Monikulttuurinen opetus

Perusopetukseen valmentava koulutus nopeuttaa sopeutumista suomalaiseen koulumaailmaan ja koko yhteiskuntaan.

Palveluopas

Monikulttuurinen opetus

 

Valmistava opetus (VALO)

Suomea osaamattomalle oppilaalle järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavassa opetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa. Valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen alkeiden opiskelu ja yleiset koulunkäyntivalmiudet. 

Lukuvuonna 2016 - 2017 valmistavaa opetusta järjestetään Launialan, Lähemäen ja Urpolan koulussa.

Oppilas opiskelee valmistavan opetuksen ryhmässä yleensä noin lukuvuoden, minkä jälkeen hän siirtyy pääsääntöisesti oman asuinalueensa lähikouluun.

Yhteyshenkilöt:
Maaret Deufel-Kirjalainen (alakoulun valmistava opetus) p. 050 311 7013
Auli Kekkonen (yläkoulun valmistava opetus) p. 044 794 5257
Riikka Turunen (esi- ja alkuopetuksen suomi 2) p. 044 794 5322

Suomi toisena kielenä -opetus (S2)

Oppilaille, joiden suomen kielen osaaminen ei kaikilla kielitaidon osa-alueilla ole äidinkielen puhujan tasoinen, opetetaan suomea toisena kielenä (S2). Suomi toisena kielenä opetusta pyritään järjestämään oppilaan koulupäivän aikana joko erillisessä S2-ryhmässä tai omassa luokassa eriyttäen.

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon ja pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita.

Oman äidinkielen opetus

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, voidaan järjestää oman äidinkielen opetusta, mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Opetusta järjestetään Mikkelin eri kouluilla. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ja tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Opetusryhmät pyritään mahdollisuuksien mukaan muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden.

Opetusryhmään voi kuulua oppilaita esikoululaisista perusopetuksen eri-ikäisiin oppilaisiin ja he voivat olla eri kouluista ja kunnista.

Oman äidinkielen opetusta on mahdollista järjestää, jos samankielisiä lapsia on kaupungissa vähintään neljä ja heille löydetään opettaja. 

Uskonnon opetus

Suomen kouluissa uskonnon opetus on pääsääntöisesti evankelis-luterilaista, tunnustuksetonta uskonnonopetusta. Mikkelissä omia opetusryhmiä järjestetään ortodoksiuskonnon, islamin ja elämänkatsomustiedon opiskelijoille. Jos oppilaan uskonnon opetusta ei ole järjestetty omalla koululla, oppilas kuljetetaan välitunnin aikana opetusryhmäänsä. 

Ortodoksiuskonto

Ortodoksiuskonnon opetus järjestetään Päämajakoulussa.

Islamin opetus

Islamin opetus järjestetään lukuvuonna 2016 - 2017 Kalevankankaan koulussa (1. - 4. luokka), Urpolan koulussa (5. - 6. luokka) ja Urheilupuiston koulussa (7. - 9. luokka). 

Elämänkatsomustieto

Elämäkatsomustiedon opetusta järjestetään Lähemäen koulussa.

Tulkkipalvelut

Jos vanhempien kielitaito ei ole riittävä, on asioiden selvittämiseksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi parasta käyttää tulkkia. Tulkkipalvelun tilaava taho (esim. koulu) maksaa yleensä itse tulkkauksen aiheuttamat kulut, poikkeuksena maahanmuuttotoimiston asiakkaiden tarvitsema tulkkaus (kuntapaikan saanut turvapaikan hakija 3. vuoden ajan, paluumuuttaja puolen vuoden ajan).

”Elävä” tulkki on aina kalliimpi kuin puhelintulkkaus, koska kuluihin tulee varsinaisen tulkkauksen lisäksi myös matkakulut. Siksi on suositeltavaa käyttää puhelintulkkausta aina kun se vain on mahdollista.

Pakolaisten tulkkiasioita hoitaa Mikkelin maahanmuuttotoimisto. Yhteyshenkilö: Aija Myyryläinen p. 044 7945182

Aiheeseen liittyvää

Yhteystiedot

Yhteystiedot:
Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori Maaret Deufel-Kirjalainen, p. 050 311 7013
Osoite: Urpolan koulu, Rinnekatu 8, 50100 Mikkeli