Lukiot ja yleistietoa lukiokoulutuksesta

Lukio-opetusta järjestetään sekä nuorille että aikuisille. Mikkelissä toimii kaksi päivälukiota ja yksi etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutuksen saa Otavan Opistosta.

Palveluopas

Lukiokoulutus antaa paitsi hyvän yleissivistyksen ja kielitaidon, myös valmiuksia itsensä kehittämiseen ja jatko-opiskeluun. Kun on suorittanut ylioppilastutkinnon, voi pyrkiä hyvin monenlaisiin jatko-opintoihin.

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin peruskouluopiskelu ja työtavat eroavat peruskoulun työtavoista: lukiossa itsenäinen työskentely korostuu. Lukiot tekevät paljon yhteistyötä muiden oppilaitosten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.

Aikuislukioon on pääsyvaatimuksena 18 vuoden ikä ja peruskoulun suorittaminen tai vastaavat tiedot. Opiskelijaksi voidaan ottaa rehtorin päätöksellä erityisestä, henkilökohtaisesta syystä myös alle 18-vuotias hakija. Lisätietoja saat Mikkelin etä- ja aikuislukion rehtorilta Marja Ukkoselta puh. 044 794 2774 tai Otavan Opiston rehtorilta Harri Jokiselta puh. 040 129 4722.

Mikkelissä toimii kaksi päivälukiota, etä- ja aikuislukio sekä Otavan Opiston aikuislukio.

Lukioiden opiskelijamäärä 800 (tilanne 20.1.2017).

Lukiot

Mikkelin lukio 700 opiskelijaa

Ristiinan lukio 75 opiskelijaa

Mikkelin etä- ja aikuislukio (iltalinja) 25 opiskelijaa

Otavan Opiston aikuislukio ja Nettilukio 700 opiskelijaa

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot

https://opintopolku.fi/wp/fi/

Mikkeliin toiselta paikkakunnalta kesken lukuvuotta muuttavat, toisesta lukiosta siirtyvät lukiolaiset voivat hakea lukiopaikkaa Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpurolta puh. 044 794 2775.

Mikkelin etä- ja aikuislukion hakuaika on elokuussa. Muina aikoina voit kysyä opiskelupaikkaa Mikkelin etä- ja aikuislukion rehtori Marja Ukkoselta puh. 044 794 2774.

Opetus- ja koulutuspalvelujen hallinnon yhteystiedot.