Kiinteistöjen ylläpito

Kiinteistöjen ylläpidon tehtävänä on taata asiakkaille tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset toimitilat sekä tuottaa laadukkaat ylläpitopalvelut huomoiden käyttökustannukset, kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja kestävä kehitys.

Palveluopas

Kiinteistöjen ylläpidon tehtäväalueet

Rakennusten kunnossapito

Kiinteistöjen vuosittaiset kunnossapito- ja  korjausrakentamisen työt tilataan laaditun kunnossapito-ohjelman mukaisesti Caverionilta tai ulkopuolisilta yrityksiltä. Korjaustarpeet kartoitetaan yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa.

Huolto- ja  käyttöpalvelut

Tilakeskus tilaa kiinteistöjen huolto- ja käyttöpalvelut Caverionilta tai ulkopuolisilta yrityksiltä.

Alueiden kunnossapito ja jätehuolto

Alueiden hoito ja kunnossapito tilataan pääosin YIT Kuntatekniikka Oy:ltä tai ulkopuolisilta yrityksiltä.
Jätehuoltosopimus on solmittu Metsäsairila Oy:n kanssa.

Energia ja vesihuolto

Tilakeskus ostaa energiapalvelut Etelä-Savon Energia Oy:ltä ja Järvi-Suomen Energia Oy:ltä sekä vesihuoltopalvelut kaupungin vesiliikelaitokselta.

Mikkelin kaupunki on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimusjärjestelmään vuonna 2010. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka ja sen keskeisenä tavoitteena on säästää energiaa 9 % vastaava energiamäärä laskettuna kaupungin vuoden 2005 kokonaisenergiankulutuksesta. Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista saat oheisesta linkinstä. Energiatehokkuussopimukset

Voit tehdä palvelupyyntö- ja vikailmoituksen kaupungin kiinteistöissä (entinen Mikkelin kaupunki, Mikkelin maalaiskunta, Haukivuori ja Anttola) havaitsemistasi vaaraa aiheuttavista vioista oheisen linkin kautta tai soittamalla päivystysnumeroon p. 050 307 9348
Sähköiset palvelupyynnöt/ vikailmoitukset

Ristiinan ja Suomenniemen kiinteistöjä koskevissa vikatapauksissa voit soittaa numeroon
040 572 7986.

Esimiehen ilmoitus sisäilmaongelmaepäilystä

Palvelun tuottaa

Posti- ja käyntiosoite

Mikkelin kaupunki
Tilakeskus
Teknikontie 1, 50600 Mikkeli

Avoinna
ma - pe klo 8-16 (Pyydämme sopimaan tapaamisajan etukäteen)