Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokous 20.1.2014
20.1.2014 - 18:05
Kaupunginhallituksen kokous 20.1.2014
pj_nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa päätti pohjaesityksestä poiketen, että matkojen yhdistelyn tekninen järjestelmä hankitaan Kuopiosta ja yhdistelytyö tehdään omana toimintana. Kaupunginhallitus hyväksyi Kalevankankaan asemakaavaan liittyvän maankäyttösopimuksen ja asemakaavan muutoksen. Alueelle on tulossa valtion arkistolaitoksen uudisrakennus.

Matkojen yhdistelyn tekniikka Kuopiosta ja yhdistelytyö omana toimintana

Kaupunginhallitus päätti pohjaesityksestä poiketen, että matkojen yhdistelyn tekninen järjestelmä hankitaan Kuopiosta ja yhdistelytyö tehdään omana toimintana. Kaupunginhallituksen päätös oli sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan joulukuussa 2013 tekemän päätöksen mukainen.

Kaupunginjohtajan esitys oli, että matkojen yhdistelykeskuksen toiminta hankitaan Mikkelin kaupungin alueelle Kuopion kaupungilta vuoden 2015 loppuun asti.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Veli Liikanen teki kaupunginjohtajan esitykselle vastaesityksen Raine Lehkosen kannattamana.

Asiasta käydyssä äänestyksessä Liikasen esitys voitti äänin 2 – 12. Kaupunginjohtajan esityksen puolesta äänestivät Olli Nepponen ja Armi Salo-Oksa, vastaesitystä kannattivat jäsenet Outi Kauria, Hannu Kilkki, Seija Kuikka, Raine Lehkonen, Veli Liikanen, Mauri Miettinen, Heikki Nykänen, Jukka Pöyry, Arto Seppälä, Markku Siitari, Jaana Vartiainen ja Jaakko Väänänen.

Juha Vuori ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Valtuustoaloitteet vajaakuntoisten ja vammaisten kuljetuksista

Vuonna 2007 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitettiin, että vajaakuntoiset henkilöt voisivat matkustaa veloituksetta paikallis- ja palveluliikenteessä Mikkelin alueella. Kaupunginhallitus päätti esittää vastauksena kaupunginvaltuustolle, että maksuttomat matkakortit ovat jo käytössä Mikkelissä.

Vuonna 2008 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitettiin, että kaupunki luopuisi silloisen Etelä-Savon matkapalvelukeskuksen palvelujen käytöstä sopimuskauden päättyessä vuonna 2009. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle vastauksen, jossa todetaan, että matkapalvelukeskus on lakkautettu vuonna 2007, joten asia ei ole enää ajankohtainen.

Valtuustoaloite kouluruoan tason turvaamisesta

Vuonna 2009 tehdyssä valtuustoaloitteessa esitettiin, että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään kouluruoan suositusten mukaisuutta sekä laatii suunnitelmat siitä, miten varataan riittävät resurssit laadukkaan, ravitsemuksellisesti täysipainoisen ja maistuvan kouluruoan tuottamiseen elintarvikkeiden hinnannoususta huolimatta.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteeseen saadut vastaukset tiedoksi. Sivistystoimen ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yhteisessä vastauksessa muun muassa todettiin, että kouluruoka tehdään olemassa olevien virallisten ravitsemussuositusten periaatteiden mukaisesti ja että viimeisimmän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan kouluruoka saa koululaisilta arvosanan 2,8 asteikolla 1 – 4.

Aloite eläkeläisten asioiden ja palvelujen parantamisesta

Mikkelin eläkkeensaajien yhdistykset ovat esittäneet aloitteessaan useita kehittämisehdotuksia eläkeläisten asioista. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen vastaukset aloitteeseen.

Vastauksissa muun muassa todetaan, että vanhuspalvelulaki parantaa monilta osin vanhusten mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa. Lisäksi todetaan, että tilojen antaminen korvauksetta eläkeläisjärjestöjen käyttöön ei ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista, mutta erilaisilla kumppanuussopimuksilla ja toiminta-avustusten linjauksilla voidaan tilannetta helpottaa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Ristiinan Muurikin alueesta tehdystä kantelusta

Eduskunnan oikeusasiamies on päätöksessään todennut, että Ristiinan kunta on viivytellyt vastausta aloitteeseen, joka koski Muurikin ranta-aluetta.

Samalla päätöksessä todetaan, että Ristiinan kunnan tai sen viranhaltijoiden toiminta ei ole ollut sillä tavoin virheellistä, että olisi syytä tutkia asiaa enempää.  

Luottamushenkilövaihdos Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnassa

Tuula Keinänen on pyytänyt eroa Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Kaupunginhallitus nimesi johtokuntaan uudeksi jäseneksi Katariina Asikaisen ja hänen tilalleen varajäseneksi Kati Kähkösen.

Mikalo Oy:n Ristiinan vuokratalot ja Suomenniemen asunto-osakeyhtiön lainat

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto alentaa Mikalo Oy:n tertiäärilainojen korkoja 1.1.2014 alkaen.

Alennuksen vuoksi kaupunki saa vuodessa noin 130 000 euroa vähemmän korkotuloja.

Mikalo Oy:n lainakorot ovat 6 %, Mikkelin maalaiskunnasta ja Anttolasta siirtyneiden kohteiden lainakorko on 6 %, Kiinteistö Oy Ristiinan Vuokratalot Oy:n korot ovat 3,5 % ja Suomenniemeltä siirtyneiden Asunto Osakeyhtiöiden lainojen korot ovat 3,44 %.

Vesiosuuskunta Majavan lainatakaus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Vesiosuuskunta Majavalle omavelkaisen takauksen enintään 600 000 euron lainalle ja että takauksen antamisesta peritään 1 %:n suuruinen takausprovisio vuosittain jäljellä olevasta lainan määrästä.

Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntopyyntö Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Kaupunginhallitus totesi, että kaupungilla ei ole huomautettavaa muutetusta maakuntakaavaehdotuksesta.

Kaavaehdotusta on muutettu siten, että Heinäveden Kangasmäen tuulivoima-alue on poistettu kaavaehdotuksesta ja Enonkosken kk:n ja Savonrannan kk:n tuulivoima-alueiden rajauksia on muutettu. Lisäksi kaavamääräyksiä on täsmennetty ja kaavaselostusta täydennetty.

Kiinteistörekisterinpito entisen Ristiinan kunnan asemakaava-alueilla

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ottaa kiinteistörekisterinpidon entisen Ristiinan kunnan asemakaava-alueilla. Kuntaliitoksen jälkeen rekisterinpito jäi entisen käytännön mukaisesti maanmittauslaitokselle, mutta on todettu, että kaupungin on tarkoituksenmukaisempaa ottaa rekisterinpito omaan hallintaansa.

Tarsalanjärven vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti pyytää Tarsalan vesiosuuskunnan ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta lausunnot Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, ympäristölautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta sekä varata kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi.

Kalevankankaan maankäyttösopimus ja asemakaava

Kaupunginhallitus hyväksyi valtion kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen ja asemakaavan muutoksen Kalevankankaalla. Alueelle on suunnitteilla valtion arkistolaitoksen uudisrakennus.

Maankäyttösopimukseen sisältyy esisopimus maanvaihdosta. Valtio luovuttaa kaupungille aluetta Kalevankankaalta ja saa vastineeksi alueen Hiirolasta Alamaan kylästä.

Valtion eli Metsähallituksen luovuttamien maiden arvo on yhteensä 203 000 euroa ja Mikkelin kaupungin alueiden arvo 183 000 euroa. Kaupunki maksaa valtiolle alueiden välisen arvon erotuksena 20 000 euroa.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, puh. 044 794 2206.

 

 

Aiheeseen liittyvää