Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat toisen asteen (lukio ja ammatilliset oppilaitokset) ja korkea-asteen opiskelijat. Kohderyhmän erityispiirre on opiskelu sekä työnä että elämänvaiheena.

Palveluopas

Opiskeluterveydenhuollon henkilöstö on perehtynyt erityisesti opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten kehitysvaiheeseen, terveysongelmiin ja opiskelukykyyn vaikuttaviin tekijöihin. Opiskeluterveydenhuollossa kiinnitetään erityisesti huomiota opiskelukykyyn vaikuttaviin tekijöihin, kuten opiskelijan omiin voimavaroihin, terveyteen, opiskelutaitoihin sekä opiskeluympäristöön ja - yhteisöön.

Toisella asteella terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään 1-vuoden opiskelijoille ja lääkärin tekemä terveystarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna.

Korkeakouluissa ensimmäisenä opiskeluvuonna tehdään kartoittava terveyskysely, jonka perusteella terveydenhoitaja tarvittaessa tekee henkilökohtaisen terveystarkastuksen.

Opiskeluterveydenhuollonpalvelut ovat kaikille opiskelijoille maksuttomia, lukuun ottamatta joitain asiakasmaksulain mukaisia maksuja (esim. lääkärinlausunnot, lääkärin todistukset ym. joista peritään asiakasmaksulain edellyttämät maksut).

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia: 

Edistämällä terveyttä ja opiskelukykyä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden alueella lisäämällä opiskelijan elämänhallinnan valmiuksia ja taitoja

Järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluita opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon palvelut sisältävät opiskelijoiden kansanterveyslain nojalla järjestettävät terveyden- ja sairaanhoidon palvelut mukaan lukien suunterveydenhuollon palvelut sekä perusterveydenhuollon osana toteutettavat mielenterveydenpalvelut. Varhainen puuttuminen, asianmukaisiin tuki- ja hoitopalveluihin ohjaamien on tärkeää samoin kuin yhteistyö eri sektoreiden toimijoiden kanssa on tärkeää. 

Edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta toiminnoilla, jotka kohdistuvat oppilaitoksen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ympäristöön.

Lisäksi opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on omalta osaltaan koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin varmistaminen.

Yhteystiedot

Terveydenhoitajien yhteystiedot Mikkelin seutusoten sivuilla

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Hyvis.fi
- Nuorten sivulla kasvuun ja elämän arkeen liittyvää tietoa.

Nuorten mielenterveystalo
- Tietoa mielenterveydestä, sen häiriöistä ja ongelmista sekä mielenterveyden vahvistamisesta.

Nuortennetti
- Tietoa nuoren kehityksestä, ihmissuhteista, seksuaalisuudesta, kiusaamisesta, päihteistä, mediasta, niska-hartiavaivoista, terveellisistä elämäntavoista, unesta, koulusta ja työstä.

Väestöliitto - Nuoret
- Tietoa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista.

Nyyti ry
- Sivuston tarkoituksena on tukea ja edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Hyvinvointipolku.fi
- Nuorten kulma tarjoaa tietoa, testejä ja palveluja erilaisista hyvinvointia tukevista asioista.

Nuortenelämä.fi
- Ohjausta hakeutua oman kotipaikkakunnan lähipalveluiden piiriin elämän haastavissa tilanteissa.

Tule-tietopankki
- Tietoa ja keinoja tuki- ja liikuntaelinterveyden ylläpitämiseen.

Nuortenlinkki.fi
- Tarkoituksena vahvistaa nuorten elämänhallintaa. Keskeisiä aihealueita ovat mielenterveys, netinkäyttö, pelaaminen ja päihteet.

Just Wear It
- Monipuolisesti tietoa muun muassa turvallisesta seksistä, suhteista, seksuaalisuudesta ja identiteetistä.

VIOLA- väkivallasta vapaaksi ry
- Tietoa väkivaltatyöstä, vertaisryhmistä ja päivätoiminnasta.

Nettisyli
- Tietoa syömishäiriöön sairastuneelle nuorelle, hänen läheisilleen ja ystävilleen.

Ehkäisynetti.fi
- Tietoa raskauden eri ehkäisymenetelmistä, seksuaalisuudesta ja seksitaudeista, kuukautisista ja ensimmäisestä gynekologikäynnistä. Tietoa myös imetyksestä ja raskaudesta.

YTHS
- Sivuston terveystietopankkiin on koottu laajasti artikkeleita opiskelijaikäisen aikuisen sairauksiin, terveyteen, mielenterveyteen ja suunterveyteen liittyvistä asioista.

Koordinaatti
- Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut. Sivustolta voi etsiä valitsemansa paikkakunnan mukaan nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen toimipisteet ja verkkopalvelut.