Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto Ja Ohjesaannot ›› Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Hyväksytty: kaupunginhallitus 29.1.2001 § 93
Muutos: kaupunginhallitus 7.1.2003 § 15/sihteerin nimeäminen
Muutos: kaupunginhallitus 18.10.2004 § 509/toimikauden pituus

1 §
Mikkelin kaupungin vammaisneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

2 §
Mikkelin kaupungin vammaisneuvoston tarkoituksena on:

1) Olla Mikkelin vammaisjärjestöille apuna ja edistää yhteistyötä sekä järjestöjen että kaupungin eri elinten kanssa.

2) Edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten asumiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamiseen, koulutukseen, työllistymiseen sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoihin.

3) Seurata vammaisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa sekä seurata vammaishuollon kehitystä Mikkelin kaupungissa.

4) Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat vammaisten tarpeisiin.

5) Pitää yhteyttä valtakunnalliseen vammaisneuvostoon.

3 §
Vammaisneuvosto muodostuu kaupunginhallituksen nimeämästä kuudesta (6) jäsenestä, puheenjohtajasta ja kuudesta (6) varajäsenestä, joista ehdotuksen tekee Mikkelin kaupungissa toimivien vammaisjärjestöjen yhteinen kokous. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää edustajan ja varaedustajan sosiaali- ja terveyslautakunnasta ja teknisestä lautakunnasta. Sihteerin nimeää sosiaali- ja terveyslautakunta Vammaisneuvoston toimikausi on neljä (4) vuotta.

4 §
Vammaisjärjestöjen yhteiskokous ( 3 § ) pidetään ennen toimikauden päättymistä ja kokouskutsu on lähetettävä 14 vrk ennen kokousta.

5 §
Vammaisneuvoston asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

6 §
Vammaisneuvosto laatii oman talousarvionsa, joka liitetään sosiaalilautakunnan talousarvioon. Kaupunki antaa lisäksi vammaisneuvostolle mahdollisuuden käyttää kaupungin toimisto- yms. palveluita ja osoittaa tarvittaessa sihteerille toimitilat niihin liittyvine kalusteineen ja varusteineen sekä vammaisneuvostolle kokoustilan. Kokouspalkkiot määräytyvät kunnallisen palkkiojärjestelmän mukaisesti

7 §
Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä