Henkilökunta

 Ympäristönsuojelun henkilökunta

Palveluopas

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Yhteystiedot

Toimisto
puh. 040 129 4880

Ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen
puh. 044 794 4715 / hanna.pasonen(at)mikkeli.fi
- Luonnonsuojelu ja luontokohteet
- Maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun yhteydet
- Ympäristöohjelmat ja -suunnitelmat 
- Ympäristötiedotus

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino
puh. 044 794 4718 / raija-leena.heino(at)mikkeli.fi
- Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat (Hirvensalmi)
- Jätehuollon neuvonta ja valvonta
- Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset

Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen(at)mikkeli.fi
- Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat (Kangasniemi)
- Ympäristönsuojeluasiat (Kangasniemi)

Ympäristötarkastaja Anne Luttinen
Mäntyharjun toimipaikka
puh. 044 794 5331 / anne.luttinen(at)mikkeli.fi
- Maa-ainesluvat ja yhdistetyt maa-aines- ja ympäristöluvat (Mäntyharju, Pertunmaa, Suomenniemi, Ristiina)
- Maatalouden ympäristönsuojeluasiat (ml. eläinsuojien ympäristöluvat)
- Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
- Meluilmoitukset (Mäntyharju, Pertunmaa)
- Vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset (Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi)
- Urpolan luontokeskus, ympäristökasvatus

Ympäristötarkastaja Marita Savo
puh. 044 794 4702 / marita.savo(at)mikkeli.fi
- Ilmansuojelu
- Ilmasto- ja energia-asiat
- Meluntorjunta ja meluilmoitukset
- Ympäristöluvat ja rekisteröinti-ilmoitukset
- Maa-ainesluvat (kallioalueet, Mikkeli)

Ympäristösuunnittelija Heikki Tanskanen
puh. 044 794 4719 / heikki.tanskanen(at)mikkeli.fi
- Haja-asutusalueiden jätevesiasiat (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa)
- Vesihuoltolain mukaiset vapautukset (Mikkeli)
- Vesilain valvonta
- Vesistöjen tilan seuranta ja kunnostusasiat

Jätevesineuvoja Henna Halinen
puh. 050 311 7135 / henna.halinen@mikkeli.fi
- Jätevesineuvoja antaa vastauksia haja-asutuksen jätevesiin liittyvissä kysymyksissä.