Maaseudun kehittäminen

Maaseutu- ja tielautakunta myöntää hankekohtaisia toiminta-avustuksia maaseudulla toimiville yhdistyksille ja avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin.

Palveluopas

Maaseudun yhdistyksien ja maatalousyrittäjien avustukset Mikkelin kaupungissa

Haja-asutusalueella toimivien yhdistyksien kohdeavustukset
Yhdistys voi hakea avustusta rakennushankkeisiin, tapahtumien järjestämisiin sekä harrastusvälineiden hankintoihin. 
Avustushakemuslomake (pdf)

Maatalousyrittäjät
Maaseututoimi osallistuu maaseutuelinkeinoa tukevien suunnittelukustannuksiin. em. avustuksista kannattaa kysyä palveluntarjoajalta tai Mikkelin maaseututoimesta.

Karjanjalostus

Tuotantoeläinten jalostussuunnitelmista avustus on 50 %.

Ruokinnan suunnittelu

Tuotantoeläinten ruokintasuunnitelmien teettämisestä aiheutuvista kustannuksista avustus on 50 % (maksimissaan 250 €/tila).

Salaojitus

Viljelijän teettäessä Järvi-Suomen Salaojakeskuksen kautta kenttätutkimuksia, salaojasuunnitelmia ja työpaalutuksia, kaupunki myöntää 50 prosentin avustuksen em. suunnittelukuluihin

Kylvö- ja lannoitussuunnitelmat sekä Talous Wisu

Viljelysuunnitelmien teettämisestä aiheutuvista kustannuksista avustus on 50 %.
Viljelysuunnitteluohjelman hankintaan, sekä ohjelman vuosipäivitykseen myönnetään 50 %:n avustus. Avustus voidaan maksaa esitettyä kustannustositetta vastaan.

Tulosanalyysi

Tilakohtaisten tulosanalyysien tekoon myönnetään 50 %:n avustus.

Tilakohtaiset Kehitys-/tulevaisuuskeskustelut

Pro Agrian tarjoamaan tilakohtaiseen tulevaisuuskeskustelun kustannuksiin myönnetään avustusta 50 % / tila (maksimissaan 500 € / tila). Tulevaisuuskeskustelu on hyödyllinen esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa, investoinneissa ja kehitettäessä tilan toimintaa.

Tilakohtaiset elinkeinosuunnitelmat

Tilakohtaisten elinkeinosuunnitelmien tekoon myönnetään 50 %:n avustus, enintään 540 euroa / kohde. Mikkelin kaupunki ei rahoita tilakohtaisten elinkeinosuunnitelmien tekoa mikäli suunnitelman tekoon haetaan ELYkeskuksen myöntämää suunnittelutukea.

120 tunnin maksullisen lomituksen tukeminen

Tuettua maksullista lomitusta voivat käyttää lomaan oikeutetut. Kaupungin kompensoimaa 120 tunnin maksullista lomitusta annetaan 120 tuntia vuodessa yrittäjää kohti (kaupungin kompensaatio on 6 € / h, viljelijän osuudeksi jää 6 € / h). Lisätietoja lomituspalvelupäälliköltä ja lomituspalveluohjaajilta.

Maatalouden jätemuovikeräys

järjestetään Metsäsairila Oy:n toimesta syksy-kesällä elokuussa. Metsäsairila Oy lähettää tarkemman tiedotteen osallistumisohjeen touko-kesäkuussa niille tiloille, jotka ovat osallistuneet em. keräykseen vuosina 2014 ja 2016.


 AGRI-yritystulkki talouslaskelma- ja kassabudjettiohjelmat

Mikkelin maaseutupalvelut tarjoaa maatilayrittäjien käyttöön AGRI-yritystulkki-nimiset laskentaohjelmat, jotka voidaan ladata maatilayrittäjän tietokoneelle suoraan maaseutupalveluiden nettisivuilta. Talouslaskentaohjelmalla voidaan suunnitella maatilan taloutta, verotusta ja investointeja. Kassabudjetti-ohjelma mahdollistaa tilan rahavarojen ennustamisen ja seurannan.

Agritulkki

Mikkelin kaupungin Maaseutu- ja tielautakunnan tiedote 2017 maaseutuelinkeinojen kehittämisestä 

 

 

Yhteystiedot

Haja-asutusalueella toimivien yhdistyksien kohdeavustukset
Avustushakemuslomake (pdf)
hakemuksen liitteeksi kustannusarvio hankkeesta.
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti:
kirjaamo(at)mikkeli.fi (käyntiosoite Maaherrankatu 9 - 11, 50100 Mikkeli)
tai suoraan Maaseututoimeen, Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli
(käyntiosoite: Kunnanmäki 7)
Hakuaika: Jatkuva haku

Yhteyshenkilö: Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen, p. 044 794 2150
Riitta Kääriäinen p. 044 7942151
 

Maaseutu ja tielautakunta / päätökset