Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallitus 28.8.
28.8.2017 - 19:53
Kaupunginhallitus 28.8.
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan talousarvioraamin vuodelle 2018.

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi ylimääräisessä kokouksessaan talousarvioraamin vuodelle 2018.

Päätöksestä äänestettiin, sillä Jyrki Koivikko (kok.) esitti Minna Pöntisen (vihr.) kannattamana kaupunginjohtajan pohjaesitykseen muutosta. Koivikko esitti, että esityksestä poistettaisiin  maininta siitä, että tasapainottamistoimenpiteitä ’ei kohdisteta palveluiden laatuun tai saatavuuteen’.

Kaupunginjohtajan esitys:

"Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioraamin vuodelle 2018 ja oikeuttaa konserni- ja elinvoimapalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet.

Talousarvion valmistelun yhteydessä käydään läpi talouden tasapainottamistoimenpiteitä, joiden avulla talousarvio tasapainotetaan. Tavoitteena on, että niitä ei kohdisteta palvelujen laatuun tai saatavuuteen.

Näitä toimenpiteitä selvitetään seuraavista asioista:

Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kuntayhtymän kuntalaskutuksen osalta tehdään selvitys laskutusperusteista vuona 2017. Essote on ilmoittanut Mikkelin kuntalaskutukseksi 180 miljoonaa euroa vuodelle 2018, kun kaupungin arvio on 178,4 miljoonaa euroa.

Talousarviossa tavoitellaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon säilyttämistä nykyisessä laajuudessaan. Lasten opetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta pyritään varmistamaan palvelujen tuottaminen riittävinä lähipalveluina ja perheiden arjen sujuvuutta tukevina. Kuitenkin palveluverkko vaikuttaa keskeisesti kaupungin toimintaan siten, että palveluverkon tiivistäminen mahdollistaa kiinteistöjen käytön tehostamisen ja henkilöstömäärän vähentämisen. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluverkosta tehdyt selvitykset koskien palveluverkon tiivistämistä tuodaan esille.

Henkilöstö- ja palvelukehitysohjelman etenemisestä ja sen toteuttamismallien vaikutuksista henkilöstömenoihin tarkennetaan.

Purettavista kiinteistöistä tehdään suunnitelma talousarvion valmistelun yhteydessä. Siinä määritellään purkamisen toteutus ja rahoitusmalli. Esim. voidaanko purkaminen sisällyttää tontin myynnin yhteydessä ostajalle ja missä tapauksissa purkamisesta huolehtii kaupunki. Purkamisen vaikutuksesta talousarvioon päätetään suunnitelman käsittelyn yhteydessä. Samalla tehdään korjattavien kiinteistöjen korjausaikataulusuunnitelma taloussuunnitelmavuosille 2018 - 2021.

Tukipalveluiden tehostamismahdollisuudet selvitetään. Erityisesti selvitetään maakunnallisen talous- ja henkilöstöpalvelukeskuksen perustamisen mahdollisuus ja sen säästöpotentiaali.

Verotulojen ennusteet liittyen talouskasvun parantumiseen päivittyvät syys-lokakuun vaihteessa. Uudet ennusteet huomioidaan talousarviossa.

Elinvoimaisuuden kehittäminen on pitkällä aikavälillä keskeinen talouden tasapainotuskeino. Elinkeinotoiminnan suorista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ja talousvaikutuksista tehdään selvitys, jonka perusteella tuloennusteita voidaan parantaa suunnitelmakaudella.

Kaupunginhallitus tekee talousarvion väliaika-arvion lokakuun puoliväliin mennessä."

****

Keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Minna Pöntisen kannattamana, että pohjaesitys voidaan muuten hyväksyä, mutta esityksen toisesta kappaleesta tulee poistaa lause: "Tavoitteena on, että niitä ei kohdisteta palveluiden laatuun tai saatavuuteen."

Asiasta äänestettiin, ja pohjaesitys voitti äänin 7 – 4. Pohjaesityksen puolesta äänestivät Markku Aholainen (sd.), Liisa Ahonen (kd.), Taina Harmoinen (kesk.), Soile Kuitunen (sd.), Kirsi Olkkonen (kesk.), Petri Pekonen (kesk.) ja  Jarno Strengell (sd.).

Koivikon kannalla olivat Koivikon (kok.) lisäksi Minna Pöntinen (vihr.), Armi Salo-Oksa (kok.) ja Juha Vuori (kok.)

- Raami on tiukka, ja budjettiesityksen lopputulema on merkittäviltä osin vielä auki muun muassa verotulojen ja valtionosuuksien osalta. Investointien tarve on suuri, sillä sisäilmaongelmaiset kiinteistöt ja palvelumuutosten vaatimat tilajärjestelyt edellyttävät pitkän aikavälin investointiohjelmaa. Henkilöstöorganisaation koko on saatava sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymisen jälkeistä tilannetta vastaavaksi. Nämä kaikki kaupunginhallitus päätti laittaa selvitykseen osana talousarvion ja -suunnitelman laadintaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen kertoo.

Syksyn mittaan tarkastellaan talouden suunnittelua.

- Kaupunginhallitus käy talousarvion laadinnan väliaika-arvion syys-lokakuun puolivälin aikoihin ja käy näistä selvityksistä saatavat johtopäätökset läpi, Aholainen jatkaa.

Aiheeseen liittyvää