Kaava- ja tonttikarttojen tilaus

Kaava- ja tonttikartan tilaus on suositeltavaa tehdä ennen suunnittelun ja rakentamisen aloittamista. Voimassa oleva alkuperäinen tonttikartta tarvitaan liitteeksi rakennuslupahakemukseen. Tontin kaupantekovaiheessa on tonttikartasta hyötyä ja apua asioiden esittämisessä.

Palveluopas

Tonttikartalla varmistetaan, että tontin rakenuspaikka on tonttijaon ja asemakaavan mukainen.

Virallinen tonttikartta liitteineen sisältää seuraavat tiedot:

  • tonttikartta
  • kaavaote määräyksineen
  • pohjakarttaote
  • mahdolliset rakentamisen rajoitukset
  • tontin korkeussuhteet

Yhteystiedot

Tekninen toimi / Mittaus ja kiinteistöt 2. krs.

Maaherrankatu 9-11 / PL 278, 50101 Mikkeli

Kaava- ja tonttikarttojen tilaus

Kiinteistörekisterinhoitaja Merja Lemettinen puh. 044 794 2532

etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi