Opetus- ja ohjaussuunnitelmat

Käytössä olevat opetus- ja ohjaussuunnitelmat sekä valmisteilla olevan uudet suunnitelmat.

Palveluopas

Mikkelin perusopetuksen opetussuunnitelma
sekä
siihen liittyvät muut suunnitelmat

 

Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 1.-9. luokat (1.8.2016)

Vuosiluokilla 1-6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Kuudennet vuosiluokat jatkavat vanhan OPS:n mukaista BG:n ja FK:n opiskelua vielä lv.2016-17. Yläkoulu siirtyy uuteen OPS:aan vuosiluokka kerrallaan lv.2017-18 alkaen. Muutokseen saakka 7. -9. luokat noudattavat aiempaa opetussuunnitelmaa:

Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 1.-9. luokat (päivitetty 1.8.2014)

Uuden opetussuunnitelman laatimiseen yhteydessä on päivitetty ja laadittu myös muita opetussuunnitelmassa määrättyjä suunnitelmia. Mm.

Mikkelin esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ohjaussuunnitelma

Työrauha koulussa –opas

Järjestyssäännöt

Lisää opetussuunnitelmaan liittyviä ohjeita ja suunnitelmia löytyy täältä.

Mikkelin perusopetuksen OPS-sivut

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen p. 044 794 3010
Kehittämispäällikkö Aila Marjamaa p. 040 129 4522