Etusivu ›› Uutinen ›› Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 3.3.2014
3.3.2014 - 18:52
Kaupunginhallituksen kokouspäätöksiä 3.3.2014
pj_nuija.jpg
Kaupunginhallitus muun muassa päätti Rämälän ja Haukivuoren oppilasalueista ja lähetti kaksi valtuustoaloitetta valmisteluun.

Valtuustoaloitteet alkoholittomista tarjoiluista ja lähi- ja luomuruuasta valmisteltavaksi

Kaupunginhallitus lähetti kaksi valtuustoaloitetta valmisteltavaksi.

Valtuustoaloitteet on tehty siitä, että lähi- ja luomuruokaa lisättäisiin kaupungin ruokapalveluissa ja että kaupunki tarjoaisi omissa tilaisuuksissaan vain alkoholittomia ja lähialueilla tuotettuja juomia.

Vastaus valtuustoaloitteeseen perheiden työssäkäynnin tukemisesta

Kaupunginhallitus sai tiedokseen varhaiskasvatuspalveluissa valmistellun vastauksen siihen, miten päivähoidossa paitsi tuotetaan laadukkaita palveluja myös tuetaan perheiden työssäkäyntiä.

Vastauksessa muun muassa selviteltiin päiväkotien sijaintia ja suunnitteilla olevia uusia päiväkotirakennuksia, esiteltiin kodin ja koulun yhteistyötä ja todettiin perusteet päivähoitomaksujen määräytymiselle.

Virkajärjestelyjä

Kaupunginhallitus myönsi eron talousjohtajalle ja Otavan Opiston johtajalle ja päätti julistaa virat auki.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginlakimiehen virkaa ei täytetä tällä kertaa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että viran kelpoisuusvaatimusten muuttaminen selvitetään ennen viran julistamista uudelleen auki.

Luottamusmiesjärjestelyjä ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi 2014

Kaupunginhallitus hyväksyi SuPerin luottamusmiesjärjestelyt. Tehyn luottamusmiessopimus otettiin pois listalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi JHL:n ja Jytyn kanssa tehdyn paikallisen sopimuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi.  Juko, Tehy ja SuPer eivät osallistu lomarahojen vapaaksi vaihtamiseen.

Kokouspalkkiot vahvistettiin

Kaupunginhallitus päätti kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioista. Palkkioista oli tehty paikallinen sopimus edellisen KVTES:n voimassaoloaikana. Palkkiot noudattelevat edellisen sopimuksen yhteydessä tehtyä sopimusta.

Palkkiota maksetaan
- 68 euroa kaupunginvaltuuston ja sen valiokuntien sekä kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksista
- 54 euroa lauta- ja johtokunnista, niiden jaostoista ja toimikunnista
- 41 euroa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston, kylien neuvottelukunnan, koulujen neuvottelukuntien ja yt-neuvottelukunnan kokouksista.

Kannustinpalkkiota ei Ristiinan ja Suomenniemen työntekijöille

Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2012 positiivisesta tilinpäätöksestä maksettua kannustinpalkkiota ei makseta takautuvasti Ristiinan ja Suomenniemen työntekijöille. Kannustinpalkkio maksettiin lisäämällä 150 euroa työntekijöiden Sportti- ja KulttuuriPassiin.

Päätöksen perusteluissa mainitaan muun muassa, että palkkion maksamisessa tarvittava yhdenvertaisuusperiaate ei voisi toteutua.

Päätöksestä äänestettiin, ja kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 10 – 3. Esityksen kannustinpalkkion maksamisesta teki jäsen Jaakko Väänänen ja sitä kannatti jäsen Outi Kauria. Maksamisen puolesta äänestivät Väänänen, Kauria ja Hannu Kilkki.

Sopimukset Mikkelipuiston ja Mikke ry:n kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi palvelusopimuksen Mikkelipuistoyhdistys ry:n ja Mikkelin kaupungin välillä vuodeksi 2014 sekä kumppanuussopimuksen Mikke ry:n ja Mikkelin kaupungin välillä vuosiksi 2014 – 2017.

Työllisyydenhoidon avustukset ja työllisyydenhoidon toimintasuunnitelma 2014

Asiat jätettiin pöydälle.

Suur-Savon Sähkön ilmoitukset osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä

Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.

Lausunto järjestämislakia valmistelevan työryhmän loppuraportista ja pelastustoimen aluejakoehdotuksesta

Järjestämislakia koskeva lausunto poistettiin listalta ja käsitellään seuraavassa kokouksessa kokonaisuutena, jossa myös tarkastellaan webropol-kyselyyn annettavat vastaukset.

Kaupunginhallitus yhtyi Etelä-Savon pelastuslaitoksen laatimaan lausuntoon pelastustoimen aluejakoehdotuksesta.

Vastine matkojenyhdistelykeskuksen toiminnan aloittamisesta tehtyyn valitukseen

Kaupunginhallitus päätti antaa Markkinaoikeudelle vastineen, jossa muun muassa todettiin, että Mikkelin kaupunki kilpailuttaa matkojenyhdistelykeskuksen toimintaan tarvittavan ohjelman.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys: uusien päiväkotitilojen rakentamisen ja valmistumisen vaikutus palveluverkkoselvityksessä hyväksyttyihin päivähoitoyksiköitä koskeviin linjauksiin

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy palveluverkkoselvitykseen nähden muuttuneet päivähoitoyksiköitä koskevat järjestelyt Taitolan päiväkotiin ja keskusta-alueen uuteen päiväkotiin siirrettävien päivähoitoyksiköiden osalta.

Ristiinan kunnanjohtajan virkavalinnasta tehty valitus  

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ja totesi, ettei päätöksellä ole vaikutusta sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkisen virkasuhteeseen tai sen ehtoihin.

Rämälän ja Haukivuoren koulujen oppilasalueet

Kaupunginhallitus päätti kumota kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 23.1.2014 § 15 ja päätti kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti, että kaupunki vastaa koulukuljetuskustannuksista koko koulupolun ajan kaikille lapsille niissä perheissä, joiden lapset Hiirolan koulun lakkauttamisen vuoksi siirtyvät Haukivuoren oppilaaksiottoalueeseen, jos oppilaiden huoltajat haluavat lapsensa Rämälään (alakoulu) tai Lyseoon (yläkoulu).

Luonterin rantayleiskaava

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin kaupungin Pitkälahden kylän tilojen Raivio ja Takuuniemi osia koskevan rantayleiskaavan muutoksen (Luonterin rantayleiskaava 27.8.2013).

Curt von Stedingk  -näyttelyn järjestäminen Mikkelin kaupungintalolla

Näyttely on Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuoneessa 13.6. – 17.8.

Kaupunginhallitus päätti varata 15 000 euroa kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista näyttelyn tuottamiseen.

Selvitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Osuuskunta Karjaportin valitusasiassa

Kaupunginhallitus antoi selvityksen Korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Asia koskee myönnettyjen tukien takaisinperintää.

Lisätietoja: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, puh. 044 794 2206.

 

Aiheeseen liittyvää