Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Johto Ja Ohjesaannot ›› Vanhusneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston toimintasääntö

Hyväksytty: kaupunginhallitus 22.1.2001 § 76
Muutos: 4 §/kaupunginhallitus 26.1.2004 / 30

1 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvosto on Mikkelin kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen yhteistyöelin.

2 §
Mikkelin kaupungin vanhusneuvoston tarkoituksena on:

1. Edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

2. Pyrkiä edistämään vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

3. Seurata vanhusten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi.

4. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.

5. Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen sille antamat tehtävät.

3 §
Vanhusneuvostoon kuuluu yhdeksän (9) kahdeksi (2) vuodeksi valittua varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kaupunginhallitus nimeää kaupun­gissa toimivien eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjen esityksestä kuusi (6) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen sekä yhden (1) edustajan sosiaali- ja terveyslautakunnasta, teknisestä lautakunnasta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalauta­kunnasta ja kunkin henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjoh­tajaksi.

4 §
Vanhusneuvoston sihteerin nimeää sosiaali- ja terveyslautakunta.

5 §
Vanhusneuvosto on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) jäsentä on läsnä.