Muut oppilaitokset

Mikkelin seutu tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sekä tutkintoon tähtäävään opiskeluun että täydennyskoulutukseen.

Palveluopas

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja nuorille ja aikuisille, työssäkäyville ja eläkkeellä oleville. Xamkissa voi opiskella ammattikorkeakoulututkinnon 18 eri koulutusohjelmassa, joista 3 toteutetaan englanniksi. Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on tarjolla 9. www.xamk.fi

Mikkelin yliopistokeskus (MUC)

Mikkelin yliopistokeskus on osaamiskeskittymä, joka tuottaa kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä edistävää tieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä ratkaisuja ja toimintamalleja alueellisen kehittämisen edistämiseksi. Mikkelin yliopistokeskuksen toiminnassa yhdistyvät luontoon ja ympäristöön liittyvien osaamisalojen yhdistäminen tekniikkaan ja yrittäjyyteen. www.muc.fi

Mikkelin kesäyliopisto

Mikkelin kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä työelämässä tarvittavia taitoja ja osaamista. Koulutukseen voi osallistua ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja ilman erillistä hakumenettelyä. www.mikkelinkesayliopisto.fi

Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu)

Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta seitsemällä eri alalla sekä nuorille että aikuisille. Esedu toimii aktiivisesti Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla, mutta järjestää koulutuksia myös muilla paikkakunnilla. www.esedu.fi

Otavan Opisto

Otavan Opisto tutkii, tuottaa, kehittää ja ylläpitää koulutuksen, opetuksen ja oppimisen palveluita. Opisto toimii sekä internetissä että internaatissa. Oppimisen metodeita ja ympäristöjä kehitetään molemmissa. Painoalueina ovat mm. eri oppilaitosmuotojen ja -tasojen väliset rajankäynnit, yhteis(ö)oppiminen sekä opintojen henkilökohtaistamisen mahdollisuuksien tutkiminen ja kehittäminen. www.otavanopisto.fi

Mikkelin musiikkiopisto

Mikkelin musiikkiopisto järjestää soitonopetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi opiston toimintaan kuuluvat myös erilaiset kuorot ja orkesterit sekä musiikkileikkikoulu. www.mlimo.fi

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael

Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael palvelee tukea tarvitsevia oppilaita, heidän perheitään sekä ammattihenkilöstöä. Mikael-koulu tarjoaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille luokkamuotoista yksilöllistä opetusta sekä oppimista tukevaa kuntoutusta. Koulussa toimivat ryhmät perusopetuksessa sekä esi- ja lisäopetuksessa. www.mikael-koulu.fi