Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta, asianmukaista laatua ja koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja.

Palveluopas

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta kohdistuu riskiperusteisesti kaikkiin elintarvikealan toimijoihin, koko toiminnan elinkaaren ajan; perustamisesta toiminnan lopettamiseen. Suunnitelmallista valvontaa tehdään vuosittain päivitettävän elintarvikevalvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonta on lakisääteistä sekä maksullista.

Ota yhteyttä terveystarkastajaan, kun:

  • perustat elintarvikehuoneiston tai muutat oleellisesti sen nykyistä toimintaa
  • lopetat elintarvikehuoneiston tai vaihdat sen toimijaa
  • perustat laitoksen tai vaihdat sen toimijaa
  • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
  • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
  • haluat huomauttaa elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneiston toiminnasta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
     

Lomakkeet

Ilmoitus elintarvikehuoneiston käyttöönotosta (word) (pdf)

Ilmoitus liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta (word) (pdf)

Ilmoitus toimijan vaihtumisesta, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta (word) (pdf)

Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta (word) (pdf)

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen (word) (pdf)

Oiva

Oiva on Eviran koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa. Oiva perustuu elintarvikelainsäädännön nykyisiin säännöksiin eikä yritysten toimintaan tai toimijoiden vastuuseen tule Oivan myötä lisävaatimuksia. Oiva-ohjeet sekä -raportit löytyvät Eviran Oiva-sivustolta.

Linkit
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Yhteystiedot

Terveystarkastaja Nina Gynther
puh. 044 794 4705
nina.gynther(at)mikkeli.fi

Terveystarkastaja, vs. Noora Pesonen
puh. 044 794 4703
noora.pesonen(at)mikkeli.fi

Terveystarkastaja Sanna Toivanen
puh. 044 794 4707
sanna.toivanen(at)mikkeli.fi

Terveystarkastaja Leena Haikarainen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 585 4125
leena.haikarainen(at)mikkeli.fi

 

Palvelun tuottaa