Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 18.9.2017
19.9.2017 - 8:31
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 18.9.2017
nuija_5.jpg
Mikkelin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa muun muassa jatkettiin keskustelua kehitysyhtiö Miksei Oy:n tulevaisuuden roolista. Kaupunginhallitus linjasi, että Miksein toiminta jatkuu mutta että sen roolia selkiytetään.

Hallinnon työntekijöiden työasemapalvelut

Kaupunginhallitus keskusteli kaupungin hallinnon työntekijöiden työasemapalvelujen järjestämisestä. Nykyisin palveluista vastaa Tiera, ja sopimus Tieran kanssa päättyy vuoden 2018 lopussa.

Tietosuojavastaavan nimeäminen

Kaupunginhallitus totesi, että voidaan edetä esityksen mukaisesti eli tietosuojavastaavan nimeäminen valmistellaan talousjohtajan johdolla seuraavasti:

- Mikkelin kaupunki perustaa tietosuoja- ja tietoturvaryhmän, jonka jäsenten tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä oman alueensa tietosuoja- ja tietoturva-asioissa. Ryhmään nimetään yksi henkilö jokaiselta palvelualueelta ja jokaisesta konserniyhtiöstä ja sen vetäjänä toimii kaupungin tietosuojavastaava.
- Etelä-Savon kunnat nimittävät yhteisen tietosuojavastaavan, joka toimii Mikkelin kaupunginjohtajan alaisuudessa. Tehtävistä ja kustannuksien jakamisesta kuntien asukaslukujen suhteessa sovitaan kuntien keskinäisellä sopimuksella.

Strategian valmistelun aikataulu

Kaupunginhallitus vahvisti kaupungin strategian valmisteluaikataulun. Parhaillaan on menossa henkilöstö-, asukas- ja sidosryhmäkysely. Lokakuussa toteutetaan eri kohderyhmille työpajoja ja keskustelutilaisuuksia.

Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy uuden strategian joulukuussa.

Valmisteluaikataulu (linkki tulossa)

Kehitysyhtiö Miksei Oy:n tulevaisuuden rooli

Kaupunginhallitus jatkoi keskustelua kehitysyhtiön roolista ja teki seuraavia valmistelua ohjaavia linjauksia:

1 Mikkelin kaupungin omistajapolitiikkaa tehostetaan, konsernirakennetta tiivistetään ja elinkeinopolitiikkaa selkiytetään.
- määräaika: vuoden 2017 loppuun mennessä
- vastuutahot: kaupunginjohtaja sekä konserni- ja elinvoimajaosto

2 Miksei jatkaa toimintaansa ja sen roolia selkiytetään.
- määräaika: lokakuun 2017 loppuun mennessä
- vastuutahot: kaupunginjohtaja ja strategia- ja kehityspäällikkö sekä Miksei Oy:n toimitusjohtaja

3 Kaupungin elinvoimaverkoston rakenteet ja käytänteet selvitetään
- määräaika: lokakuun 2017 loppuun mennessä
- vastuutaho: kaupunginjohtaja

Kaupungin edunvalvontamuistio

Kaupungin edunvalvontamuistiota päivitetään säännöllisesti. Kaupunginhallitus sai tiedoksi päivitetyn muistion.

Edunvalvontamuistio on luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteinen työkalu kaupungin edunvalvontaan eri tilanteissa ja tapaamisissa.

Talousarvion 2018 valmistelu

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talousarvion valmistelutilanteen. Valtuusto päättää vuoden 2018 veroprosentista 13.11. ja talousarviosta 11.12.

Myllysiilo-korttelin rakennusoikeuden luovuttaminen

Kaupunginhallitus sai tilannekatsauksen Siilokorttelin rakennusoikeuden luovuttamisesta.

Kaupungin tonttien luovutusperiaatteet

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.6.2017 Mikkelin kaupungin luovuttamien tonttien hinnoitteluperiaatteet sekä muut luovutusperiaatteet vuosille 2018 – 2020.

Kaupunginhallitus sai tiedoksi luovutusmenettelyä esittävän matriisitaulukon.

Kaupungin avustusperiaatteet

Kaupunginhallitus vahvisti kaupungin avustusperiaatteet.

******************

Suunnittelukokouksissa valmistellaan päätökseen tulevia asioita

Mikkelin kaupunginhallitus aloitti vuoden 2017 alusta uuden käytännön suunnittelukokouksista, joissa keskustellaan valmisteilla olevista ja päätöksentekoon tulevista asioista. Suunnittelukokouksissa ei tehdä päätöksiä, mutta niihin valmistellaan esityslista ja niistä laaditaan pöytäkirja. Kokousten jälkeen keskustelussa olleista asioista julkaistaan tiedote.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, 0400 745 537