Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto- ja ohjesäännöt ›› Mikkelin kaupungin kylien neuvottelukunnan toimintasääntö

Mikkelin kaupungin kylien neuvottelukunnan toimintasääntö

Mikkelin kaupungin kylien neuvottelukunnan toimintasääntö

Hyväksytty kylien neuvottelukunnan kokouksessa 6.2.2002 § 5

1. Yhdistymissopimuksen mukaisesti entisen Mikkelin maalaiskunnan alueen kylätoimikunnat ovat nimenneet kylien neuvottelukunnan, jonka jäsenistä on muodostettu kylien neuvottelukunnan työvaliokunta.

2. Mikkelin kaupungin kylien neuvottelukunnan ja työvaliokunnan tarkoituksena on:

- Edesauttaa kylien asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.
- Seurata kyläläisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen toimivuuden, saatavuuden ja laadun kannalta.
- Pyrkiä turvaamaan kyläläisten palvelut
- Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen.
- Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille kyläläisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat tehtävät. .

3. Kylien neuvottelukuntaan nimetään pääsääntöisesti kustakin kylätoimikunnasta/-seurasta yksi (1) edustaja. Neuvottelukunnasta muodostettuun työvaliokuntaan nimetään edustajat tiesuunnittain. Työvaliokunta toimii mm. neuvottelukunnan esitysten ja päätösten toteuttajana ja toimeenpanijana. Sekä neuvottelukunnan että työvaliokunnan toimikausi on neljä (4) vuotta.

4. Työvaliokunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii samalla kylien neuvottelukunnan puheenjohtajana.

5. Kylien neuvottelukunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksitoista (12) neuvottelukunnan jäsentä on läsnä. Työvaliokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.

6. Kylien neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan kokouskutsut postitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

7. Kylien neuvottelukunnan ja työvaliokunnan sihteerinä toimii toimistosihteeri Riitta Hartikainen.