Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää heti ensimmäisestä koulupäivästä lähtien, jotta oppilas tuntisi olonsa hyväksi ja turvalliseksi.

Palveluopas

Oppilaan ja hänen huoltajansa tulee saada riittävän monipuolista tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Tietoa tulee jakaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista ja niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Yhteistyömuodoista tärkeimmät ovat vanhempainillat, opettajien ja oppilaiden huoltajien yhteiset keskustelutuokiot sekä oppilaan, huoltajien ja opettajien väliset arviointikeskustelut. Vanhempien ja opettajan väliset keskustelut voivat olla kumman tahansa osapuolen ehdottamia.

Luokan opettaja tai koulun rehtori vastaavat kaikkiin koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin.

 

Vanhempainillat/kokoukset

Vanhempainillat ovat opettajan koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa kerrotaan ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista.

 

Wilma- ohjelma (koulujen viestintäväline)
 

Peruskouluissa on käytössä sähköinen Wilma- ohjelma (koulujen viestintäväline). Wilmasta löytyvät oman koululaisen lukujärjestys, koearvosanat ja poissaolot sekä koulun tapahtumat ja henkilökunnan yhteystiedot. Wilman välityksellä opettajat ja huoltajat voivat viestittää toisilleen ja huoltajat voivat olla yhteydessä myös koulun koulukuraattoriin, koulupsykologiin ja terveydenhoitajaan.

Wilma -reissuvihko on internetpohjainen palvelu, joka käyttää salattua tietoyhteyttä. Esimerkiksi järjestelmässä lähetetyt sähköpostiviestit ovat hyvin suojattuja, joten sähköinen reissuvihko vaatii käyttäjätunnuksen, jonka saat oman koulun rehtorilta.

 
Koulujen neuvottelukunnat
 
Kodin ja koulun välistä yhteistyötä varten on perustettu neuvottelukunnat, johon kuuluu oppilaiden vanhempien edustajia, opettajakunnan edustaja, koulun muun henkilökunnan edustaja ja 7 - 9 luokkien kouluissa myös oppilaskunnan edustaja. Yhteensä  5 - 7 jäsentä. Vanhempien edustajat valitaan koulun rehtorin koolle kutsumassa vanhempainkokouksessa. Koulujen neuvottelukuntien kokoonpanot ja muistiot

 

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • toimia yhteistyölinkkinä työelämään tai tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot
  • toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjinä ja osallistua koulun kehittämistyöhön
  • antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä.
Aiheeseen liittyvää