Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus viettää monipuolista ja turvallista aamu- ja iltapäivää ohjatun toiminnan parissa.

Palveluopas

ILTAPÄIVÄTOIMINTA MIKKELISSÄ

 

Mitä iltapäivätoiminta on?

Iltapäivätoimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä siten, että lapsi voi koulupäivän päätyttyä siirtyä välittömästi iltapäivätoimintaan. Toimintaa on päivittäin aina klo 16.30 saakka. Iltapäivätoiminnan tarkoituksena on antaa lapselle mahdollisuus viettää monipuolista ja turvallista iltapäivää ohjatun toiminnan parissa. Toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, liikuntaan, lepoon, kotitehtävien tekemiseen ja erilaisiin harrastuksiin. Lisäksi toimintaan sisältyy ohjattuja toimintatuokioita, joiden tarkoituksena on tukea tunne-elämän myönteistä kehitystä, luoda hyviä suhteita tovereihin, lisätä suvaitsevaisuutta ja vähentää rasismia sekä koulukiusaamista. Iltapäivätoiminnassa tarjoillaan lapsille myös monipuolinen välipala. Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2 luokan oppilaille, etusijalla ovat ensimmäisen luokan oppilaat.

Missä iltapäivätoimintaa järjestetään? Kuka järjestää?

Iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään jokaisessa koulussa, jossa toimintaan on hakuaikana ilmoittautunut vähintään kuusi 1. luokan oppilasta. Pääperiaate on, jotta lapsi käy sen koulun iltapäivätoiminnassa jossa hän on koulussa. Kaupunki ei järjestä kuljetuksia koulusta iltapäivätoimintaan eikä iltapäivätoiminnasta kotiin. Mikkelin kaupunki avustaa eri järjestöjä ja tuomiokirkkoseurakuntaa, jotka käytännössä toteuttavat iltapäivätoiminnan järjestämisen. Tällä hetkellä toiminnan tuottajia ovat Etelä-Savon Liikunta ry, Kamppailuinstituutti Mikkeli ry, Mikkelin 4H-yhdistys ry, Mikkelin Pelastakaa Lapset ry, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Kalevankangas Areena Oy ja Mikkelin kaupungin sivistystoimi.

Miten iltapäivätoimintaan haetaan?

Iltapäivätoimintaan haetaan netin kautta samassa osoitteessa, jossa tehdään kouluun ilmoittautuminen (https://wilma.mikkeli.fi) ja samoilla käyttäjätunnuksilla. Tällöin huoltajat eivät vielä merkitse lapsen hoidontarvetta (=maksuluokkaa) vaan tämä tapahtuu myöhemmin keväällä kotiin lähetettävällä esitietolomakkeella.

Ilmoittautumiset ovat sitovia. Järjestöt lähettävät viimeistään viikolla 8 jokaiselle iltapäivätoimintaan hakeneelle esitietolomakkeen, jolla huoltajat antavat luottamuksellisia tietoja lapsestaan sekä valitsevat iltapäivätoiminnan tarpeen (= maksuluokan). Palauttamalla esitietolomakkeen huoltajat varmistavat iltapäivätoimintahakemuksen voimassa olon, pelkkä tammikuussa tehty ilmoittautuminen ei riitä. Mikkelin kaupungin sivistystoimi tekee jokaisesta iltapäivätoimintaan otetusta lapsesta ottopäätöksen, joka toimittaan huoltajille huhtikuun 2017 aikana.

Mitä iltapäivätoimintaan osallistuminen maksaa vanhemmille?

vaihtoehto A.

Lapsella on läsnäolopäiviä iltapäivätoiminnassa 0-10 pv/kk (ei päivittäistä tuntirajoitetta) on vanhempien maksuosuus 50 €/kk.

vaihtoehto B.

Lapsella on iltapäivätoiminnassa 11 tai enemmän / kk ja päivittäinen toiminnassa oloaika enintään 3h / päivä, on läsnäolopäiviä vanhempien maksuosuus 75 €/kk.

vaihtoehto C.

Lapsella on läsnäolopäiviä iltapäivätoiminnassa 11 tai enemmän / kk ja päivittäinen toiminnassa oloaika yli 3h / päivä, on vanhempien maksuosuus 100 €/kk.

Mikäli samasta perheestä on kaksi tai useampia lapsia kokoaikaisessa iltapäivätoiminnassa (läsnäolopäiviä 11 päivää tai yli / kk ja yli 3 h/pv) on vanhempien maksuosuus toisesta ja seuraavista lapsista 75 €/kk/lapsi.

Toimintamaksu sisältää välipalan, vakuutukset, retket ym. tavanomaisen iltapäivätoiminnan kustannukset.

Lapsen irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta tai hoitotarpeen muutos tulee tehdä kirjallisesti järjestölle edellisen kuukauden 15. päivään mennessä.

 

Lisätietoja:

Päivi Turunen, Mikkelin kaupunki/Sivistystoimi, p. 044 794 3013, paivi.turunen(at)mikkeli.fi