Etusivu ›› Paatoksenteko ›› Työryhmät ›› Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitys

Kaupunginhallitus pyysi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmän raportin päivitystä

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkopäivitystyöryhmään 2016 kuuluvat puheenjohtaja Hannu Toivonen, varapuheenjohtaja Marianne Huoponen, sihteeri Tiina Turunen, henkilöstöjärjestöjen edustaja Sari Häkkinen, nuorisovaltuuston edustaja Nykänen Roope, tekninen johtaja Jouni Riihelä, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen Jari Sihvonen, aluejohtokunnan edustaja Petri Tikkanen, kaupunginhallituksen edustaja Juha Vuori, sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, intendentti Nikke Isomöttönen, kulttuurijohtaja Marita Kajander, museotoimenjohtaja Matti Karttunen, kirjastotoimenjohtaja Virpi Launonen, vs. kulttuurijohtaja Susanna Latvala ja liikunta- ja nuorisojohtaja Antti Mattila

Muistiot

15.1.2016

22.1.2016

27.1.2016

3.2.2016

12.2.2016

14.3.2016

1.4.2016

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä luovutti lopppuraporttinsa kaupunginhallitukselle 9.6.2014.

Raportissa käydään läpi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden nykytila ja tehdään esityksiä palvelujen kehittämisestä jatkossa.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen palveluselvitys

Esitys 9.6.2014
 

Taustaa

Mikkelin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2013 (§ 140, liite 10) kaupungin talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014-2017.

Talousarviossa todetaan muun muassa, että  ”Tuloslaskelman perusteella voidaan todeta, että kaupungin nykyinen tulotaso ei jatkossa riitä nykyisten laajuisten palvelujen ylläpitämiseen. Talousarviovuosi edellyttää toimialoilta määrätietoisia rakenteellisia muutoksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman 21.1.2013. Tämän lisäksi on valmisteltu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistetty vastaava selvitys koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluita ja palveluverkkoa. Sosiaali- ja terveystoimen selvitystyö jatkuu huhtikuulle 2014 saakka ja vaikutukset prosesseihin ja rakenteisiin voidaan arvioida vuoden 2015 talousarvion valmistelussa. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista käynnistetään vastaava palveluselvitys vuoden 2014 aikana.”

Selvitystyö käynnistetään vuoden 2014 alussa. Selvitystyötä ohjaamaan ja linjaamaan tarvitaan palveluverkkotyöryhmä, jonka ohjauksessa selvitystyö tehdään. Työryhmään nimetään kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan ja kaupunginhallituksen sekä henkilöstön edustus.

Työryhmään kutsutaan yksi edustaja edustamaan kaikkia aluejohtokuntia. Työryhmä käyttää kaupungin viranhaltijoiden asiantuntemusta (kirjasto, kulttuuri, museo, nuoriso, liikunta, tekninen toimi), mahdollisia muita asiantuntijoita ja kutsuu itselleen sihteerin.

Työryhmän tehtävänä on suunnitella taloudellisesti tehokas lähipalveluverkko kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaiselle toiminnalle. Tavoitteena on, että työryhmän linjauksia tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi siten, että niitä voidaan käyttää vuoden 2015 budjetin valmistelussa.

Kokoonpano
Toivonen Hannu, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen, puheenjohtaja
Huoponen Marianne, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
Häkkinen Sari, henkilöstöjärjestöjen edustaja
Parkkinen Roosa, nuorisovaltuuston edustaja
Sihvonen Jari, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan jäsen
Vuori Juha, kaupunginhallituksen edustaja
Väisänen Maini, yhdyskuntatekniikan päällikkö
Tikkanen Petri, aluejohtokuntien edustaja
Turunen Tiina, johdon sihteeri, työryhmän sihteeri

Muut
Isomöttönen Nikke, intendentti
Karttunen Matti, museotoimenjohtaja
Launonen Virpi, kirjastotoimenjohtaja
Markkula Kristiina, vs. kulttuurijohtaja
Mattila Antti, liikunta- ja nuorisojohtaja
Siekkinen Virpi, sivistystoimenjohtaja

Kokousaikataulu
21.02.2014
14.03.2014
28.03.2014
11.04.2014
25.04.2014
09.05.2014
16.05.2014

Tule keskustelemaan Mikkelin kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista!

Asukkaiden hyvinvointiohjelma on yksi osa Mikkelin kaupungin strategiasta, jolla halutaan asukkaiden osallistamisella korostaa asukkaiden aktiivista osallistumista hyvinvoinnin tuottamiseen.

Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, os. Raatihuoneenkatu 8 - 10, ti 1.4.2014 klo 18 - 20
Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio Setälä-sali, os. Mäkitie 30, ke 2.4.2014 klo 18 - 20
Suomenniemen Toimintakeskus Metsätähti, os. Opinraitti 9, ma 7.4.2014 klo 18 - 20
Haukivuoren Haukihalli, os. Keskustie 47, ti 8.4.2014 klo 18 -20
Anttola-talo, os. Taipaleentie 31, ke 9.4.2014 klo 18 - 20

Tervetuloa!

Työryhmän muistiot liitteineen

06.02.2014

21.02.2014

14.03.2014

28.03.2014

11.04.2014

25.04.2014

16.05.2014