Maastomittaus ja rakennusmittaus

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.

Palveluopas

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä
sijaintikatselmuksen toimittaminen

Rakennusvalvontaviranomainen vaatii uudisrakentamiseen liittyen yleensä rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän. Vaadittavan mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetyn rakennusluvan asiakirjoista.

Rakennuksen paikan maastoon merkintä
Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta senjälkeen kun rakennuslupahakemus on hyväksytty. Työ tilataan mittaus ja kiinteistöt -yksiköstä ja se on syytä tehdä vähintään kolme arkipäivää ennen toivottua ajankohtaa.
Ennen viranomaisen vaatimaa tarkkaa rakennuksenpaikan merkintää ja sen jälkeen kun korkeusasema on tuotu tontille, rakentaja voi tehdä itse ns. likimain mittauksen pohjan kaivua ja ns. lankapukkien rakentamista varten. Mittaus ja kiinteistöt -yksikkö suorittaa tarvittaessa myös ns. likimain mittauksen, mutta perii tästä toimenpiteestä erillisen käytettyyn työaikaan perustuvan maksun

Sijaintikatselmus
Rakennuksen perustusten (sokkeli) valmistuttua suoritetaan asiakkaan tilauksesta rakennuksen sijaintikatselmus. Sijaintikatselmuksella varmistetaan että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia, suoritetusta katselmuksesta kirjoitetaan todistus.

Aidan paikan merkintä
Tontin nurkkapyykit on kaava-alueella merkitty maastoon useimmiten rautaputkilla. Useasti rakentamisen yhteydessä pyykin paikka peittyy tai pyykin paikka ei ole tiedossa, jolloin sen sijainnin määritys suoritetaan ns. aidan paikan merkintämittauksella. Määritetty sijainti näkyvöitetään pystyttämällä pyykin viereen seiväs. Hävinneen pyykin sijainti merkitään lisäksi puupaalulla.

Taksa 1.1. 2016 alkaen

  • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen kultakin pisteeltä 89 € , kuitenkin vähintään 356 €.
  • Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen laajennus tai kevytrakenteinen katos, on maksu puolet edellä mainitusta.
  • Aidan paikan maalle merkitseminen tai sijaintikatselmuksen toimittaminen, kutakin alkavaa aidan 200 metriä kohden 80 €.

 

Rakennusvalvontamittausten lisäksi yksikkö suorittaa tilaustyönä myös muita maastomittaukseen liittyviä kartoituksia ja mittauksia.

Tilausta tehtäessä kohteen paikallistamiseksi on syytä varautua ilmoittamaan kohteen kiinteistötunnus ja kohteen katuosoite.

Työkorvaus

Kahden hengen mittausryhmä 80 €/h + alv
Kolmen hengen mittausryhmä 120,00 €/h + alv

Työkorvauksen veloitushinnat sisältävät yleiskustannuskorvauksen.

Yhteystiedot

Maastomittaustilaukset ja tarkemmat tiedot

Maanmittausteknikko Seppo Lemettinen, puh. 044 794 2536
 

 

Haja-asutusalueella paikan merkitsemisen suorittaa rakennusvalvonta

Palvelun tuottaa

Toimipiste on Mikkelin kaupungin virastotalon toisessa kerroksessa, osoitteessa:
Maaherrankatu 9 – 11
50100 Mikkeli

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi
Fax: 015 194 2513

Maankäyttöinsinööri Jukka Piispa
puh. 044 794 2531
-Tonttijaot, tontin ja yleisen alueen lohkomiset, rasitetoimitukset, kaupanvahvistukset
-Kartankäyttöluvat painotuotteissa, www-sivuilla ym.
 

Kiinteistörekisterinhoitaja Merja Lemettinen
puh. 044 794 2532
- asiakaspalvelu (tonttikartat, maanomistus, naapureiden kuuleminen)

Paikkatietoinsinööri Osmo Hurri
puh. 044 794 2518
-Paikkatietopalvelut, osoitenumerointi

Kartastoteknikko Harri Penttilä (osa-aikainen)
puh. 044 794 2534
-Geodeettinen laskenta, atk-tuki, karttatuotteet ja numeerinen kartta

Maanmittausinsinööri Reeta Peura
puh. 040 129 4250
- paikkatietopalvelut, osoitenumerointi
- kartta-atk, karttatuotteet ja numeerinen kartta

Toimistosihteeri Saimi Lahti (osa-aikainen)
puh. 040 129 4793

Maanmittausteknikko Seppo Lemettinen
puh. 044 794 2536
- rakennuspaikan merkinnät,
- mittausryhmien työnjohto ja tilaustyöt.

Maanmittausinsinööri Päivi Rahikainen
puh. 044 794 2539
Sähköposti: paivi.i.rahikainen(at)mikkeli.fi
- numeerisen kartaston ylläpito
- teemakartat
- pien- ja rivitalotonttien tiedustelut, varaukset, vuokraukset, sopimukset, myynnit

Paikkatietokäsittelijä Sini Taskinen
puh. 044 794 2538
- Numeerisen kartaston ylläpito

Maastomittausryhmä Alkiomaa
puh. 044 794 2542

Maastomittausryhmä Laitinen
puh. 044 794 5249

Maastomittausryhmä Himanen
puh. 044 794 5214

Maastomittausryhmä Kesonen
puh. 044 794 5698

Metsät ja vesialueet yhteystiedot