Kaavoituksen palvelumaksut

Kaavoituksen palvelumaksujen määrät.

Palveluopas

Asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hinnat

Tarkemmat hintatiedot kaupunkisuunnittelusta.

 

Asemakaavasta tai asemakaavan muutoksesta tehdään maankäyttösopimus joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa ennen kaavan hyväksymistä. Maankäyttösopimuksessa otetaan huomioon maanomistajalle koituva arvonnousu ja kaupunki perii n. 10-20 % arvonnoususta kattamaan kaavoituskustannukset. Hankkeissa jossa arvonnousu on vähäistä (alle 20 000€) määritetään kustannukset seuraavasti:

 

Hinnat

1. Pienet, alle 1 hehtaarin suuruiset kaava-alueet, joissa muutos koskee esimerkiksi käyttötarkoituksen muutosta tai vähäistä rakennusoikeuden, kerrosluvun tai aluerajauksen muutosta: 1 230 – 2 550 €.

2. Noin 1-3 hehtaarin kaava-alueet: 2 550 –  4 100 € tai maankäyttö-/kaavoitussopimus.

3. Yli 3 hehtaarin suuruisten kaava-alueiden kustannuksista sovitaan aina kehittämis-/maankäyttö-/kaavoitussopimuksella.

Suunnittelutarveratkaisu/Poikkeaminen

 •   myönteinen päätös vähintään 520 €
 •   kielteinen päätös 260 €
 
Kuuleminen
 • kuultavaa kohti 80 €
 
Enintään yhtä hakemusta kohti, 
 • elleivät todelliset kulut ole suuremmat 240 €
 • lehtikuulutuksen laatiminen 120 €
 
Maa-ainesluvat
 
Tarkastusmaksu
 • suunnitelmaa kohti 450 €
 • maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,008 €/m3
 
Ottamissuunnitelman muutos
 • muutosta kohti 450 €
 • aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,008 €/m3
 
Vähäinen hanke
 • josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa 300 €
 • 500 000 m3:n ylittävältä osalta 50 %
 
Hylätty lupahakemus
 • taksan mukaisesta maksusta 50 %
 
Peruttu lupahakemus
 • taksan maksuista työvaiheesta riippuen 0 / 50%