Aluekartta päiväkodeista

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita erilaisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluita: lapsen hoitaminen kotona ja kotihoidontuki, kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi, kunnallinen päivähoito tai päivähoidon järjestäminen yksityisessä päivähoidossa. Kunnallista päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Palveluopas

Mikkelin 23 kunnallisessa päiväkodissa on tarjolla kokopäivä- ja osapäivähoitoa sekä vuoro- ja iltahoitoa.  Perhepäivähoitoa järjestetään ryhmäperhepäiväkodeissa ja omissa kodeissa työskentelevillä perhepäivähoitajilla. 
Lisäksi kaupungissa on yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia.
Mikkelin päivähoidon toimintaa ohjaavat valtakunnalliset päivähoidon tavoitteet ja lainsäädäntö sekä Mikkelin oma varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma.

Päivähoitopalveluja ja esiopetusta tarjotaan kaikille niitä tarvitseville lapsille pääsääntöisesti perheiden omalla asuinalueella ja mahdollisuuksien mukaan koulupolkuajatusta toteuttaen.

Päiväkodit kartalla (klikkaamalla päiväkodin kuvaketta, pääset tutustumaan ko. päiväkodin tietoihin)

 

    Avaa kartta uuteen ikkunaan

 

Ryhmäperhepäiväkodit

Vuoropäiväkodit

Päivähoidon asiakasmaksut

Lääkehoitosuunnitelma Mikkelin varhaiskasvatuksessa

Mikkelin kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2012

Yhteystiedot

Päivähoitoon hakeminen.

Yksityistä päivähoitoa haetaan suoraan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lasten kotihoidontukea haetaan Kelalta.