Mittaus- ja kartastopalvelut

Mittaus ja kiinteistöt -yksikön tehtäviin kuuluvat kiinteistönmuodostus, osoiteasiat, kartasto- ja paikkatietopalvelut sekä maastomittaus.

Palveluopas

Mittaus ja kiinteistöt -yksikkö tuottaa ja ylläpitää suurimittakaavaista kantakartastoa asemakaavoitetulta alueelta. Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona. Kaupungin paikkatietopalvelut ylläpitää ja tuottaa erilaisia paikkatietoaineistoja ja rekistereitä graafisena karttaesityksenä koko kunnan alueelta. 

 


Pientalotonttien luovutus

Hoidamme pientalotonttien esittelyt sekä varaukset ja luovutukset.


Osoitenumerointi

Osoitteiden antaminen uusille kohteille ja vanhojen osoitteiden muuttaminen tarvittaessa. Mittaus ja kiinteistöt -yksikössä ylläpidetään kaupungin katunimi- ja osoiterekisteriä.

Kaavoitetuilla alueilla osoitekatujen ja -teiden nimet vahvistetaan asemakaavan yhteydessä.

Osoitenumerot annetaan siten, että tien alusta katsoen vasemmalla puolella ovat parilliset numerot ja oikealla puolella parittomat.


Karttatuotteet

Kaupungin omaa kartta-aineistoa, kuten opaskarttaa, osoitekarttaa, virastokarttaa ja suurimittakaavaista kantakarttaa asemakaavoitetulta alueelta on saatavana paperisena karttatuotteena sekä numeerisena aineistona.

Tilaa kartta-aineistoja sähköisellä lomakkeella


Mittaus ja kiinteistöt -yksikön maksut

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot

Tapaamiselle on hyvä sopia aika. Yksikön toimipaikan yhteystiedot:

Osoite: Maaherrankatu 9 - 11 (2. krs.), 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 278; 50101 Mikkeli

Aukioloajat:

ma - pe klo 9 - 15

Kartastopalvelut

kartastoteknikko Harri Penttilä, puh. 044 794 2534.
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi

Maastomittaus ja rakennuspaikan merkinnät

Maanmittausteknikko Seppo Lemettinen puh. 044 794 2536
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.

Paikkatietopalvelut ja osoitteet
paikkatietoinsinööri Osmo Hurri, puh. 044 794 2518
etunimi.sukunimi(at)mikkeli.fi

Pientalotontit
maanmittausinsinööri Päivi Rahikainen puh. 044 794 2539
paivi.i.rahikainen(at)mikkeli.fi

Mikkelin karttapalvelu