Etusivu ›› Uutinen ›› Yritykset kehittivät Satamalahteen digitaalisia ja ekologisia palveluita
7.4.2014 - 13:24
Yritykset kehittivät Satamalahteen digitaalisia ja ekologisia palveluita
satamaaa.jpg
35 yritystä osallistui Mikkelin kaupungin järjestämään tilaisuuteen, jossa työstettiin Satamalahteen digitaalisia ja ekologisia palveluita.

Mikkelin kaupunki on asettanut tavoitteeksi aikaansaada Satamalahdesta asuin- ja toimintaympäristö, jossa säästetään ympäristöä ja käytetään digitaalisuutta helpottamaan arkea. Tämän fiksun kaupunginosan on tarkoitus toimia kehitysympäristönä, joka houkuttelee yrittäjiä ja kehittäjiä testaamaan ja pilotoimaan omia palveluitaan ja tuotteitaan.

Tilaisuuden tuloksena Satamalahtea koskevat kehittämisasiat jaettiin viiteen kokonaisuuteen: suunnittelu- ja kaavoitusvaiheen älykkäät ratkaisut, uudet energiaratkaisut, avoin data ja sen hyödyntäminen Satamalahdessa, älykäs ”puhuva” infrastruktuuri sekä Saimaan ja paikallisen elämysarjen vetovoiman hyödyntäminen palveluissa.

 - Mikkeliläiset yritykset suunnittelivat yhdessä kansallisten ja globaalien toimijoiden kanssa esimerkiksi kestävän energiankäytön yhteisöä, jossa alueen asukkailla olisi aktiivinen rooli energian ostossa ja myynnissä, kertoo Miktech Oy:n kehitysjohtaja Juha Kauppinen. Kauppisen mukaan uusiutuvien energianlähteiden kuten aurinkoenergian ja biokaasun hyödyntämismahdollisuuksien kartoittamiseksi sekä älykkään energiankäytön kehittämiseksi haetaan hankerahoitusta. Omavaraiset ja energiakulutustaan säätelevät yhteisöt ovat nouseva trendi, jossa Mikkeli haluaa olla mukana.

Älykäs ja puhuva infrastruktuuri voi Satamalahden projektijohtaja Timo Rissasen mukaan tarkoittaa esimerkiksi pysäköinninohjauksen kännykkäsovelluksia, valotehon muutostarpeita havaitsevaa ulkovalaistusta tai turvallisuutta ja mukavuutta parantavaa ”virtuaalitalonmiestä”. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat sen, että asukkaat ja yritykset pystyvät reagoimaan vaikkapa pop-up-tyyppisiin tapahtumiin tai liikennetilanteisiin lähialueilla.

Houkutteleva kehitysympäristö

Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Soile Kuitusen mukaan Satamalahden alue on esimerkki siitä, miten kaupungit muuttuvat yrityksille ja asukkaille houkutteleviksi kehitysympäristöiksi. Tällöin kaupunki tarjoaa yrityksille testaus- ja pilotointimahdollisuuksia, avaa omaa palvelujärjestelmää ja tietoja, sekä toteuttaa uudella tavalla hankintoja.

- Jonkun on heitettävä palloa yrityksille, ja yksi tapa kannustaa yrityksiä uudistamaan ja auttamaan myös kuntaa uudistumaan ovat tämänkaltaiset infrahankkeet, Soile Kuitunen toteaa. Ekologisuus ja digitaalisuus ovat Mikkelin elinvoiman kärkiä, ja niiden yhdistäminen kaupunkisuunnitteluun on tärkeää. Keskeinen kysymys on, miten kaupunkirakennetta uudistetaan niin, että syntyy uusia työpaikkoja ja elinvoimaa. Satamalahdesta saatuja oppeja voidaan hyödyntää muidenkin asuinalueiden suunnittelussa.

Kaupunki huomioi ratkaisuesitykset Satamalahden maankäytön ja kaavoituksen etenemisessä, ja valitsee niistä parhaimmat. Kaupunki on myös valmis tukemaan korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden kehittämishankkeita sekä tarjoamaan yrityksille hyvän kehittämisen ympäristön. Kaupungin kehitysyhtiöt ovat valmiita auttamaan Satamalahdesta kiinnostuneita yrityksiä viemään ratkaisujaan eteenpäin ja hakemaan rahoitusta eri lähteistä. Kansallisesti esimerkiksi Fiksu kaupunki -ohjelma voi olla yrityksille varteenotettava rahoituslähde.

Vastaavantyyppisestä maankäytön ja innovaatiotoiminnan yhdistämisestä on saatu kannustavia kokemuksia Jyväskylän Kankaan alueelta, josta kehitetään Jyväskylään edelläkävijäkaupunginosaa. Projektipäällikko Tanja Oksa näkee mahdollisuuksia erityisesti keskitetysti omistetussa alueellisessa palveluyhtiössä, joka voi esimerkiksi ylläpitää alueportaalia ja huolehtia yhteisten piha-alueiden kunnossapidosta alueella.

Ramboll on tähän mennessä osallistanut Mikkelin Satamalahden päämäärien ja niitä toteuttavien kehittämiskonseptien määrittelyyn haastatteluin ja työpajoin yli 40 yritystä, jotka näkevät Satamalahdessa liiketoimintamahdollisuuksia. Nämä yritykset ovat vuorostaan tunnistaneet 150 yrityksen ekosysteemin Satamalahden kehittämiseen. Lisäksi työssä on käyty läpi 40 kansainvälistä benchmarking-kohdetta Mikkelille käytännössä sopivan ja omaleimaisen ratkaisun löytämiseksi.

Aiheeseen liittyvää