Mikkelin seudun maahanmuuttajatyö

Mikkelin seudun maahanmuuttajatyön asiakkaita ovat kiintiöpakolaiset, paluumuuttajat ja kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat. Maahanmuuttajatyö auttaa maahantulon valmistelussa, ensihuollossa (kiintiöpakolaiset), sosiaali- ja terveyspalveluissa, palveluohjauksessa, perhetyössä ja tulkkitilauksissa. Muille maahanmuuttajille tarjolla on ohjausta ja neuvontaa.

Palveluopas

Maahanmuuttajapalveluista on lisätietoa Essoten nettisivuilla.