Lupapiste - rakennusvalvonnan sähköinen asiointi

Mikkelin kaupunki on ottanut käyttöön sähköisen asiointipalvelun 1.10.2013 alkaen ja 1.10.2016 alkaen kaikki luvat käsitellään sähköisesti lupapisteessä.

Palveluopas

Lupapiste - Luvat ja neuvontapyynnöt sähköisesti

 

Lupapiste -palvelussa rakennushanke voidaan valmistella alusta loppuun rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisen yhteistyönä. Palvelu mahdollistaa myös sähköisen neuvontapyynnön.

Ajankohtaista

 

 • LUPAHAKEMUSTA EI VOI JÄTTÄÄ VIREILLE PUUTTEELLISENA (Jätä hakemus). Mikäli sinulla on kysyttävää lupahakemuksen täydentämisestä voit kysyä keskusteluikkunan kautta neuvoa rakennustarkastajilta.

   

  kysymys.jpg

   

 • Ohjevideoita löytyy Lupapiste-palvelun yläpalkista kohdasta Ohje.
  Lupapiste - Ohjeet
  Pikaopas Lupapisteen käyttöön.pdf
   
 • Sivuvalikosta, kohdasta Ohje, löytyy Mikkelin rakennusvalvonnan rakentamista koskevat ohjeet ja maksut
   
 • Sähköisen arkistoinnin vuoksi 1.10.2016. lupapisteeseen vireille jätettyihin hakemuksiin ei tarvitse toimittaa piirustuksia ja liitteitä rakennusvalvontaan arkistoitavaksi.

 

Lupaprosessi

 

Koska sähköinen arkistointi on otettu käyttöön 1.10.2016, käsitellään kaikki saapuneet hakemukset sähköisesti lupapisteessä. Paperisena saapuneet hakemukset digitoidaan lupapisteeseen ja siitä laskutetaan asiakasta taksan mukaisesti.

Lupaprosessi Lupapisteessä

 

Palvelun käyttöönotto
Lupapiste -palveluun reksiteröidytään ensimmäisellä kerralla pankkitunnusten avulla ja luodaan oma käyttäjätunnus ja salasana palveluun.

Rekisteröityminen (lupapiste.fi)
Kirjautuminen ja salasana (lupapiste.fi)
Omat tiedot (lupapiste.fi)

Yritystili
Yritys voi avata Lupapisteeseen Yritystilin, jonka avulla hallinnoidaan organisaation hankkeita. Yritystilin ylläpitäjä luo käyttäjätunnukset tiliin, jolloin käyttäjien ei tarvitse erikseen tunnistautua palvelun käyttöä varten.
 

Hankkeet
Palvelun etusivuna toimii "Hankkeet" -näkymä, josta löydät kaikki omat neuvontapyynnöt ja hakemukset.

Hankkeet (lupapiste.fi)

Neuvontapyyntö ja luvan hakeminen
Palvelun kautta voit jättää neuvontapyynnön ja lupahakemuksen viranomaiselle.

Neuvontapyynnön tekeminen (lupapiste.fi)

Lupahakemuksen tekeminen (lupapiste.fi)

Hakemuksen tiedot
Hankkeen kuvaus –kenttään kirjoitetaan kuvaus hankkeesta. Tässä kentässä voi mainita mikäli haetaan aloitusta ennen lainvoimaa. Aloittaminen ennen lainvoimaa tulee ilmetä myös naapurinkuulemisessa.

Jokainen luvanvarainen toimenpide lisätään hakemukselle palvelun oikeassa ylälaidassa olevasta valikosta Lisää toimenpide –kohdasta (asuinrakennus, varasto, aita, maalämpö, jätevesijärjestelmä).

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä. Jos tieto on ristiriitainen, se erottuu punaisena.

Nämä tiedot korvaavat erillisen RH-lomakkeen.

Neuvoa voi pyytää viranomaiselta milloin vain keskusteluketjun avulla.

Hakemusnäkymä ja perustoiminnot (lupapiste.fi)

Rakennusvalvonnan lupahakemukset (lupapiste.fi)

Kartta ja sijantitiedon muuttaminen

Kartta (lupapiste.fi)

Sijaintitiedon muuttaminen (lupapiste.fi)

Osapuolet
Kaikkien rakennuspaikan haltijoiden tulee olla kirjautuneena osalliseksi rakennushankkeelle (vastaa allekirjoitusta) tai vaihtoehtoisesti palveluun voi liittää valtakirjan. Hakemuksen täyttäjä voi valtuuttaa muut rakennuspaikan haltijat osalliseksi.

Luvanhakija valtuuttaa myös suunnittelijat ja muut ammattilaiset osalliseksi rakennushankkeelle lupahakemuksen täydentämiseen ja seuraamiseen sähköisessä palvelussa. Myös suunnittelija voi aloittaa lupahakemuksen täyttämisen ja valtuuttaa luvanhakijat osapuoleksi ns. allekirjoittamaan hakemuksen.

Osapuolet välilehdellä näkyy kaikki valtuutetuiksi kutsutut. Jos henkilön nimen perässä lukee ”kirjoitusoikeus kutsuttu”, henkilö ei ole vielä kirjautunut hankkeelle osapuoleksi.

Osapuolet ja valtuutus (lupapiste.fi)

Lupapiste ohje - osapuolen valtuutus.pdf
 

Luvanhakija kohtaan kirjataan aina kaikki rakennuspaikan haltijat. Lisää tarvittaessa Hakijoita kohdasta + Lisää hakija.

Rakennushankkeen pääsuunnittelija on se henkilö, joka pääsääntöisesti täyttää rakennushankkeen tiedot palveluun ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Suunnittelija liittää tarvittavat suunnitelmat palveluun.

Suunnitelmat ja liitteet
Suunnitelmat liitetään arkistointikelpoisina pdf - dokumentteina lukusuunnassa tallennettuna ja kukin suunnitelmaliite omana tiedostona. Piirustusten tulee olla mittakaavassa ja arkkikoon mukeisesti tallennettuja.

 • Tiedostot tulisi nimetä sisältöä kuvaavasti.
 • Valitaan valikosta oikea tiedoston tyyppi tallennettaessa.
 • Suunnitelman nimiösivulla saa olla ainoastaan nimiötiedot, jotta tilaa jää viranomaisen leimauksille.
 • Suunnitelmissa tulee olla suunnittelijan allekirjoitukset/sähköinen allekirjoitus lupapisteessä.

Suunnittelijan tulee täyttää liitteiden kuvaukset esimerkiksi:

 • Piirustuksen sisältö: Pohjapiirustus_1krs
 • Piirustuksen mittakaava: valitaan listasta piirustuksen mittakaava
 • Piirustuksen koko: valitaan listasta piirustuksen koko
 • Liittyy: Valitaan listasta toimenpide johon piirustus liittyy
   

Suunnitelmat ja liitteet (lupapiste.fI)

Lupapiste ohje - suunnitelmien kuvaukset.pdf

Paperisia RH-lomakkeita ei tarvitse sähköisessä asioinnissa täyttää, tiedot annetaan hakemuksen tiedot välilehdellä.

Lausunnot
Lausunnot välilehdelle liitetään pyydetyt lausunnot, joissa voi olla velvoitteita tai tarkennuspyyntöjä hakemukseen liittyen.

Keskustelu
Viranomainen voi kommentoida hakemusta ja pyytää tarvittaessa lisätietoja keskustelun kautta. Keskustelun avulla hakija voi pyytää viranomaiselta neuvoja hakemuksen täyttämiseen.

Päätös
Kun lupa-asiakirjat ovat valmiit päätöksen tekoa varten, tiedot siirretään kuntarekisteriin. Kuntarekisterissä valmistellaan lupapäätös, joka julkaistaan lupapisteessä ”päätös” – kohdassa päätöksenannon jälkeen. Lupapisteessä käsitellyt asiakirjat leimataan ja luvanhakijaa pyydetään tämän jälkeen toimittamaan asiakirjat paperitulosteena rakennusvalvonnan arkistoon.

Piirustusten ja liitteiden toimittaminen paperisena

 • Ennen 1.10.2016 vireille jätetyt hakemukset: Lupapisteessä leimatut pääpiirustukset ja liitteet pyydetään toimittamaan 1 viikon kuluessa päätöksen antamisesta, paperisen arkistoinnin vaatimusten täyttämiseksi. Pääpiirustukset ja muut liitteet on toimitettava mittakaavassa, nitomalisäkkeellä varustettuna ja sidottuna, yhtenä sarjana.
  Mikäli kopioita ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, rakennusvalvonta veloittaa kopiokustannukset voimassaolevan taksan mukaisesti.
  Mikäli hakija haluaa viranomaisen suorittavan tulostuksen, tulee siitä sopia Lupapisteessä keskustelun kautta.
   
 • 1.10.2016 vireille tulleisiin hakemuksiin ei enää pyydetä toimittamaan papereita, koska sähköinen arkistointi on otettu käyttöön.

 

Rakentaminen
Lupapäätöksen jälkeen palveluun tulee Rakentaminen välilehti, jossa näkyy kaikki luvalla annetut ehdot ja tarvittavat katselmukset.

Katselmukset pyydetään varaamaan toimistolta puhelimitse. Lisätietoja ehdoista ja katselmuksista löytyy sivulta Rakennustyön aikainen valvonta.

Luvalla vaaditut erityissuunnitelmat liitetään Suunnitelmat ja liitteet välilehdelle.

Työnjohtajan nimeäminen päätöksen antamisen jälkeen
Rakentaminen välilehdellä näkyy luvalla vaaditut työnjohtajat. Voit nimetä työnjohtajat kutsumalla heidät hankkeelle oheisen ohjeen mukaisesti:

Video-ohje työnjohtajan hakemuksesta (YouTube)

Työnjohtajan nimeäminen (lupapiste.fi)

Osapuoleksi hankkeelle (lupapiste.fi)

Hankkeen täydentäminen (lupapiste.f)


Etätietoiskut

Lupapiste järjestää etätietoiskuja eri käyttäjäroolien tarpeisiin. Etätietoiskuissa jaetaan vinkkejä palvelun käyttöön liittyen sekä vastataan osallistujien kysymyksiin. Osallistujat voivat lähettää etukäteen tietoiskun aihepiiriin liittyviä kysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistuminen on ilmaista, mutta paikkoja tietoiskuihin on rajattu määrä. Lisätietoa etätietoiskuista Lupapisteen tapahtumakalenterista.


Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan taksa

 

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot