Kielten opetus

Vieraiden kielten opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Palveluopas

Englanti alkaa kaikille A–kielenä 2. luokalla ja vapaaehtoinen A-kieli alkaa 4. luokalla. Vapaaehtoista A-kieltä on kaksi viikkotuntia 4.-9. -luokilla.

Vapaaehtoisen A-kielen opetuksen periaatteet:

  • vapaaehtoisia A-kieliä tarjotaan kaikissa kouluissa
  • opetusryhmän minimikoko on 12 oppilasta
  • mikäli ensisijainen kielivalinta ei toteudu, astuu toissijainen valinta voimaan
  • vapaaehtoisen A-kielen opiskelu sitoo oppilasta koko peruskoulun ajan kaksi valinnaisen opetuksen tuntia; valinnaisaineita on eri luokilla seuraavasti: 5. luokalla 1 h, 6. luokalla 1 h, 7. luokalla 2 h, 8. luokalla 3 h ja 9. luokalla 3 h
  • musiikki- ja liikuntaluokkalaisilla vapaaehtoisen kielen 2 tuntia jatkuu ylimääräisinä 7. luokalla, jolloin viikkotuntimäärä on 32
  • vapaaehtoisen kielen valinta määrittää 7.-9. -luokilla lähikouluksi sen yläkoulun, jossa kieliryhmä muodostuu
  • mikäli omaan lähikouluun ei ryhmää muodostu, voi huoltaja hakea oppilasta sellaisen koulun oppilaaksi, johon ryhmä muodostuu; tällöin kaupunki ei korvaa kuljetuskustannuksia
  • rehtori voi vain erittäin perustellusta syystä vapauttaa oppilaan kielenopetuksesta kuultuaan asiassa oppilasta, hänen huoltajaansa ja kielenopettajaa
  • kaikille yhteinen B-kieli ruotsi alkaa 6. luokalla
  • 8. luokalla voi valita B2-kielen, joka on ranska, saksa tai venäjä

 

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot

Kielivalinnat tehdään tammikuussa. Kouluille lähetetään Mikkelin kaupungin kielivalintaopas -esitteitä ja kielivalintalomakkeita jaettavaksi 3. luokkalaisille. Kielivalintalomakkeet tulee palauttaa huoltajan allekirjoituksella varustettuna takaisin luokanopettajalle lomakkeessa mainittuun määräpäivään mennessä.

Kielivalintaopas

Kielivalintalomake