Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 13.1.2014
13.1.2014 - 17:20
Kaupunginhallituksen kokous 13.1.2014
pj_nuija.jpg
Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan kaupunginhallitus muun muassa käsitteli kolme valtuustoaloitetta ja hyväksyi alustavasti asuntomessualueen osayleiskaavaluonnoksen.

Valtuustoaloitteet esteettömästä Mikkelistä  ja henkilöstön joustavasta käytöstä kaupungin sisällä

Kaupunginhallitus merkitsi aloitteista annetut lausunnot tiedoksi ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi ja toteaa asiat loppuunkäsitellyiksi.

Lausunnossa esteettömästä Mikkelissä todettiin muun muassa, että kaupungin esteettömyyssuunnitelma on valmistumassa ja että tilakeskus ottaa suunnitelmassa esitetyn toimintamallin käyttöön. Näin ollen tulevien uudis-, saneeraus- ja muutoskohteiden esteettömyys varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä:
- Jokaisessa suunnittelukokouksessa on erillinen pykälä esteettömyysasioista.
- Esteettömyys varmistetaan myös erilaisten muistilistojen ja muiden tarkastuslistojen avulla.
- Jokaisesta uudis- ja peruskorjaushankkeesta pyydetään jo hankesuunnitteluvaiheessa lausunto vammaisneuvostolta.
- Rakennusvaiheessa vaikeat kohdat varmistetaan toimintakokeiden tai esteettömyyskävelyn avulla. - Erityistilojen ja -ryhmien esteettömyysasioissa hyödynnetään käyttäjien kokemusperäinen palautetieto.

Anttolan kanavasta halutaan lisäselvityksiä

Anttolan kanavan rakentamisesta tehtyyn valtuustoaloitteeseen oli valmisteltu teknisen lautakunnan lausunto, jossa todettiin, että luovutaan Anttolan kanavan rakentamisesta ja Anttolan kirkonkylän yleiskaava päivitetään niin, että nykyinen kanavavaraus poistetaan kaavasta.

Keskustelun aikana Seija Kuikka esitti Jaakko Väänäsen kannattamana seuraavaa: "Koska teknisen lautakunnan vastaus valtuustoaloitteeseen perustuu osin ristiriitaisiin ja näkemykseltään päinvastaisiin selvityksiin, ei niiden perusteella voi tehdä johtopäätöstä, että kanavavaraus lopullisesti poistetaan Anttolan yleiskaavasta. Lisäksi puuttuu selvitykset mm. luontovaikutuksista, rahoitusmahdollisuuksista ja laajempi arviointi pitkän aikavälin kerrannaisvaikutuksista. Tämän vuoksi kaupunginhallitus palauttaa valtuustoaloitteen uudelleen valmisteluun ohjeella, että perustetaan työryhmä asian jatkoselvittämistä varten. Asiaan palataan kesäkuussa 2014."

Asiasta äänestettiin ja Seija Kuikan esitys voitti äänin 10 – 5, joten asia palautettiin uudelleen valmisteluun ja perustettiin työryhmä.

Pohjaesityksen puolesta äänestivät jäsenet, Outi Kauria, Mauri Miettinen, Heikki Nykänen, Minna Pöntinen ja Hannu Toivonen.

Vastaehdotuksen puolesta äänestivät Hannu Kilkki, Seija Kuikka, Raine Lehkonen, Jukka Pöyry, Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Markku Siitari, Jaana Vartiainen, Juha Vuori ja Jaakko Väänänen.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään jäsenet Jaakko Väänänen, Armi Salo-Oksa ja Arto Seppälä. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kutsua työryhmään Misetin toimitusjohtajan Kyösti Ylijoen ja edustajan Anttolan aluejohtokunnasta. Työryhmän vetäjäksi nimettiin tekninen johtaja Jouni Riihelä, jolla on oikeus kutsua lisää asiantuntijajäseniä ryhmään.

Vuonna 2014 SporttiPassissa on 100 euroa

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että kaupungin henkilöstön virkistykseen tarkoitetun SporttiPassin saldo  vuonna 2014 on 100 euroa.

SporttiPassia voi käyttää omaehtoiseen liikunta- ja kulttuuriharrastustoimintaan.

Luottamushenkilömuutos ja henkilöstöasioita

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Pasi Kutvoselle eron rakennuslautakunnasta ja nimeää hänen tilalleen uuden jäsenen.

Kaupunginhallitus päätti jatkaa kaupunginlakimiehen viran hakuaikaa. Virkaan tuli ensimmäisellä hakukierroksella kaksi hakemusta.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa tilakeskuksen suunnitteluavustajan toimen ammattinimikkeen tilasuunnittelijaksi ja päätti siihen liittyvästä kelpoisuusvaatimuksesta ja palkkauksesta.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkotyöryhmän perustaminen

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen palveluverkkotyöryhmään Juha Vuoren.

Työryhmän tehtävänä on suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena on, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakuntaa työryhmässä edustavat Marianne Huoponen, Jari Sihvonen ja Hannu Toivonen. Lisäksi työryhmään tulee henkilöstön edustus ja yksi jäsen edustamaan kaikkia aluejohtokuntia.

Työryhmä käyttää kaupungin viranhaltijoiden asiantuntemusta, mahdollisia muita asiantuntijoita ja kutsuu itselleen sihteerin.

Kunnan Taitoan palvelusopimuksen laajentaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi Kunnan Taitoan palvelusopimuksen laajentamisen. Kunnan Taitoalle siirtyy taloushallinnon tehtäviä Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja kaupungin toimialoilta.

Palvelusopimuksen hinta nousee 83 020 eurolla vuodessa.

Mikkelin kaupungin esteettömyyssuunnitelma

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin esteettömyyssuunnitelman ja päätti lisätä sen liitteeksi vastaukseen esteettömyydestä tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Esteettömyyssuunnitelman tavoitteena on esteetön Mikkeli, mikä tarkoittaa sekä ympäristön että palveluiden esteettömyyttä.

Lausunto VVO Vuokratalot Oy:n käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista koskevasta hakemuksesta

Kaupunginhallitus päätti puoltaa hakemusta, jolla kiinteistö Pihlajatie 10 vapautetaan Aravarajoituslainan tarkoittamista jatkorajoituksista.

Jatkorajoituksista vapauttaminen tarkoittaa sitä, että yhtiö voi myydä kiinteistön, koska sillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia peruskorjata kiinteistöä. Myynti  tehdään niin, ettei se vaikuta kiinteistön vuokralaisten asemaan.

Haukivuoren vanhustentalosäätiön lainan takaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää Haukivuoren vanhustentalosäätiön Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle enintään 1,2 miljoonan euron lainalle omavelkaisen takauksen ja päätti, että takauksen antamisesta peritään 1 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Maaherrankadun yksisuuntaisuus ja pysäköintipaikat

Kaupunginhallitus sai tiedokseen teknisen lautakunnan selvityksen keskusta-alueen pysäköinnistä ja Maaherrankadun yksisuuntaistamisesta, josta valtuusto oli hyväksynyt kesäkuussa 2013 ponnen.

Selvityksen mukaan torin läheisyyteen on tehty kesällä 2013 uusia pysäköintipaikkoja, eikä Maaherrankadun yksisuuntaistaminen ole tarpeen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen lautakunnan selvityksen vastauksena kaupunginvaltuuston ponteen.

Asuntomessualueen osayleiskaavaluonnos

Kaupunginhallitus hyväksyi alustavasti asuntomessualueen osayleiskaavaluonnoksen. Seuraavaksi luonnos asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, puh. 044 794 2206

Aiheeseen liittyvää