksoissa noin 700 henkilöä. Kokonaisuudessaan hanke on antanut työtä noin 500 henkilötyövuoden verran, sillä välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin kaksinkertaiset verrattuna työmaan suoraan työllistämisvaikutukseen.

Ulkomailla syntyneiden osuus työllistetyistä oli noin viiden henkilötyövuoden verran. He työskentelivät suomalaisissa yrityksissä pääosin raudoitustehtävissä.

Aiheeseen liittyvää