Asemakaavoitus

Asemakaava osoittaa, mitä ja kuinka paljon kyseiselle alueelle saa rakentaa. Kaava voi myös sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta.

Palveluopas

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Rakentaminen voi alkaa kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitus kestää yleensä vähintään vuoden ja saattaa viedä useitakin vuosia.

Asemakaavan/muutoksen hakeminen

Asemakaavan muutosta haetaan kaupunkisuunnittelun yksiköstä kaavoituspäälliköltä. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireilletulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa. 

 

VIREILLÄ JA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT KAAVAT

VAHVISTUNEET KAAVAT

Asema- ja yleiskaavojen karttayhdistelmät löytyvät Mikkelin karttapalvelusta

 


 

KAAVOITUKSEN TASOT

 

Kaavoitusta säätelevät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja asetus (MRA). Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on otettava
huomioon muun muassa maakuntakaavassa.
Etelä-Savon maakuntakaava laaditaan Etelä-Savon maakuntaliitossa.
Mikkelin kaupungin yleis- ja asemakaavat tehdään Mikkelin kaupunkisuunnitteluvirastossa.
Kaavamuotoja on kolme:

 

- koskee useita kuntia
- esittää maakunnan kannalta keskeiset asiat, mm. keskus
ta- ja taajamaalueet sekä liikenteen pääväylien ja kevyen
liikenteen reittien ja virkistysalueiden sijoittumisen
- ohjaa yleiskaavoitusta

 

 

 • Yleiskaava

- kattaa koko kunnan alueen tai vain osan (osayleiskaava)
- osoittaa alueen pääkäyttötarkoitukset (esim. asuminen,
työpaikka, teollisuus, virkistys tms.)
- yleispiirteinen; esim. asumiseen varattu alue sisältää
myös asuinalueen sisäiset puistot
- ohjaa asemakaavoitusta

 

 

 • Asemakaava

- voi käsittää useita kortteleita tai vain yhden tontin
- määrää tarkasti mitä, mihin, kuinka paljon ja millä tavalla
saa rakentaa
- määritellään rakennusten korkeudet, pysäköinti jne.

 


 

LINKKEJÄ

 

Yhteystiedot

Maaherrankatu 9 - 11, 3. krs.

Aukioloajat:
ma - pe: klo 9 - 15
 

Asemakaavan/muutoksen hakeminen:

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, puh.  050 311 7130

ilkka.tarkkanen(at)mikkeli.fi

 

Mikkelin kaupungin ohjeistus kaavakonsulteille ja maanomistajille

Ohjeistus (0,2 Mb)

 

Asemakaavatiedot, kaavaotteet:

Juha Kokkonen, suunnitteluvavustaja, puh. 040 129 4249

Lea Torn, suunnitteluavustaja, puh. 044 794 2514

etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi

 

Kaupungin karttapalvelu

Kaavoituskatsaus

Palvelun tuottaa

KAAVOITUS

Kaupungin virastotalo

Maaherrankatu 9 - 11, 3. krs.
PL 278
50101 MIKKELI
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi
Fax: 015 194 2613

Aukioloajat:
ma - pe klo  9 - 15
 

Kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen

puh. 015 194 2520
puh. 050 3117130

 • Johtaa toimialaa
 • Elinkeinotoimintaan liittyvät kaavoitusasiat ja projektit

Toimistosihteeri Kirsi Avelin

puh. 040 129 47 92

 • Kaupunkisuunnittelun talous- ja toimistopalvelut

Kaavoitusinsinööri Jari Ahonen

puh. 044 794 2527

 • Asema- ja yleiskaavat
 •  Haja- ja ranta-alueiden kaavoitus sekä rakentamisen ohjaus
 • Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset
 •  Maa-aineslupapäätökset
 •  Yritystontit
 •  paikkatiedot
 •  kaavoituspäällikön 1. sijainen

Yleiskaavoittaja, Eveliina Könttä

puh. 044 794 2521

 • Yleiskaavoitus
 • kaavoituspäällikön 2. sijainen

Kaavoitusinsinööri Kalle Räinä

puh. 044 794 2525

 • asiakaspalvelu 
  asemakaavat
  paikkatiedot

Kaavoittaja Heikki Manninen (Asuntomessujen projektipäällikkönä vuoden 2017 loppuun)

puh. 044 794 5235

 • Mikkelin asuntomessujen projektipäällikkö

Suunnitteluavustaja Juha Kokkonen 

puh. 040 1294 249

 • asiakaspalvelu
 • kaava-asiakirjat

Suunnitteluavustaja Lea Torn 

puh. 044 794 2514

 • asiakaspalvelu
 • kaava-asiakirjat