Hakeminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisena ja yksityisenä palveluna. Yksityisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan. Yhteystiedot löytyvät kohdasta Yksityinen päivähoito.

Palveluopas

Tiedote lasten huoltajille uudesta varhaiskasvatuslaista
Selvitys yli 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeesta

Tutustu varhaiskasvatusesitteeseen

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen on toimitettava sähköinen päivähoitohakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Hakemus on voimassa yhden vuoden saapumispäivästä lukien.

Tee hakemus heti, kun
- haet koulutukseen tai opiskelemaan
- ilmoittaudut työvoimatoimiston asiakkaaksi
- teet työpaikkahakemuksen
- valmistelet muuttoa Mikkeliin
- olet palaamassa töihin esimerkiksi perhevapaan jälkeen

Edellämainitut eivät ole äkillisiä hoidontarpeita, vaan ennakoituja ja suunniteltuja. Hakemuksen voi aina peruuttaa, mikäli hoitopaikkaa ei tarvitsekaan.

Jos lapsellasi on jo kunnallinen varhaiskasvatuspaikka ja haluat hänelle siirron toiseen kunnalliseen yksikköön, uutta hakemusta ei tarvitse täyttää. Tässä tapauksessa ota yhteys nykyisen yksikön esimieheen.

Yksityisiin päiväkoteihin haetaan kunkin päiväkodin omalla hakemuksella.

Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen voi täyttää myös kaupungin yhteispalvelupisteessä. 
Palveluun kirjaudutaan lapsen huoltajan verkkopankkitunnuksilla. Jokaisesta lapsesta tehdään oma hakemus.

Päivähoitohakuun liittyvissä asioissa yhteydenotot klo 8.00 - 12.00:
palvelukoordinaattorit Minna Oksa ja Tarja Räsänen p. 044 794 5796
paivahoidonpalveluohjaus(at)mikkeli.fi

Daisyyn liittyvissä asioissa yhteydenotot Päivi Kuva p. 040 755 4710, daisy(at)mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvissä asioissa yhteydenotot:
toimistosihteerit Sirpa Laaksonen p. 040 129 4720
Pirkko Tyrväinen p. 015 194 2349
Riitta Puurunen p. 040 865 4523

Ohjeistusta hakemuksen täyttämiseen

1. Perustiedot
Lapsen henkilötiedot: Lapsen koko virallinen nimi. Osoite-kohtaan lapsen tämän hetkinen osoite. 
Puhelinnumero -kohtaan merkitään numero, josta huoltajan tavoittaa päivisin.

Lapsen terveydentila:  Lapsen terveydentila, allergiat ym. lapsen mahdollinen tuen tarve merkitään tähän. Kirjalliset lausunnot lapsen erityistuen tarpeesta voidaan lisätä tähän liitteeksi tai toimittaa päivähoidon palvelukoordinaattorille os. Maaherrankatu 9 - 11, 3. krs., 50100 Mikkeli.

Huoltajien henkilötiedot: Ensisijainen huoltaja on se, kuka on kirjautunut verkkopankkitunnuksilla. Sama huoltaja merkitään perheen kaikkien lasten hakemuksiin.
Samassa taloudessa asuvan puolison/avopuolison tiedot: Täytetään kuten 1. huoltajan tiedot.
Valitaan huoltajan työaikaa vastaava aika. Mikäli työaika on säännöllinen, annetaan kellonaika muodossa 08.00 - 16.00.
Mikäli työ- tai opiskelupaikan tietoja ei ilmoiteta, tulkitaan hakemus kiireettömäksi (hoitopaikan järjestelyaika enintään neljä kuukautta).

2. Päivähoitotiedot
Päivähoitomuoto: Kun valitset hoitomuodon, ohjelma avaa lisävalikot ensisijaisen alueen ja ensisijaisen hoitopaikan valintaan. Mikäli hoitopaikka ei ole tiedossa, kohta jätetään valitsematta.
Hakemuksen peruste ja hoidon tarve:
Vuorohoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että lapsen molemmat huoltajat ovat vuorotyössä. Merkitse päivittäiseen hoitoaikaan lapsen todellinen hoidossa oloaika. Valitse tuntiraja tuntiluokka-valikosta.

3. Tuloselvitys 
Tässä linkki voimassa oleviin asiakasmaksuperusteisiin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote 1.8.2016.
Laskurilla voi laskea arvion asiakasmaksusta.
Tulotietoliitteet lisätään valitsemalla uusi rivi. Alasvetovalikosta valitaan sopiva tulotyyppi ja lisää liite -kohdasta lisätään esim. omalle koneelle skannattu liite. Valitsemalla uusi rivi voidaan lisätä tarvittu määrä liitteitä.
Samoin tehdään vähennystyyppi-kohdassa.

4. Yrittäjän tulotiedot
Täytetään lisää yritys -valikkoon pyydetyt tiedot.

5. Muut tiedot
Lisätään perheen muut alle 18-vuotiaat lapset, koska perheen koko vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Uusi rivi -kohdasta saadaan lisärivejä.
Sitoumukset: Sitoumukset -kohdassa hyväksytään sähköinen tiedoksianto. 

Palvelukoordinaattori ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin lapsen sijoituspäätöstä valmisteltaessa.