Jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojeluviranomaiset toteuttavat jätelain nojalla jätehuollon valvontaa mm. valituksiin liittyvin tarkastuskäynnein, yrityskäynnein ja selvityksin.

Palveluopas

Roskaamiskielto

Yleisimmät valvontatehtävät liittyvät roskaantumisasioihin. Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Järjestetty jätteenkuljetus

Jätelaki velvoittaa kaikkia käytössä olevia kiinteistöjä, joilla syntyy asumisjätettä tai siihen rinnastettavaa jätettä, liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Määräys koskee myös loma-asuntoja.

Kotitalouksien jätehuolto

Alueen kotitalouksien jätteiden keräyksestä ja käsittelystä vastaa Mikkelissä Metsäsairila Oy.

Asumisesta syntyvän jätteen jätehuollosta saa lisätietoa kuntakohtaisilta sivuilta.
Hirvensalmi
Mäntyharju
Pertunmaa
Kangasniemi

Yhteystiedot

Terveystarkastaja Jarno Laitinen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 0400 818 942
jarno.laitinen(at)mikkeli.fi - See more at: http://beta.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.xX0QvdJ...
Terveystarkastaja Jarno Laitinen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 0400 818 942
jarno.laitinen(at)mikkeli.fi - See more at: http://beta.mikkeli.fi/palvelut/asumisterveys-ja-sisailma#sthash.xX0QvdJ...
Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen(at)mikkeli.fi - See more at: http://beta.mikkeli.fi/sisalto/ymparistonsuojelun-yhteystiedot#sthash.d8...
Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen(at)mikkeli.fi - See more at: http://beta.mikkeli.fi/sisalto/ymparistonsuojelun-yhteystiedot#sthash.d8...
Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255 / jouni.lintunen(at)mikkeli.fi - See more at: http://beta.mikkeli.fi/sisalto/ymparistonsuojelun-yhteystiedot#sthash.d8...

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino
puh. 044 794 4718
raija-leena.heino(at)mikkeli.fi

Ympäristötarkastaja Jouni Lintunen
Kangasniemen toimipaikka
puh. 040 573 6255
jouni.lintunen(at)mikkeli.fi

Palvelun tuottaa